NaslovnicaDuhovnost6 stvari koje Sotona želi više od bilo čega drugoga

6 stvari koje Sotona želi više od bilo čega drugoga

Sotona želi ubiti, ukrasti i uništiti sve ono što Bogu donosi slavu, što uključuje i uništenje čovječanstva. 

Sviđalo li se to nama ili ne, svaki kršćanin se treba pomiriti s činjenicom da postoji naš pravi neprijatelj.

Znan pod mnogim imenima, uključujući Sotona, Lucifer, Belzebub i đavao, on nam odmah, od 3. poglavlja Postanka daje do znanja da za čovječanstvo ima zle namjere. Toliko je zao da Isus za njega kaže sljedeće: „Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše ubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.“ (Ivan 8, 44) Drugim riječima, od đavla ne mogu doći stvari kao što su ljubav, istina, dobrota i nada.

Kada dopustimo Neprijateljevim riječima da imaju moć u našim životima, tada se slažemo sa svime onime što je u izravnoj suprotnosti s Božjom Riječju. Sotonina želja jest ubiti, ukrasti i uništiti sve ono što Bogu donosi slavu, što uključuje i uništenje čovječanstva. 

Slijedi šest stvari koje Sotona želi više od bilo čega drugoga. 

1. Želi da sumnjamo u istinitost Božje Riječi.

Sotona je svoj najveći trik demonstrirao za vrijeme svog prvog susreta s čovjekom, o čemu čitamo u Postanku 3: 

Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve, Bog. Ona reče ženi: „Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji: „Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: Da ga niste jeli! I ne dirajte u to stablo, da ne umrete! Nato će zmija ženi: „Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo.“ (Postanak 3, 1-5) 

Da! Sotona je od početka svijeta zavodio ljude, kako bi sumnjali u istinitost Božje Riječi. Do današnjeg dana, neprijatelj je uspio mnoge uvjeriti u to da posumnjaju u nepogrješivost Biblije, pa čak i u obećanja koja su ondje napisana. Mnogi su postali sumnjičavi i provode više vremena pokušavajući dokazati da je Bog pogriješio, umjesto prihvaćanja Božje ljubavi. Ako posumnjamo u jednu riječ koju je Bog rekao, počet ćemo sumnjati i u druge stvari koje su bile rečene i koje će biti rečene. Kao što vjera može pomicati planine, isto tako jedno sjeme sumnje može se proširiti poput zaraze kroz obitelji, što će uzrokovati spoticanje mnogih, slično onome što smo vidjeli u Edenskom vrtu. Iznad svega, trebamo imati na umu da Bog ne laže. 

„Bog nije čovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne učini, zar obeća, pa ne ispuni?“ (Brojevi 23, 19) 

2. Sotona želi da budemo paralizirani strahom.

Strah je još jedna taktika neprijatelja. Kao osoba koja se često borila s ekstremnim strahom i napadima panike na najmanji uzrok straha, mogu posvjedočiti da je zbog straha moj pogled bio usmjeren na stvari koje su bile ispred mene, a ne na Boga. Ako su naši životi ispunjeni strahom i panikom, prožet će nas neugodno pitanje ”što ako”. Naš život tada postaje usredotočen na ono što mi možemo ili ne možemo učiniti, umjesto potpunog vjerovanja u Boga. Strah će nas sprječavati poduzimanje koraka u vjeri u novoj karijeri. Zbog straha nećemo moliti za prijatelja koji bi nas mogao odbaciti i zbog straha se čak nećemo moći ni odmoriti. Bog nam ne daje strah. Njegove riječi donose mir, mudrost, ljubav i smiren um. 

Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.“ (1. Ivanova 4, 18) 

3. Sotona nas želi utišati kako ne bismo dijelili Evanđelje.

Kršćanin koji gomila znanje Evanđelja samo za sebe je neučinkovit kršćanin. Jedna od naših najvažnijih uloga, koje imamo kao Kristovi sljedbenici, jest stvaranje novih Kristovih sljedbenika. U stvari, ono što piše u Mateju 28, 19 izgleda da je naš zadataka od najviše važnosti. No, jedna od stvari koje neprijatelj želi jest utišati kršćane. Ovo vidimo pogotovo na društvenim mrežama, gdje su mnogi kršćani neodlučni u pogledu širenja Evanđelja, jer se boje virtualnih napada i ne žele da ih se poveže s ”crkvom”. 

Premda za ovo ne možemo sve zasluge pripisati neprijatelju, jer su za to zaslužni i ljudi koji šire Evanđelje na nepravilan i okrutan način, vidimo da postoji velik broj kršćana koji više vole štovati u tišini, jer ne žele nikoga uvrijediti. No Kristovi sljedbenici trebali bi koristiti svaki trenutak koji mogu, kako bi širili Radosnu vijest. Kada to ne činimo, neprijatelj pobjeđuje! Ako ne želimo biti ”influenceri” za Krista, neprijatelj će pronaći način kako utjecati na one koji su oko nas. Trebamo bez srama dijeliti Evanđelje, kad god i kako god možemo. 

