svi seksualni odnos prije braka
Foto: Pixabay

Nedavno sam došao do izvještaja od jedne kršćanske denominacije u Skandinaviji, u kojoj su mnogi mladi ljudi bili upetljani u predbračne seksualne odnose.

Jedna grupa vođa te denominacije je zastupala stajalište da bi u vezi sa seksom i seksualnosti trebalo propovijedati jasne biblijske principe, tako da bi mladi ljudi stekli biblijske moralne okvire.

Drugi su rekli: “Pa, ovo je vrijeme kada većina mladih ljudi bludniči – to je dio savremenog načina života – hajde da ne gubimo vrijeme u pokušaju suzbijanja neminovnog. Bitće bolje da ohrabrimo mlade na vjernost jednom partneru, kako u svom shvaćanju ljubavi ne bi postali promiskuitetni.” Usprkos nekim prigovorima, stvar je dospjela na glasanje i na taj način je okončana.

Kako je to tužno kada dio Crkve moralna pitanja kakva su: Blud, da ili ne? – može staviti na glasanje. Kada glasa i izglasava nešto što je u izravnoj suprotnosti Božjoj Riječi. Zaista, očajnički nam je potrebno orezivanje božanskog Vrtlara. Potrebno nam je da Sveti Duh preplavi naš život i pojača naša etička mjerila. Imajući u vidu postojanost Božjih zakona, molim vas, nemojte se držati parole: “Kud’ svi Turci, tu i ćelavi Mujo.”

Nisam neupućen u borbe i iskušenja tijela. Duboko sam svjestan jakih sila koje se bore u nama i teže svom zadovoljenju, ali moramo biti vjerni Svetom pismu i čvrsti u uvjerenju da su nam u borbi, protiv grijeha na raspolaganju svi izvori Neba. Pogrešno je svoje pogrešno ponašanje pravdati argumentom: Svi to rade. Bog je svojoj djeci omogućio da ne budu pod prisilom, već pred izborom.