Ovo su stvari koje donose Isusovu radost u naš život

To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. (Ivan 15,11)

Što je to “to”? Što je Isus govorio a što donosi Njegovu radost u nas i što čini da naša radost bude potpuna? Ako želimo imati Isusovu radost i potpunost – savršenost naše osobne radosti dobro je vidjeti što je to “to”.

“To” – možemo pronaći u 14. i 15. poglavlju Evanđelja po Ivanu. Što će reći, u govoru kojega je On prije te izjave iznosio.

1)“Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? (Ivan 14,1-2)

Radost je znati da se možemo pouzdati u Boga, čak i u teškim ekonomskim situacijama. Nema te krize koja može Boga pogoditi i Njegova sredstva umanjiti. Vjera u našeg velikog Boga donosi mir u naša srca. On je obećao da će sve pripremiti, da ima mjesto za nas.

Zamislite koji šok i užas doživljavaju putnici u strane zemlje kada otkriju da je nešto krenulo krivo sa njihovom hotelskom rezervacijom. Dođu u strani grad, najvjerovatnije niti govore jezik i sve što čuju je: “oprostite, ali na vaše ime ne postoji rezervacija!” Ali ako osobno poznaju vlasnika hotela, dovoljan je samo jedan poziv i sve je sređeno.

Mi imamo obećanje od Tvorca, koji je Gospodar gospodarima, čija je sva zemlja i cijeli svemir. On je obećao da će pripremiti mjesto za nas. Ali i da će osobno doći po nas i odvesti nas k sebi u slavu. Uz to On nam otkriva put k Ocu Nebeskom. Pitate se gdje je taj put, kako doći na njega? Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. (Ivan 14,6) Isus je put k Ocu, Isus je istina o Ocu i Isus je život Očev.

Želite li doći k Ocu, tražite Isusa. Želite li istinu o Bogu, gledajte na Isusa. Želite li život vječni, dođite k Isusu.

Zar nije razlog da se radujemo Isusovom radošću i da naša radost bude potpuna?!

2)I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. (Ivan 14,13-14)

Sve što zatražimo od Njega u Njegovo ime, će nam biti dato. Zašto? Zato što smo mi nešto specijalno? Ne, samo je jedan razlog tomu, da bi se Otac proslavio. Isus će učiniti sve, dati nam sve što čini da se Očevo ime uzdiže. Ali zar nas to ne ispunja radošću kada vidimo da je Gospodin uslišao našu molitvu i da je kroz to Božja slava postala očita u našem životu?

Sjetite se onog dječaka sa ono malo hrane što je imao pri sebi. Ali kada je to dao u Isusove ruke, (zar mi ne predajemo naš život, naše bližnje i situacije u Isusove ruke kada molimo?), i nakon što je Gospodin blagoslovio to malo, neznatno, proslavio se Bog. Zamislite radost tog dječaka. Da sam ja bio na njegovom mjestu ja to nikada ne bih zaboravio. Svaki put kada bih jeo ja bih skakao oko stola od radosti jer bih se sjetio što je Gospodin učinio da bi se proslavilo Očevo ime.

Dođite ka Gospodu sa svojim potrebama, sa svojim problemima i zamolite Ga da on proslavi Oca Nebeskog kroz to. O vjerujte mi to će vas ispuniti Isusovom radošću i vaša će radost biti potpuna.

3) “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.” Odgovori mu Isus: “Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.(Ivan 14, 15-21, 23)

Ako ljubimo Gospodina Isusa tada ćemo činiti ono što On kaže u njegovoj riječi. Biti ćemo poslušni u svemu, nećemo tražiti izgovore i razloge (pa čak ni teološke) da budemo neposlušni. Biti ćemo radikalni u sljedbeništvu Njega i Njegove Riječi. Tada će se moći jasno vidjeti tko smo i koga slijedimo. Principi koji će određivati način našeg života će bit iz jednostavne poslušnosti prema učenju Isusa Krista i apostola.

Ta poslušnost Isusovoj zapovijedi će nas “osposobiti” da budemo primaoci Očeva obećanja. Duh Sveti je Svet, on je Onaj koji i nas vodi u sve dublje posvećenje k Ocu i sve veće odvojenje od svijeta. Što smo više puni Duha Božjeg to smo više različiti od ovog svijeta. Tada će naš govor, naše misli, naša djela, ma čitavo naše biće biti odraz Njega. O, ljubljeni vrijeme je da se ponovo povuče jasna granica između svijeta i crkve. Između svetih, a tako nas Riječ Božja naziva, i svijeta treba biti jasna linija razdvajanja. Svijet ne može primiti Duha. I onaj tko želi biti prijatelj svijetu postaje neprijatelj Bogu, On ga čak naziva preljubničkom dušom.

Kada su nakon 1525. godine, braća započela s propovijedanjem evanđelja, oni su imali jasnu poruku, jasan poziv. Za njih nije bilo dovoljno samo da čovjek prihvati novu nauku, dogmu. Ne oni su znali iz Riječi Božje da samo nanovo rođenje uvodi čovjeka u Kraljevstvo Božje. I da nakon ulaska u Božje Kraljevstvo čovjek mora živjeti kao podanik Kralja nad kraljevima. Njihova je poruka bila poruka poziva na pokajanje i nakon toga na radikalno sljedbeništvo.

