NaslovnicaDuhovnostTrebaju li se kršćani bojati Boga?

Trebaju li se kršćani bojati Boga?

U stvarnosti, strah je oruđe koje naš neprijatelj, đavao, koristi da nas na bilo koji način spriječi u svemu što Bog ima za nas. Ali, trebaju li se kršćani bojati Boga?

Kršćani se slažu oko toga da trebaju poštovati Boga i biti Mu poslušni. Bog je u Bibliji predstavljen kao svemoćan i svet, ali i pun ljubavi prema svim ljudima. Ako nas Bog voli i spasio nas je svojom milošću, trebamo li Ga se i dalje bojati?

Strah je puno više od poštovanja prema Bogu: Evo što znači bojati se Boga

Za nevjernika, strah od Boga je strah od Njegovog suda i vječne smrti, što je vječna odvojenost od Boga (Luka 12, 5).

Ne bismo trebali umanjiti značenje straha ni kada su u pitanju vjernici. Kada je Petar prepoznao Isusa na brodu, rekao je: “Idi od mene, Gospodine, jer sam grešan čovjek” (Luka 5, 8). Kada je prorok Izaija ugledao Božje prijestolje, bio je obuzet Božjom slavom. Rekao je: “Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana, u narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja, Jahvu nad Vojskama!” (Izaija 6, 5) Kao grešnici, topimo se u vatri Njegove prisutnosti. Boga se bojimo kada prepoznamo tko je On i što znači biti u Njegovoj prisutnosti kao grešnik. Čak i kao oni koji su se pouzdali u Isusa za spasenje, trebali bismo osjećati ovaj strah. Za nas to nije strah od osude. Umjesto toga, to je strah iz ljubavi koju imamo prema Bogu, kojeg ćemo često razočarati svojim grijesima.

PROČITAJTE: Jedina stvar koje se kršćani trebaju bojati

Biblijski strah od Boga uključuje razumijevanje koliko Bog mrzi grijeh i strah od Njegovog suda nad grijehom – čak i u životu vjernika. Hebrejima 12, 5-11 opisuje Božju disciplinu vjernika. Iako je to učinjeno u ljubavi, nije mala stvar. Kada smo bili djeca, naš strah od roditeljske discipline nedvojbeno je spriječio neke zle postupke s naše strane. Isto bi trebalo vrijediti i za naš odnos s Bogom. Trebali bismo se bojati Njegove discipline i nastojati živjeti svoje živote na način koji je Njemu ugodan.

Pozvani smo da se bojimo Boga

Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku. (Mudre izreke 1, 7)

Ipak, tako često se bojimo svega osim Boga. Bojimo se da ćemo biti proganjani. Bojimo se drugih ljudi. Bojimo se gubitka udobnosti. Moramo se zapitati bojimo li se doista Boga više od ičega drugoga?

Jahve nad Vojskama – on jedini nek’ vam svet bude; jedino se njega bojte, strah od njega nek’ vas prožme. (Izaija 8, 13)