Kristovo uskrsnuće
Foto: Wikimedia Commons

Sveto pismo predstavlja uvjerljive dokaze da je Isus Krist zbilja uskrsnuo iz mrtvih. Kristovo uskrsnuće zapisano je u Mateju 28,1-20; Marku 16,1-20; Luki 24,1-53 i Ivanu 20,1—21,25. Uskrsli Krist javlja se i u Djelima apostolskim (Djela 1,1-11). U ovim odlomcima nalazimo nekoliko „dokaza“ o Kristovu uskrsnuću.

Prvo, zapazite dramatičnu promjenu u učenicima. Od uplašenih ljudi koji su se skrivali u sobi, postali su odvažni navjestioci evanđelja po cijelomu svijetu. Što bi drugo moglo objasniti ovu dramatičnu promjenu, nego da im se Krist pojavio?

Drugo, sagledajte život apostola Pavla. Što ga je promijenilo iz progonitelja crkve u apostola poslanom crkvi? To što mu se uskrsli Krist ukazao na putu za Damask (Djela 9,1-6).

Treće, još jedan uvjerljivi „dokaz“ jest prazan grob. Ako Krist nije uskrsnuo, gdje je onda njegovo tijelo? Učenici i drugi ljudi vidjeli su grob gdje je bio ukopan. Kada su se vratili, njegovog tijela nije bilo tamo. Anđeli su obznanili da je uskrsnuo iz mrtvih kao što je obećao (Matej 28,5-7).

Četvrto, dodatni dokaz njegova uskrsnuća čine mnogi ljudi kojima se ukazao (Matej 28,5. 9. 16-17; Marko 16,9; Luka 24,13-35; Ivan 20,19. 24. 26-29; 21,1-14; Djela 1,6-8; 1. Korinćanima 15,5-7).

Još jednu ključnu istinu zašto se Isusovo uskrsnuće sigurno dogodilo čini važnost koju su mu pridali apostoli. Ključni odlomak o Kristovom uskrsnuću je 1. Korinćanima 15. U ovom poglavlju, apostol Pavao objašnjava zašto je toliko važno razumjeti i vjerovati u Kristovo uskrsnuće.

Uskrsnuće je važno iz sljedećih razloga:

(1) Ako Krist nije uskrsnuo iz mrtvih, neće ni vjernici (1. Korinćanima 15,12-15).

(2) Ako Krist nije uskrsnuo iz mrtvih, njegova žrtva za grijeh nije bila dovoljna (1. Korinćanima 15,16-19). Isusovo uskrsnuće dokazalo je da je Bog prihvatio njegovu smrt kao naknadu za naše grijehe. U slučaju da je jednostavno umro i ostao mrtav, to bi značilo da njegova žrtva nije bila dovoljna. Zbog toga, vjernicima ne bi bili oprošteni njihovi grijesi, te bi nakon smrti ostali mrtvi (1. Korinćanima 15,16-19) – vječni život jednostavno ne bi postojao (Ivan 3,16). „Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih.“ (1. Korinćanima 15,20). Krist je uskrsnuo iz mrtvih – On je prvi plod našega uskrsnuća.

(3) Svi koji vjeruju u njega uskrsnut će u vječni život kao što je i On uskrsnuo (1. Korinćanima 15,20-23). 1. Korinćanima 15 nastavlja i objašnjava kako Kristovo uskrsnuće dokazuje njegovu pobjedu nad grijehom i daje nam silu da živimo pobjedonosno spram grijeha (1. Korinćanima 15,24-34). (4) Opisuje slavnu narav uskrsnula tijela koje ćemo primiti (1. Korinćanima 15,35-49). (5) Naviješta da će kao posljedica Kristova uskrsnuća svi koji vjeruju u njega imati konačnu pobjedu nad smrću (1. Korinćanima 15,50-58). Kristovo uskrsnuće je uzvišena istina, zar ne?! „Prema tome, braćo moja ljubljena, budite čvrsti, nepokolebljivi, uvijek napredujte u djelu Gospodnjem, svjesni da vaš trud u Gospodinu nije uzaludan!“ (1. Korinćanima 15,58).

Prema Bibliji, uskrsnuće Isusa Krista se sigurno dogodilo. Biblija govori o Kristovu uskrsnuću, govori da ga je vidjelo više od 400 ljudi, a upravo na povijesnoj činjenici Isusova uskrsnuća gradi ključnu kršćansku doktrinu.

Izvor: Gotquestions.org