Nedavno sam imao privilegiju upoznati se sa svećenikom jedne velike župe u Južnoj Kaliforniji. Svrha našeg razgovora bila je uloga tradicije u svjetlu Pisma. Istina, neke su tradicije korisne ukoliko su u skladu s Biblijom.

Imam prijatelje katolike koji su predani Bogu; oni su stupovi u našem zajedništvu. Pohađao sam katoličku srednju školu i volio fakultet. Želim biti u miru sa svim ljudima, ali Biblija nas također potiče da hrabro i samouvjereno predstavljamo biblijski temelj za istinu.

1. Ne mogu postojati dva apsolutna autoriteta. Na isti način na koji ne možemo vjerovati ujedno Bibliji i Mormonovoj knjizi, ne možemo vjerovati Bibliji i mnogim tradicijama koje nisu temeljene na Pismu, već su zapravo u suprotnosti. Isus je rekao da našim tradicijama možemo obezvrijediti Božju Riječ (Marko 7,13).

Crkva je „stup i uporište istine“ (1. Tim 3,15) – spada pod istinu; Crkva nije jednaka istini. Vjerujemo u apostolsko nasljedstvo onoga u što su vjerovali prvi apostoli. Riječ protestant dolazi od riječi „protest“. Protestanti žele da se crkva vrati isključivo autoritetu Svetog Pisma.

2. Štovanje Marije. Kada su se vlasti i crkva ujedinili krajem 4. stoljeća, poraslo je odstupanje od biblijske istine. Marija je na kraju hvaljena kao suotkupiteljica i posrednica; njezino trajno djevičanstvo i bezgrešno začeće i dalje se podržava.

Istina, ne gledaju svi katolici na Mariju kao suotkupiteljicu, ali učenje mariologije navodi drugačije. Antipater od Bostra, otac koncila u Efezu, napisao je o Mariji sljedeće: „Hvaljena, ti koja se rado zauzimaš kao Posrednica za čovječanstvo.“

Katolički nauci „Trajnog djevičanstva“ i „Bezgrešnog začeća“ uče da je Marija zadržala svoje djevičanstvo i bila začeta bez grijeha. No, Biblija uči da smo svi sagriješili i lišeni smo slave Božje (Rim 3,23). Stoga, ovo učenje veliča Mariju.

Povijesno kršćanstvo uči da je Marija bila milosti puna, ali nema ulogu u otkupljenju, niti joj se trebamo moliti. Vjerujemo da je Isus jedini put, jedina istina i jedini život. Nitko ne dolazi k ocu osim po Njemu (Ivan 14,6).

3. Papinstvo, svećenici, pričest i Krist. Biblija kaže da ne trebamo nekog dodatnog posrednika ili svećenika, jer je Isus naš jedini posrednik (Heb 4,15). Spasenje dolazi samo po Kristu: „Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to nije od vas, Božji je to dar!“ (Ef 2,8).

Biblija je konačni autoritet, dok katolicizam promiče pokornost učenju pape, biskupa i tradicije koja često proturječi Pismu. Sljedbenici se potiču da se za odgovore oslanjaju na papinsko tumačenje. Slažući se s time, svećenik s kojim sam razgovarao kaže da su uredbe papinstva jednake Bibliji.

Kao ministrant, vjerovao sam da samo svećenik može obavljati pričest „umjesto Krista“ (kao zamjena za Krista), ali Biblija kaže da to može raditi bilo koji vjernik (Marko 14,22-25). Petar je učio o svećenstvu svih vjernika (1. Petrova 2,5).

Svrha pričesti jest ispitivanje naših života i prisjećanje Kristove smrti. Biblija ne uči transupstancijaciju: vjerovanje da se kruh i vino u pričesti fizički mijenjaju u stvarno Isusovo tijelo i krv kao neprestana žrtva. Kontroverzni tekst u Ivanu 6,50 o konzumaciji Kristovog tijela i krvi odnosi se na učešće i pripadanje Njemu. Isus je ranije u tom govoru rekao da ne radimo „za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni, koju će vam dati Sin Čovječji“ (Ivan 6,27).

U Starom zavjetu, svećenici su se poticali da se žene, dok katolicizam potiče celibat. Prva Timoteju 4,1-3 kaže da će u posljednja vremena otpasti od vjere neki koji zabranjuju ženiti se i zahtijevaju uzdržavati se od nekih jela.

Bog poziva kvalificirane muškarce (starješine) da vode crkvu u podložnosti Kristu, a ne nekoj centralnoj sili (1. Timoteju 3). Jedna od kvalifikacija vođe jest da bude muž jedne žene i dobro upravlja svojim domom.

4. Čišćenje u čistilištu. Mnogi ostaju ovisni o tome da će crkva olakšati njihove patnje u čistilištu. Prema katolicizmu, čistilište je privremeno mjesto gdje se duša čisti (pročišćava) u pripremi za nebo. Iako se grijesi periodično opraštaju putem ispovijedi i pokore, kazna i dalje ostaje. No, Biblija kaže da je Krist dostatni Spasitelj – platio je punu cijenu na križu. Tvrdnja da trebamo čišćenje nakon smrti proturječi Kristovom dovršenom djelu na križu (Heb 10,14).

Svećenik s kojim sam razgovarao tvrdi da je čistilište najbolji način da se suočimo sa sramom i krivnjom. No, Djela 3,19 navode drugačije: „Pokajte se dakle i obratite da vam se izbrišu grijesi, da bi od lica Gospodinova došla vremena okrjepe.“ Mir je nusprodukt pokajanja – toga što imamo Krista kao Gospodina i Spasitelja. Nema dodatne kazne ili čišćenja ostataka. On je platio punu cijenu.

5. Spasenje po djelima. Promiče li Crkva spasenje po djelima putem sakramenata, krštenja beba, crkvenog članstva, molitava Mariji i svecima, ispovjedi svećeniku i tako dalje?

Katolicizam uči da dobra djela pomažu zadržati našu pravednost pred Bogom. No, Biblija kaže da smo opravdani zbog Kristovog djela na križu. Opravdanje ne možemo zaraditi ničim dodatnim. „Radimo“ na svom spasenju sa strahom i trepetom (Fil 2,12b), ali spasenje ne „zarađujemo“, niti ga zadržavamo.

Kada je moja majka kao katolkinja imala 12 godina, izgubila je svog oca u prometnoj nesreći. Znala je prepričavati noćne more kako izvlači svog oca iz pakla. Je li umro u grešnom stanju bez ispovijedi i pokore? Je li njegova sudbina bila zapečaćena? Biblija kaže da ako priznajemo svoje grijehe Bogu, oprostit će nam i očistiti nas (1. Ivanova 1,9).

Mnogi govore kako osjećaju ogromnu krivnju i tjeskobu baš iz ovog razloga – jesu li učinili dovoljno? Biblija je jasna: Kao vjernici, možemo stajati pred Bogom jer je naš dug grijeha plaćen u cijelosti – nikakav zagovor, posredništvo, pokora ili djelo ne mogu dodati Kristovom dovršenom djelu. Pokajanje, poslušnost i potpuna predanost jest ono što On traži.

Pravi mir dolazi iz pravog odnosa s Kristom. Imate li mir? Poznajete li ga doista? „Jer ako ustima svojim ispovijediš Gospodina Isusa i srcem svojim uzvjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen“ (Rim 10,9).

Bilo da ste protestant ili katolik, ne želite živjeti s upitnikom po ovom pitanju.

Autor: Shane Idleman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Charisma News