Svaki vjernik može primijeniti Bogom dani autoritet u borbi protiv đavla, a evo i kako!

Svaka osoba koja je odlučila slijediti Krista i živjeti po Njegovim načelima, svakodnevno će se suočavati s napadima neprijatelja duše.

Autor Dean Sherman, u svojoj knjizi ”Duhovna borba” daje nekoliko uputa koje kršćani trebaju primjenjivati kako bi živjeli pobjedonosno.

1. Isusovo ime je oružje

Potrebno nam je otkrivenje što je događa među demonskim silama kada izgovaramo dragocjeno i moćno ime Isusa. To nije magična riječ. Moramo biti potpuno podložni Isusu kako bismo ga mogli upotrebljavati. No to ime predstavlja istoga Isusa koji najterao demone da viču u strahu i mole ga da ih pošalje u krdo svinja. Ime Isus nam je dano od samoga uskrslog Sina: ”Pomoću mog imena izgonit će zle duhove” (Mk 16,17). Ime Isus u sebi nosu svu pobjedu izvojevanu na križu i uskrsnućem.

2. Božja riječ u borbi

Upotrebljavanje Božje riječi drugi je način upotrebljavanja autoriteta: ”Prihvatite kacigu – ono čim se spasava – i mač Duha, to jest Božju Riječ” (Ef 6,17). Riječ Božja nije samo knjiga. Ona je oštar dvosjekli mač, i istinski djeluje protiv neprijatelja. Isus je upotrebljavao Božju riječ dok se u pustinji obračunavao s đavlom, a i mi trebamo izgovarati Pismo, koristeći ga kao moćno oružje.

3. Sila Duha Svetoga

Sila Duha Svetoga je važna metoda provođenja autoriteta. Kada je Isus dahnuo u učenike u Ivanu 20,22 rekavši: ”Primite Duha Svetoga”, to je bio legalan autoritet Duha. Zatim im je rekao da čekaju u Jeruzalemu dok ne prime dinamis ili ”silu”. ”Ali, primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje” (Dj 1,8). Dinamis je sposobnost nošenja autoriteta. Policajac može imati autoritet od grada da provodi zakon. Međutim, on treba imati hrabrosti provoditi taj autoritet.

4. Isusova krv

Četvrti način provođenja autoriteta je podsjetiti Sotonu na Kristovu krv. ”Oni su ga (đavla) pobijedili Janjetovom krvi” (Otk 12,11). Isusova krv ima silan učinak na neprijatelja. To donosi poraz u svakoj situaciji – izravno ga primjenjujući na to vrijeme i mjesto. Doista postoji moć u krvi.

5. Govoriti istinu

Zadnja metoda kojom možemo provoditi autoritet je riječ našega svjedočanstva. Otkrivenje 12,11 govori o nadvladanju neprijatelja riječju našega svjedočanstva. Ovo znači nekoliko stvari. Prvo, to je objava Božjih silnih djela i Njegovog karaktera. Drugo značenje riječi našega svjedočanstva je naviještanje istine o nama – i negativne i pozitivne. Kada smo iskreni i otvoreni, dijeleći ono što je doista u našim srcima umjesto da se pretvaramo, probijamo put kroz tamu u svjetlost.

Autor: Dean Sherman; prilagođeno prema poglavlju iz knjige ”Duhovna borba za svakog kršćanina”

NAJNOVIJE!