Prošle godine, nekako u ovo vrijeme, mi je pronađen tumor na desnoj strani vrata. Poslije niza raznih pregleda i savjetovanja odlučeno je da će tumor biti operativno odstranjen.

Jesi li spreman umrijeti?

U srcu sam se pomirio s tim da se moj život približava kraju. Više nije bilo žurbe: dugačak popis zadataka, koje sam htio, a neke trebao obaviti, stavio sam na stranu i uživao u svakom trenutku života.
U sebi sam vapila Bogu da mi pomogne. No, ništa se nije dogodilo. Kada sam se počela braniti, momak koji je bio naprijed izvadio je iz pretinca kratki bodež i uperio prema meni: ''Ako se ne smirite, imat ćete posla sa mnom.''
Mona Walters je bivša muslimanka iz Somalije koja je napustila Islam u trenutku kada je pročitala Kuran. Svjedoči da je prvo postala ateistkinja, a kada je pročitala Bibliju postaje uvjerena kršćanka.
Poznaješ li ti onaj osjećaj usamljenosti, odbačenosti, tuge, straha i nemira? Tako je izgledao moj život, sve do trenutka kad…
Redovito sam se samozadovoljavao, imao bludne misli, sablažnjavao druge tj. navodio ih na grijeh… i postao pravi rob požude, iz dana u dan sve više ovisio o tome, slijepo išao sve dalje i dalje kako bih uspio nahraniti požudu kojoj nikad nije bilo dosta.
Osjetio je da će umrijeti i zadnje riječi s kojima je napustio ovaj svijet bile su šokantne. On je rekao: "Sve ću vas reći Bogu".
Kad je sjeo u automobil, policajac je opazio da ima sa sobom Bibliju koju nije čitao već samo nosio ‘za sreću’. Policajac ga je pustio pod uvjetom da stvarno i pročita Bibliju.
Te je večeri u njezinoj kući bila neka čudna slutnja. Bila je to smrt koje se prikradala kroz noć. Bilo je devet navečer.
Gledao me je sa žaljenjem u očima. Ali to je bilo žaljenje koje me nije ljutilo. Spustio sam glavu, pokrio lice rukama i ponovno počeo plakati. On je došao k meni i zagrlio me.

NAJNOVIJE