Tajna zla

Došlo je vrijeme, dragi sine, da ti ispričam priču o tvom djedu. Bio je jako dobar čovjek koji je svima htio pomoći. Nikada ga nitko nije upitao za pomoć da mu on ne bi pomogao.

Nepoznatim ljudima je dao novaca kada su ga tražili na ulici i više no što su očekivali. Bolesnima je za svoj novac kupio lijek i nikad nije tražio nazad. Izliječio je mnoge od teških bolesti.

Ljudi su ga se sjećali i nakon njegove smrti čak nakon više od četrdeset godina po dobroti. Međutim nije vjerovao u Boga, rekao mi je da Bog postoji ne bi dozvoli da mala djeca umiru od gladi i bolesti, ta zar mala djeca mogu biti nešto kriva! Tvoj djed je dobro shvatio da, ako Bog postoji mora biti dobar ili ne postoji, ali nije mogao shvatiti ovo, ako Bog postoji onda On ne želi u svemu kontrolirati što će se dogoditi, jer bi na taj način zabranio nama ljudima da imamo slobodnu volju. On bi sve odlučivao i mi ne bi mi mogli odlučivati i ne bi mogli vršiti svoju volju, bili bi u potpunosti zarobljeni Njegovom voljom. Tada bi svi bili dobri i zlo ne bi postojalo, ali tada bi Bog bio zao zato što nitko ne bi mogao ništa učiniti po svojoj volji, nego bi uvijek činili pod prisilom Njegovu volju.

Najveće je zlo oduzeti čovjeku slobodu. Tada i da mu pokloniš cijeli svijet ništa mu nije vrijedno, kada ne može ništa svojom voljom sam učiniti.

Da ti pobliže objasnim, dragi sine, to bi ti bilo je veće zlo od ovoga da si sluga nekakvom bogatašu koji te jako voli i kaže ti, sav moj novac je tvoj, međutim ne smiješ ništa potrošiti, da mene ne upitaš, ne smiješ nigdje ići, da ti ja ne dam dozvolu, ne smiješ nikoga voljeti, da ti ja to ne dozvolim, ne smiješ se družiti s bilo kime, ako ti ja ne dam dozvolu. I što ti tada vrijedi sav novac i njegovo prijateljstvo kada nemaš, slobodu!

Jesi li imao prijatelja ili prijateljicu u osnovnoj školi? Čak i za obično prijateljstvo potrebna je vjera, ako ne vjeruješ da ti je netko prijatelj kako ti on može biti prijatelj,i potpuno je nevažno voliš li ili ne, ako ne vjeruješ da ti je netko prijatelj, jer tada glavni kamen prijateljstva nije da se nekoga voli već da mu se vjeruje.

Bog je najluđi kockar jer je sve uložio u tebe. Dao ti je slobodu, čak i svojeg sina, sve je uložio u tebe. Samo trebaš u slobodi prihvatiti Njegovo prijateljstvo i Njegovo društvo kada i ako ti to želiš.

Dobro tata, pa nisi si odgovorio zašto onda umiru mala djeca od gladi i bolesti? Možda je moj djeda dobro mislio? Sine, kada bi Bog, izliječio svu djecu koja su bolesna, tada to ne bi trebali mi učiniti. On želi da mi djelujemo. Njegova želja je da mi svojom voljom odlučimo činiti Njegovu volju! Ovo je njegova volja, da vjerujemo kako nam je On poslao Isusa Krista. Znaci vjere su ovo: polagati ćete ruke na bolesne, oni će biti izliječeni, opsjednuti će biti oslobođeni! I zaista kažem vam tko vjeruje u Mene činiti će djela veća od mojih. Možda je u tome najveće zlo, što nema vjere!

Ovo je tajna zla – Bog ne čini ništa bez vjere!

Jer iznad svakog dobra i zla, iznad svih ljudskih planova i ljudskih snova, iznad naših najdubljih osjećaja i naših najvećih želja je Njegova želja, da imamo slobodu vjerovati Mu ili Mu ne vjerovati. On želi da mi budemo slobodni i da u slobodi izaberemo Njega i upoznamo pravu slobodu. Ovo je prava sloboda kada nam u srcu gori vatra da vršimo Njegovu volju iz ljubavi, ne zato što moramo ili iz straha. Jer prava ljubav veća je od svakoga straha i svake smrti.

Znam kako ovo nećeš razumjeti dragi sine, jer si još jako mlad, ima puno vrsta ljubavi, ali plod prave ljubavi je život vječni!

Autor: Danijel Turtula

NAJNOVIJE!