Ovaj svijet je mračno mjesto, a postaje još mračnije

Ovaj je svijet vrlo mračno mjesto, a čini se da postaje još mračnije. Kao sljedbenici Isusa Krista, mi trebamo biti svijetla u tami. 

Čuo sam za starijeg muškarca koji je hodao pokraj jezera kada je odjednom začuo glas. „Hej, ti“, netko je rekao, „Dođi ovdje i poljubi me i ja ću se pretvoriti u predivnu princezu.“ 

On je pogledao oko sebe, ali nije vidio nikoga. Ponovno, glas je rekao: „Hej, ti! Dođi ovdje i poljubi me, pretvorit ću se u predivnu princezu.“ 

Tada je primijetio malenu žabu na rubu vode. Žaba je rekla: „Hej, ti! Poljubi me i pretvorit ću se u predivnu princezu.“ 

Muškarac je posegnuo dolje, oprezno uzeo žabu i stavio je u svoj džep. Tada se okrenuo i otišao dalje. 

Žaba je povikala: „Hej, nisi li čuo što sam rekla? Rekla sam: ‘Poljubi me i pretvorit ću se u predivnu princezu.’“ 

Muškarac je odgovorio: „U mojim godinama radije bih imao žabu koja govori.“ 

VIDI OVO: 3 stvari koje trebamo raditi dok čekamo Isusov dolazak

Tako može biti i kada proučavamo proročanstva u Bibliji. Možemo potpuno promašiti bit. U Luki 12 Isus nam govori kako trebamo živjeti dok čekamo Njegov ponovni dolazak: „Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca“ (35-36). 

Isus je opisivao židovsko vjenčanje iz prvog stoljeća koje je moglo potrajati danima, pa čak i tjedan dana. Oni nisu znali kada će stići mladoženja tako da su svi trebali biti obučeni i spremni. Imati svjetiljke upaljene znači da u njima ima dovoljno ulja. Ako niste bili pripremljeni, onda biste propustili vjenčanje. 

Ovaj je svijet vrlo mračno mjesto, a čini se da postaje još mračnije. No Isus je rekao: „Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima“ (Matej 5,16). 

Kao sljedbenici Isusa Krista, mi trebamo biti svijetla u tami. 

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Harvest.org