otkrivenje 144 000

Otkrivenje je knjiga proročanstva (Otkrivenje 1,3; 22,18-19) u kojoj se kontrastne riječi i slike međusobno obogaćuju i međusobno tumače. U prvom poglavlju, primjerice, apostol Ivan vidi sedam zlatnih svijećnjaka (1,12), ali čuje da su to sedam crkava (1,20). U 5. poglavlju, Ivan čuje o Lavu (5,5), ali vidi Jaganjca (5,6). Zatim, u 7. poglavlju, Ivan čuje „sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih“ (7,4), ali vidi „mnoštvo veliko, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svih naroda i plemena i pukova i jezika“ (7,9). Kao što su sedam svijećnjaka sedam crkava, a Lav iz Judina plemena je Jaganjac koji je bio ubijen, tako su i 144.000 veliko mnoštvo koje nitko ne može izbrojati.

Širi kontekst

Širi kontekst podržava ovo tumačenje. U Otkrivenju, 5. poglavlju, Bog daje svitak sa sedam pečata Jaganjcu koji je ubijen, jer On jedini ima ovlasti da ga otvori. U Otkrivenju 6, Janje otvara prvih šest pečata, što uzrokuje progresivno uništenje Zemlje. U Otkrivenju 7 postoji stanka, prije nego što se sedmi pečat konačno otvori u Otkrivenju 8. Zašto je stanka? Anđeo objašnjava: „Ne naudite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima njihovim“ (7,3).

Drugim riječima, Otkrivenje 7 odnosi se na obilježavanje Božjeg naroda za zaštitu od uništenja svega oko njih. Stih 4 opisuje „one koji su opečaćeni“ kao „144.000 iz svih plemena sinova Izraelovih“ (iako je zanimljivo da je Danovo pleme isključeno s popisa koji slijedi). Stih 14 potom opisuje nebrojivo mnoštvo onih „koji dolaze iz velike nevolje i opraše haljine svoje i ubijeliše ih u krvi Jaganjčevoj.“ Drugim riječima, 144.000 i nebrojivo mnoštvo su iste skupine: ljudi koje je Bog kroz Isusa otkupio od uništenja.

Otkrivenje 14

144.000 se pojavljuju još jednom u Otkrivenju 14, i opet, način na koji su opisani ih identificira s nebrojivim mnoštvom iz Otkrivenja 7. Otkrivenje 14,3 kaže da 144.000 „pjevaju kao pjesmu novu pred prijestoljem i pred četirima bićima i starješinama. I nitko ne mogaše naučiti te pjesme osim onih stotinu četrdeset i četiri tisuće koji su otkupljeni sa zemlje.“

Međutim, u Otkrivenju 7, to je bilo „mnoštvo veliko, što ga nitko ne mogaše izbrojiti… stoje pred prijestoljem“ (7,9) i pjevaju (7,10) dok „starješine i četiri bića“ stoje oko njih (7,11). Isto tako, kada Otkrivenje 14,4 kaže da 144.000 „prate Jaganjca kamo god ide“, zapravo odjekuje raniji opis velikoga mnoštva: „Jer Jaganjac koji je posred prijestolja njih će napasati i voditi ih na žive izvore vodne; i otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih“ (Otkrivenje 7,17).

Doslovni broj?

Ljudi koji inzistiraju na tumačenju broja 144.000 kao „doslovnog“, tvrdeći da je logički nedosljedno identificirati ovu nabrojanu skupinu kao „mnoštvo veliko, što ga nitko ne mogaše izbrojiti“, pogrešno razumiju cijeli žanr apokaliptičnog proročanstva, gdje su crkve svijećnjaci i gdje je Lav Janje. Kao i drugdje u Otkrivenju, naizgled suprotstavljene slike u Otkrivenju 7 namjerno se međusobno nadopunjavaju i obogaćuju naše razumijevanje. U ovom slučaju, opis otkupljenih kao nebrojivog mnoštva podsjeća nas na Božje obećanje iz Starog zavjeta da će dati Abrahamu potomke iz svakog naroda (Postanak 17,4), kojih će biti kao zvijezda na nebu (Postanak 15,5). Broj 144.000, izveden iz 12 x 12 x 1000, simbolizira završetak, jer je bilo 12 starozavjetnih plemena, kao i 12 novozavjetnih apostola.

Zajedno, ovaj dvostruki opis Božjih otkupljenih ljudi podsjeća nas da je Bog vjeran i da će ispuniti svoje obećanje. U neposrednom kontekstu, ovaj podsjetnik potiče kršćane koji pate da budu strpljivi dok čekaju da se vrijeme ispuni (usp. Otkrivenje 6,11). U širem kontekstu, ukazuje na Isusa, moćnog Lava koji je ubijeno Janje; jer kao što nebo pjeva, kroz Isusa je ispunjeno Božje drevno obećanje Abrahamu.

„Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine, jer si bio zaklan i svojom nas krvlju otkupio za Boga iz svakog plemena i jezika i puka i naroda, i učinio nas kraljevima i svećenicima Bogu našemu; i kraljevat ćemo na zemlji“ (Otkrivenje 5,9-10).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.