Sam Bog je napisao Bibliju jer je ona Njegovo otkrivenje nama. Što se tiče ljudskog autorstva, većina knjiga ukazuje na to tko ih je napisao.

Biblija je pisana kroz razdoblje od dvije tisuće godina od strane različitih pisaca iz različitih kultura, pisana je na tri različita jezika (hebrejskom, aramejskom i grčkom).

Unatoč takvoj različitosti između ljudskih autora Biblije, postoji potpuni unutarnji sklad između različitih, biblijskih knjiga. To je svjedočanstvo toga da je Bog sam nadgledao pisanje Biblije, kako bi se Bibliji moglo vjerovati kao savršenoj i nepogrešivoj Božjoj Riječi, čak i ako je ona produkt ljudskog pisanja. (Ivan 14, 26; 1. Timoteju 3, 16; 2. Petrova 1, 19-21; Hebrejima 4, 12) 

Ljudsko autorstvo 

U konačnici možemo reći da je Bog napisao Bibliju jer je ona Njegovo otkrivenje nama. Bog ju je sačuvao kako bismo mi mogli znati istinu. (2. Petrova 1, 3) Što se tiče ljudskog autorstva, većina knjiga ukazuje na to tko ih je napisao.

VIDI OVO: 10 izvanrednih činjenica o Bibliji

Na primjer, Mojsije je napisao prvih pet knjiga Biblije. (Ponovljeni zakon 31, 24-26) Izaija je napisao Knjigu proroka Izaije (Izaija 1, 1), a apostol Pavao napisao je mnoge poslanice u Novome zavjetu. (Rimljanima 1, 1; 1. Korinćanima 1, 1; 2. Korinćanima 1, 1; Efežanima 1, 1) 

Ivanovo evanđelje 

Druge knjige iz Biblije ne ukazuju izravno na to tko je bio pisac, no identitet pisca može se shvatiti iz dokaza unutar same knjige i iz drugih dijelova Biblije. Na primjer, pisac Evanđelja po Ivanu identificira samoga sebe kao učenika kojeg je Isus volio. (Ivan 13, 23; 21, 20)

Znamo iz Ivanovog evanđelja i ostalih evanđelja (Matejevog, Markovog i Lukinog) da su Petar, Jakov i Ivan bili tri učenika s kojima je Isus bio najbliži. Iz ove činjenice i iz usporedbi Ivanovog evanđelja sa 1. Ivanovom, 2. Ivanovom i 3. Ivanovom poslanicom te Knjigom Otkrivenja, možemo biti sigurni da je apostol Ivan napisao Ivanovo evanđelje. 

Poslanica Hebrejima 

Za ostale knjige iz Biblije nije sigurno tko ih je napisao. Različiti biblijski učenjaci imaju teorije o tome tko je, na primjer, napisao Poslanicu Hebrejima, no ne postoji jasan dokaz koji identificira određenog pisca.

VIDI OVO: Biblija online: Ovo su najbolje Biblije na internetu

Ipak i u pogledu knjiga koji imaju jasno identificirane pisce i one koje nemaju, imamo jasno svjedočanstvo Božje Crkve iz drevnog vremena da su šezdeset i šest knjiga, koje imamo danas, zasigurno dio Biblije i da su oduvijek bile dio Pisama (to jest, Biblije) koje je Bog dao svojoj Crkvi.

Stoga, možemo s pouzdanjem vjerovati da je Biblija Božja Riječ, čak i ako ne znamo tko je pisac određene knjige, jer je Bog kroz svoju Crkvu potvrdio da je to Njegova Riječ za nas, piše Biblword.net.