3 stvari koje Duh Sveti čini za nas prilikom spasenja

Što Duh Sveti čini za nas prilikom spasenja?

Prije nego iskusimo utješiteljsku pomoć Duha Svetoga u svakodnevnom životu, moramo doživjeti obnovljenje.

Pod obnovljenjem mislimo na ”nanovorođenje”. Nanovorođenje nije naše djelo, nego djelo Svetog Duha u nama kojim počinje naše obraćenje. Kod nanovorođenja Duh Sveti nas uvjerava u grijeh (vodi pokajanju) te nas usmjerava vjeri u  Krista. Sveti Duh djeluje u ime Oca i Sina i pokajanom grešniku daje duhovni život (Ivan 3,3-8; 6,63; Tit 3,4-5).

U trenutku obnove (novog rođenja) Duh Sveti se nastanjuje u nama; to znači da boravi u nama i uvijek je prisutan i spreman pomoći (Ivan 14,16-17).

PROČITAJTE: 10 stvari koje trebate znati o Duhu Svetom

Kada nam je donio duhovni život, Duh Sveti se nastanjuje u svakom vjerniku. Boraveći u nama, On je Božji pečat ili zalog – predujam ili depozit koji su jamac naše duhovne baštine:

”U njemu ste i vi, pošto ste čuli riječ istine – Radosnu vijest svoga spasenja – u njemu ste, prigrlivši vjeru, i zapečaćeni Duhom, svetim, obećanim, koji je zbog baštine za otkupljenje onih što su postali Božje vlasništvo – na hvalu slave njegove.” (Efežanima 1,13-14)

Pečat Svetog Duha predstavlja i sigurnost koju imamo u Njemu dok On upravlja našim životima. Pečat svjedoči također o našem sinovstvu, što znači da ćemo sudjelovati u uživanju nasljedstva našeg nebeskog Oca (Rimljanima 8,15-17; Galaćanima 4,6).

Prema tome, Duh Sveti začinje u nama duhovni život iskustvom novog rođenja. Kad se nastani u nama, tada može davati smjer našem životu. Njegova nam prisutnost donosi sigurnosti, On nam daje sinovstvo tako što 1) svjedoči o Njegovoj stvarnosti (Rimljanima 8,16), 2) potiče u nama nada kada gledamo na buduće dobrobiti za koje nam sama činjenica sinovstva jamči, 3) moli se i posreduje za nas da bismo mogli moliti u skladu s Božjom voljom (Rimljanima 8,26-7), i 4) podsjeća nas da je Njegovo djelovanje u našem životu zalog ili pečat Božje prisutnosti koja nam svakodnevno pruža pomoć da vodimo uzoran duhovni život.