Tko je Sotona? Evo što trebate znati o njemu

Sotonaje čovjekoubojica od početka, koji ne stajaše na istini, jer nema istine u njemu (Iv 8,44). Tko je Sotona? Što o njemu govori Biblija?

Sotona u Starom zavjetu

Biblija tumači da je Lucifer (sotona) stvorenje koje je Bog načinio radi svoje slave. Mnogi kršćani nagovještaje njegova porijekla i pada vide u starozavjetnim tekstovima poput Knjige proroka Izaije 14,12-17 i Knjige proroka Ezekiela 28,11-19. No to tumačenje ni u kojem slučaju nije općenito prihvaćeno.

Jean Calvin, na primjer (koga se vrlo teško može optužiti da ne vjeruje u osobno postojanje Sotone), napisao je o prvom od tih ulomaka:

”Tumačenje ovog ulomka kao da se odnosi na Sotonu posljedica je neznanja, jer kontekst pokazuje da se ove tvrdnje odnose na babilonskog kralja.” (Komentar proroka Izaije)

Sotona djeluje protiv nas
Foto: Unsplash

Sotona u Novom zavjetu

Bez obzira na to, Novi zavjet sadrži jasne izjave za to koje je, čini se, najbolje držati da se odnose na Sotonin pad.

Isus o Sotoni govori kao o čovjekoubojici od početka, koji ne stajaše na istini, jer nema istine u njemu (Iv 8,44). Ivan u svojoj Prvoj poslanici dodaje: ”… đavao griješi od početka.” (1. Iv 3,8).

Prije čovjekova pada morala se u nebeskom kraljevstvu zbiti nekakva nezamisliva pobuna. Više od toga vjerojatno ne možemo reći. Nama nije ni potrebno znati više od toga.

Ono što nam, međutim, može biti korisno za proučavanje, jest popis imena kojima je u Novom zavjetu Sotona označen. Kao što nam o Isusu mogu mnogo reći njegovi nazivi, tako nam nazivi za Sotonu kazuju više od toga da se služi lažima (Iva 8,44) i ometač (1. Sol 2,18).

Sotona vladar
Foto: Pexels

Sotona = đavao

On je đavao. Ova riječ dolazi od grčkoga ‘baciti’, a znači baciti u smislu bacanja ljage. Njegova su obilježja u skladu s tim njegovim imenom. Đavao iznosi lažne tvrdnje.

On u svijetu iskrivljava istinu o Kristu i Božjim osobinama (kako je malo onih koji imaju jasno predodžbu o dubini Božje ljubavi prema ljudima i njegovoj svetoj prirodi!), ali i u srcima kršćana. Kako podmuklo u svijetu Božje djece krijumčari mišljenje da njihov Spasitelj zapravo nije ono za što se izdaje. Đavao nas uvjerava da je bolje, mudrije i sigurnije ne pouzdati se previše u Krista.

Značenje riječi sotona

Neki teolozi drže da je osnovno značenje riječi sotona: netko skriven u zasjedi. Ako je doista tako, onda to na slikovit način iznosi jedan element koji je u kršćanskom sukobu uobičajen. Jer mi često nismo svjesni načina ili razloga nastupa razdoblja napasti, pritisaka, sukoba ili potištenosti. Nema sumnje da neki iracionalni strahovi, sumnje i misli koje kršćanima dolaze potječu iz zasjede u kojoj se skriva Sotona.

Sotona je zavodnik

Sotona se naziva i Zavodnikom. U Otkrivenju 13,11 čitamo o drugoj zvijeri koja izlazi zemlje: ”… ima dva roga poput jaganjca i govori kao zmaj.” Lik janjeta u Otkrivenju obično predstavlja Krista.

Nije slučajno da ova demonska zvijer nosi neka od Kristovih vanjskih obilježja jer naš neprijatelj namjerava nas prevariti i zavesti. Zapravo, riječ koja se koristi za ‘prevariti’, u biti znači ‘zavesti da se skrene s puta’ i stoga ‘navesti na grešku ili prevariti’. Kako je taj prikaz točan i koliko se podudara sa svime onim što znamo o đavlu!

Biblija nam kaže da je on, na samom početku ljudske povijesti, na prijevaru zaveo Evu, a Pavao izričito veli: ”… a žena je zavedena.” (1. Tim 2,14; usp. Post 3,13). Đavao zasljepljuje čovjekov um i tako da ga može zavesti na stranputicu (2. Kor 4,4).

Sotona je Optužitelj braće

On je nazvan Optužiteljem braće. Riječ kategoros dolazi od glagola koji znači ‘optužiti pred sudom’. Ona prikazuje đavla kao savjetnika optužnice protiv Božjeg djeteta, koja pred sud iznosi grijehe i pogreške u vjernikovu životu, zahtijevajući da ovaj bude uklonjen iz Božje prisutnosti. Đavao se krivicom i pogreškama koristi kao sredstvima za postizanje svog cilja.

Autor: Sinclair B. Ferguson; iz knjige ”Kršćanski život: Doktrinski uvod” (Izvori Osijek)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE