TAJNA USLIŠANE MOLITIVE: Kako neke molitve mogu biti uslišane?

Mnogi „uslišanu molitvu“ smatraju Božjim izvršenjem zamolbe koju smo mu iznijeli. Ukoliko molba nije izvršena, često se to shvaća kao neuslišana molitva.

Međutim, to je neispravno shvaćanje molitve. Bog uslišuje svaku molitvu koja mu je upućena. Međutim, trebamo imati na umu da Bog ponekad odgovara „ne“ ili „čekaj“.

Bog obećava da će izvršiti samo one molitve koje su u skladu s njegovom voljom. U 1 Ivanovoj 5,14-15 čitamo: „A ovo je sinovsko pouzdanje koje imamo u nj da nas uslišava ako što molimo po njegovoj volji. A ako znamo da nas uslišava što god ga molimo, znamo da već posjedujemo ono što smo ga molili.“

Što znači moliti po Božjoj volji? Moliti po Božjoj volji znači moliti za ono što će uzvisiti i proslaviti Boga i/ili moliti za ono što Biblija jasno očituje kao Božju volju za naše živote. Molimo li se za nešto što ne proslavlja Boga ili nije Božja volja za naš život, Bog nam neće dati ono što smo tražili. Kako možemo znati što je Božja volja? Bog obećava da će nam dati mudrosti kada je tražimo.

Jakovljeva 1,5 obznanjuje: „Ako komu od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje obilno i bez prigovora, i dat će mu je.“ Upoznajte se s onim što Biblija kaže o Božjoj volji za vaš život. Što bolje razumijete Božju riječ, bolje ćete znati za što se trebate moliti. Što bolje znate za što se trebate moliti, to će učinkovitije biti vaše molitve.

NAJNOVIJE!