O koje li radosti za onoga koji ljubi Gospodina, koji živi po Njegovoj Riječi, On se može osloniti na obećanje da će mu se Otac i Sin očitovati kroz Duha Svetoga.

4) Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. (Ivan 14,26)

Dobit ćemo branitelja. Duha Svetoga koga će Otac poslati u Isusovo ime. Taj branitelj nam neće biti dostupan samo na nekoliko sati mjesečno, i nećemo morati davati gomilu novaca da bi ga mogli unajmiti. Ne, On će biti u nama. Zamislite najbolji branitelj koji je ikada postojao je u nama. Uz to, taj branitelj nije ljubomoran na svoje znanje. Ne, On se raduje da i nas pouči da možemo i mi znati što je volja Boga Oca. Pa njemu neće biti teško da nas podsjeti na ono što smo zaboravili.

Kada sam jednom prilikom radio u jednom staračkom domu na popravljanju radijatorskih ventila, imao sam priliku biti svjedok jednog tužnog događaja. Pošto smo imali naša kolica sa alatom i materijalom, ostavljali smo vrata na sobama otvorenim da bi sve teklo brže i tiše, da se ne bi lupalo vratima. U jednoj od soba je živjela jedna starica koja je zbog bolesti izgubila svo pamćenje. Dok smo radili u njenoj sobi ona je izišla van na hodnik. Možda nekih 10-tak metara od sobe i tu se “izgubila”. Nije se znala vratiti u sobu. Stajala je tamo gotovo pred vratima i glasno plakala jer se izgubila. Ja sam pomislio kako je to tužno. Ali, još je tužnije kada se djeca Božja izgube i zaborave kamo pripadaju i čiji su. O ispunite svoje lampe uljem i Branitelj će vas podučiti i sjetiti vas svega. Onaj koji ima svjetlo u sebi ne može se izgubiti jer ga obasjava jasno svjetlo sa visine.

5) “Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. (Ivan 15,1-6)

Što Isus želi reći ovim riječima? Sasvim jednostavno, tu nema nikakve mistike, nikakve skrivene poruke. Isus nam kaže da je On izvor svemu. U Njemu je život i to je sve što mi trebamo. Nažalost mi se ljudi toliko usredotočimo na stvari da zaboravimo da nam ne trebaju stvari već On koji nam daje te stvari. Ako trebaš spasenje, traži Spasitelja. Ako netko treba oslobođenje neka traži osloboditelja. Ako je netko bolestan neka traži Iscjeljitelja. Isus je sve ono što mi trebamo. U Njemu je punina. Dođimo crpsti iz te punine. Kao što loza ne može opstati ako nije na trsu, ako nije dio njega, tako ni mi ne možemo živjeti i donositi plod ako nismo pripojeni na Njega. I ako imamo Njega, od Njega dotiče sve ono što mi trebamo.

Kada je misionar Bruce Olson počeo prevoditi Novi Zavjet na jezik Motilona, suočio se sa poteškoćom u prevođenju riječi “vjera”. Nakon mnogo molitve i razgovora sa Motilonima došao je do zaključka da se vjera najbolje opisuje ako je izraze sa “privjesiti na”. Kao što Motiloni objese svoje mreže za spavanje na noseće grede svojih koliba i tada se u njima opuste i odmaraju, tako se oni isto trebaju “objesiti na” Isusa (znači vjerovati mu) da bi mogli biti spašeni. Zar to nije upravo što Isus ovdje govori. Tko ostaje “obješen” na Njega, u potpunosti ovisan samo o Isusu, on će donesti mnogo ploda. Kao što bi Motilon koji presječe uzicu kojom je pričvršćena mreža pao na zemlju i ozbiljno se povrijedio, i mi ako se odvojimo od našeg trsa se osušimo. Bez njega ne možemo učiniti ništa.

6) Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. (Ivan 15,7-8)

Ako ostanemo visjeti na Isusu, i ako ono što On kaže postane dio nas (ostane u nama) moći ćemo tražiti sve što hoćemo i biti će nam. Zar vam se ne čini da je Isus ovdje možda prebrz i da je obećao nešto što je nemoguće i možda i opasno. Zamislite, dobiti sve što hoćete! Nipošto, onaj koji visi na Isusu, koji je toliko ispunjen Riječju da je ta Riječ neodjeljivi dio njega, neće tražiti ništa što je suprotno Božjoj volji. Kod nas se kaže: “S kim si, takav si”. Ako stalno “visim” sa i na Isusu, ako stalno Njegovu Riječ stavljam u sebe ja postajem poput Njega. Zar to nije naš cilj?

To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. (Ivan 15,11)

To su stvari koje će donesti radost u naš život. Isus nas poziva na radikalno pokajanje. Što znači, priznati svoj grijeh, zamoliti za oproštenje i novo rođenje. Vjerom u Boga prihvatiti dar oproštenja i novog života. Ali to nije sve. Isus nas poziva na radikalno sljedbeništvo. To znači novi život po novim standardima. Želite li znati koji je standard novog života? Pogledajte u Matej, poglavlja 5-7. To je Isusov manifest. Budimo radikalni za Isusa.

NAJNOVIJE!