Jer se ne stidim evanđelja, jer je sila Božja na spasenje svakome, koji vjeruje, najprije Židovu, pa Grku.“ (Rimljanima 1, 16)

4. Sotona želi da živimo s osjećajem srama.

Još jedan neprijateljev plan jest podsjećanje ljudi na njihove prošle pogrješke ili promašaje. Točnije, ako vas neprijatelj može uvjeriti u to da vas je vaša prošlost diskvalificirala od primanja Božje ljubavi ili milosti, onda nikada nećete u potpunosti primiti Božju Riječ. Zbog ovoga, ostat ćete poraženi i frustrirani i prihvaćat ćete samo određene dijelove Božje Riječi. Zbog srama ostajemo usredotočeni na sami sebe, neprestano se podsjećajući sve što smo učinili krivo ili razloge zbog kojih nismo adekvatni. 

Neprijatelj uživa u neprestanom podsjećanju ljudi na sve loše što su činili, uvjeravajući ih pritom da nisu dostojni štovati Boga, činiti stvari na koje ih je Bog pozvao, niti primiti ono što je Bog obećao. Korak dalje, zbog ovog srama ljudi ne žele moliti, a pogotovo ne žele dijeliti Evanđelje s drugima. Ako nas neprijatelj može držati u stanju samosažaljenja, to znači da nećemo moći hodati u Božjoj milosti. Zapamtite, mi nismo zbir naših ponašanja iz prošlosti. Umjesto toga, kada odaberemo okrenuti se od grješnih želja i okrenuti se Bogu, On će nam pokazati kako da živimo životima koji donose nagradu i kako možemo biti slobodni od osude. 

Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.“ (1. Ivanova 1, 9)

Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu!“ (Rimljanima 8, 1) 

5. Sotona želi da štujemo idole. 

Idol može biti sve ono što je na mjestu Boga. U Starome zavjetu, ovo je bilo lako za vidjeti, jer su ljudi štovali doslovne objekte. Iako mnogi kršćani nemaju zlatno tele niti kipove kojima se mole i koji štuju, postoje mnogi idoli koji mogu zauzeti mjesto u našim srcima. 

Od obožavanja omiljene filmske zvijezde, do provođenja sati na društvenim mrežama, življenja života koji je iznimno usredotočen na nas same, sve to može biti idol. Ovaj neprijateljev trik je daleko lukaviji nego što se isprva čini. U stvari, možemo provesti sate štujući stvari koje se naizgled čine dobrima, do te mjere da one iznenada postaju opsesija i ono na što smo najviše usredotočeni u životu. Stoga, ono što je počelo s dobrom namjerom, kao to je odlazak u teretanu, na odmore, zarada novca, pronalazak supružnika, može postati naš primarni izvor nade i sreće. 

Nakon određenog vremena, te nam stvari počinju mijenjati Boga. Ovo može biti opasno, jer kada te stvari nestanu, ostajemo s osjećajem beznađa. Iako Bog želi da imamo dobro, ništa od toga ne smijemo štovati; štovati trebamo samo Onoga koji nam to daje. Trebamo biti spremni pustiti sve ono što Bog od nas traži da pustimo, ako to stoji između nas i Boga. 

Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.“ (Izlazak 20, 3-6)

6. Sotona želi da budemo prevareni.

Za kršćane je u današnjem vremenu jako važno pouzdati se u Božju Riječ. U današnjoj kulturi vidimo mnoge kako prilagođavaju Bibliju svojim načinima življenja, umjesto da svoje živote prilagode Bibliji. Ovo je još jedan Sotonin trik, uz pomoć kojeg Sotona želi natjerati ljude na odabir onih dijelova Biblije zbog kojih će se ljudi osjećati dobro. 

Umjesto traženja života koji slijedi Božja pravila, želimo udovoljiti našim tijelima i konceptima moralnosti. Na mnoge načine postajemo poput Eve, koja je prihvatila samo segmente Božje Riječi, no i dalje je željela provoditi svoju volju. Istina je, ako neprijatelj uspije održati kršćane mlakima i licemjernima u pogledu njihove vjere, to može uzrokovati da mnogi ne požele slijediti Boga. 

Trebamo imati na umu da će Sotona činiti sve kako bi uzrokovao zbunjenost, uključujući i korištenje kršćana koji imaju različita vjerovanja, kako bi izgledalo kao da postoje mnoge različite religije koje su pomiješane u jednu. Moramo imati na umu da ako vjerujemo bilo čemu što je u suprotnosti s Božjom Riječju, to je još jedna neprijateljeva varka. Ne dopustimo neprijatelju da ima moć nad našim umovima i djelima i hodajmo u punini u Božjoj Riječi. 

Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati.“ (2. Timoteju 4, 3-4)

Autorica: Victoria Riollano; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com