Knjiga Otkrivenja
Foto: Unsplash

Knjiga Otkrivenja može biti vrlo zbunjujuća za čitanje, zahvaljujući svojim šarolikim i živim prikazima i slikama. No, Ivanov cilj nije zbuniti čitatelja, nego ga blagosloviti. (Otkrivenje 1, 3).

Zbog toga bi svima nama čitanje Otkrivenja trebao biti blagoslov! Otkrivenje koristi prikaze i metafore, koje opisuju različite ljude i događaje, koji se temelje na vizijama iz Staroga zavjeta. Te slike prikazuju istine, koje su primjenjive kroz Crkvu kroz doba; sve od Kristovog uzašašća na nebo, do Njegovog povratka na završetku doba.

Sedam crkava iz Otkrivenja

Otkrivenje je poslanica. (Otkrivenje 1, 4-6) Upućeno je prema sedam crkava u provinciji u Aziji. No postoji više od sedam crkava, što znači da ove crkve predstavljaju sve crkve, kroz cijelo doba. Broj sedam je ovdje simboličan.

Većina knjige Otkrivenja opisuje ono kako će crkve izgledati i kroz što će prolaziti do Kristovog povratka, što nam omogućuje da posjedujemo ispravna očekivanja života, sada za nas kršćane i za crkvu. 2. i 3. poglavlje govore o sedam crkava, od kojih je pet krivo do određene mjere. To nam daje djelić uvida u crkvu iz ljudskog stajališta.

Od 4. poglavlja pa nadalje, Otkrivenje nam otkriva veću sliku, kako bismo mogli vidjeti duhovnu stvarnost onoga što se događa u crkvama. Vidimo da je Bog na svome prijestolju i da vlada. (4. poglavlje) Ovo je velika utjeha u svjetlu onoga što će Ivan kasnije otkriti. Peto poglavlje slično je četvrtom, ali se usredotočuje na Krista, koji je otkupio svoj narod.

Slijed sedam crkava

Ostatak poslanice uglavnom je strukturiran oko slijeda vezanog za broj sedam. Sedam pečata (6,1-8,1), sedam truba (8, 2-11,18), sedam pošasti (15, 1-8), sedam posuda. (16, 1-21) Sedam pečata zapečaćuje svitak. Nitko nije dostojan otvoriti svitak, osim Janjeta, koji je bio zaklan. (Otkrivenje 5, 5-6) Svitak predstavlja problem ljudskog grijeha. Svaki pečat je sud grijehu. Sud od 1. do 4. pečata povezan je s onime što piše u Markovom evanđelju 13, 5-8. U Marku 13, 7 Krist dodaje sljedeće: „Treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak.“ Stoga, događaji od prvog do četvrtog pečata opisuju svako doba u vremenu crkve, ne samo posljednje dane svijeta. Peti pečat govori o progonjenim kršćanima. Šesti pečat opisuje završetak svijeta i posljednji sud.

Otkrivenje 7 je vraćanje u prošlost. Sedmo poglavlje samo narativno slijedi šesto, no ne i kronološki. To možemo vidjeti, jer u poglavlju 7, 2-3 anđelima nije dopušteno da naude morima i zemlji, dok su u događajima Otkrivenja 6, 12-14 potpuno uništili i zemlju u nebo.

U Otkrivenju 8 je otvoren sedmi pečat, što predstavlja novi slijed sedam truba. Ovo podsjeća na iste događaje koji su prethodno opisani, ali iz drugačije perspektive. Na primjer, i pečati od prvog do četvrtog i od prve do četvrte trube govore o sudu na Zemlji.

Bitka između Sotone i Crkve

Otkrivenje 11, 19-15,4 prikazuje bitku između Sotone i Crkve. Crkva je predočena kao žena, na primjer u Otkrivenju 12, 13. Ona predstavlja Božji narod. Poglavlje 13 pokazuje da Sotona koristi političku moć i lažne ideologije za ispunjenje svojih planova. (Otkrivenje 13, 11) Političke moći su opisane kao rogovi, koji simboliziraju snagu. (Otkrivenje 13, 2) I političke moći i lažne ideologije djeluju u crkvi, što vidimo u poglavljima 2 i 3. Usprkos svemu ovome, Bog svoju Crkvu drži na sigurnom.

Uništenje

Poglavlja od 17 do 19 opisuju sistematično uništenje svakog Božjeg neprijatelja, što kulminira time da sveci slave Boga. (Otkrivenje 19, 1; 19, 4; 19, 6) Posljednji Božji neprijatelj kojeg će Bog uništiti je Sotona. Nakon Sotoninog uništenja počet će posljednji sud nad čovječanstvom, što je opisano u Otkrivenju 20, 11-15. Spas od ovoga suda ovisi o tome je li ime osobe zapisano u ”Knjizi života”. (Otkrivenje 20, 15) Naša imena bivaju zapisana u Knjizi života nakon što povjerujemo u Krista, kao našega Spasitelja i Gospodara. U konačnici, svo zlo biva uništeno, Bog ponovno stvara svoje stvorenje. Okreće učinke koje je grijeh ostavio na stvorenje od čovjekovog pada, kako je opisano u Postanku 3. Božji će narod živjeti s Kristom na novoj Zemlji, u savršenom, čistom odnosu, zauvijek. (Otkrivenje 21, 2)

Božja suverena vladavina

Velika tema Otkrivenja je Božja suverena vladavina nad Njegovom crkvom i poviješću. (Poglavlja 4 i 5) Iako Sotona i dalje djeluje, on će, zajedno sa svojim pomoćnicima, biti uništen i nakon toga će Bog učiniti svoje stvorenje savršenim. Stoga, Otkrivenje treba vjernike ohrabriti neka nastave i opstaju u sigurnu budućnost koja ih čeka (Otkrivenje 2, 7), čak i ako sadašnjost može biti teška i iako može uključivati protivljenje i progone.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ: