Težite li tomu da udovoljite drugim ljudima više nego meni?

Težite li da udovoljite ljudima ili vam je Bog na prvom mjestu? „Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga.“ (Galaćanima 1, 10)

Kristove sluge

Jasno je da smo nekoć bili robovi grijeha, no otkupljeni smo Kristovom krvlju. (Rimljanima 6, 20) Od tada smo otkupljeni dragocjenom Kristovom krvlju i ne bismo više trebali biti robovi ili sluge ljudi, nego samo Boga. (1. Korinćanima 7, 23) Ako želimo udovoljiti ljudima to nas čini robovima ljudi i ako samo to činimo onda ne možemo biti Kristovi sluge. (Galaćanima 1, 10) Pavla nije zanimalo to da se svidi ljudima nego samo kako da udovolji Bogu, a za to je platio veliku cijenu. Jesmo li i mi spremni platiti takvu cijenu? 

Zemaljske stvari 

Pavao nam nije rekao da, nakon što postanemo Kristovi sluge više ne bi trebali služiti jedni drugima niti da ne trebamo biti dobri zaposlenici. Suprotno tomu, Pavao nas uči da trebamo raditi za naše poslodavce kao da radimo za Boga, jer je naš rad zaista rad za Boga, a ne za čovjeka. To je Božja volja i zbog toga bismo trebali dati sve od sebe kada radimo, jer u konačnici radimo za Boga, a ne za našeg poslodavca. (Efežanima 6, 5-8) Poanta ovdje jest da radimo kako bismo udovoljili Bogu, ne muškarcima i ženama, jer ako samo radimo kako bismo udovoljili ljudima, to znači da smo robovi ljudima, da tražimo kako zadovoljiti ljude, a ne Boga. 

VIDI OVO: Staviti Boga na prvo mjesto: Što to znači?

Komu smo prijatelji?

Kao što ne možemo služiti Bogu i bogatstvu (Luka 16, 13), tako ne možemo niti u isto vrijeme težiti udovoljavanju Bogu i ljudima. Ne možemo biti prijatelji svijetu, jer ako jesmo, onda smo Božji neprijatelji. (Jakovljeva 4, 4) Krist nas naziva svojim prijateljima, jer nam je rekao ono što je naučio od svoga Oca. (Ivan 15, 15) Bog govori da neće ništa učiniti, prije nego što to najprije otkrije svojim slugama. (Amos 3, 7)

Nitko osim Krista nije znao što misli Bog. (1. Korinćanima 2, 16) Težimo tomu da udovoljimo Bogu i tražimo najprije Njegovu pravednost, jer Bog obećava da će ispuniti svaku našu potrebu. (Matej 6, 33) Tražiti Božju pravednost znači tražiti način kako Mu udovoljiti. Ako činimo tako, onda smo Božji sluge, a ne sluge muškaraca i žena. Želim biti siguran da sam sluga prave osobe, a to je samo Krist. To će razočarati ljude, ali to nije ni važno. 

Molitva za kraj

Veliki nebeski Oče, želim udovoljiti Tebi, no prečesto udovoljavam drugim ljudima. Molim Te oprosti mi kada to činim i kada ne želim služiti samo Tebi. Daj mi veću snagu da mogu služiti samo Tebi. U dragocjeno ime Spasitelja, Krista, ja molim. Amen.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Rhetoricaljesus.com

NAJNOVIJE!