Izaija

Izaija je jedan od velikih proroka Staroga zavjeta. Knjiga koja nosi njegovo ime napisana je u razdoblju između 739. i 681. prije Krista, a često ga se zove ”evanđeoskim prorokom”.

Želim nešto priznati. Knjigu proroka Izaije nisam pročitala sve do 2017. Pročitala sam i zapamtila nekoliko stihova, no bojala sam se ”ući” u cijelu knjigu, misleći da će biti preteška. Gotovo sam propustila ovo blago Božje Riječi.

Knjiga je bila dugačka i ponekad zbunjujuća, veći dio knjige napisan je na poetski način usprkos proročanskoj prirodi knjige, no u njoj se također obrađuju neke od najvećih tema Biblije. 

Izaija je bio Božji prorok 

Židovi tvrde da je Izaija poticao iz plemićke obitelji. On je bio prorok najviše za kraljevstvo Jude, koje je prolazilo kroz nekoliko razdoblja buntovništva i povratka Bogu. Napisao je knjigu koja nosi njegovo ime u razdoblju između 739. i 681. prije Krista. Učenjaci ukazuju na to da su brojni ljudi Novoga zavjeta, posebno Isus, citirali iz Izaijine knjige. 

Sa svojom moći i autoritetom, Izaija se proteže kroz stoljeća, od biblijske prošlosti Božjeg naroda do nade u Izraelovu svjetlu budućnost i dolazak Mesije i Novog Jeruzalema. Izaiju ponekad nazivaju ”evanđeoskim prorokom,” jer je njegov naglasak na Mesiji

Izaija je govorio o Božjoj svetosti

Jedan od glavnih razloga zbog kojeg je ova knjiga tako upečatljiva jest prorokov uzvišen pogled na Božju svetost. Izaija je prezentirao uzvišenu sliku o Bogu nad vojskama na način koji Boga stavlja u fokus i na način koji Bog iskazuje čast.

U svojoj viziji prorok Izaija je gledao nebeske serafe: „Serafini se držaše iznad njega. Svaki od njih imaše šest krila: dva za pokriti sebi lice, dva za pokriti sebi noge i dva za letjeti. Oni kričaše jedni drugima: ”Svet, svet, svet, GOSPOD, svemogući, njegova slava ispuni svu zemlju!“ Stožeri vrata počeše se tresti na glas onoga koji kričaše, a hram se ispunjavaše dimom. Ja tad rekoh: ”Nesreća moja! Ja sam izgubljen, jer ja sam čovjek : nečistih usana, ja stanujem u sred jednog puka nečistih usana, a moje su oči vidjele kralja, GOSPODA, svemogućeg.“ (Izaija 6, 2-5) Zaprepastilo ga je njegovo vlastito bezbožno stanje. 

Poput Izaije, mi trebamo čuti riječi Onoga ”koji nastanjuje vječnost, čije je ime Svet.” (Izaija 57, 15) Bog kaže: „U prebivalištu visokom i svetom stolujem, ali ja sam i s potlačenim i poniženim, da oživim duh smjernih, da oživim srca skrušenih.“ Sveti Bog primiče se onima koji se primiču k Njemu i koji se ponizno pokaju od grijeha. Danas, kršćani mogu doći Bogu zahvaljujući Njegovom Sinu, Emanuelu: ”Bogu koji je s nama.” (Matej 1, 23) 

Otkrio je uzrok Sotoninog pada 

Vjeruje se da je u Izaiji 14, 12-15 na simboličan način opisan pad Sotone ili zvijezde Danice, s njegovog uzvišenog mjesta na nebesima. Ovo ponovno vidimo u Ezekielu 28, 12-18, gdje se spominju dvojica kraljeva, no Sotona je duhovna sila koja stoji iza postupaka kralja. 

Sotona, odnosno ”tužitelj” ili ”protivnik” zapravo ima puno imena. (Luka 10, 18) Bog je stvorio njega i mnoge druge anđele prije nego što je Bog stvorio Zemlju, prije Postanka 3, kada su Adam i Eva hodali vrtom. U Izaiji 14 vidimo kako ponos ispunjava Sotonino srce, kada izgovara slijed objava sa ”ja ću.” Sotona je bio prekrasan anđeo i jedan od Božjih posvećenih kerubina, no pobunio se i poveo je pobunu protiv Boga. Sotona nije samo ”pao;” Bog ga je izbacio s nebesa. (Ezekiel 28, 12-17, Izaija 14, 15) 

Važna lekcija za nas: poput zvijezde Danice, mi smo stvoreni kako bismo slavili Gospodina i kako bismo odsijavali Njegovu prekrasnu svjetlost. (1. Petrova 2, 9) No kao što su ponos i pobuna zagadile Božjeg posvećenog kerubina, ti grijesi mogu poremetiti naše štovanje Boga kao i naše prikazivanje Njegove slave. 

Opisao je sljepoću Izraela

Apostol Pavao govori o Izraelcima kao ”djelomično slijepima” u Rimljanima 11, 25: „Jer vam, braćo, neću zatajiti tajne ove, da sami sebe smatrate mudrima, jer sljepoća pade na jedan dio Izraela, dok ne uđu neznabošci u punom broju.“ Isto je opisao i Izaija kada je Bog govorio o svom neposlušnom narodu: „Slušajte samo, slušajte, ali nećete razumjeti! Gledajte samo, gledajte, ali nećete poznati!“ (Izaija 6, 9) 

Doći će vrijeme kada će te oči biti otvorene. (Izaija 42, 7; 2. Korinćanima 3, 14-16) Bog će podignuti veo sljepoće s Izraela. Teolog Harry Ironside tvrdi: „Kada Gospodin dođe u slavi, ta sljepoća će nestati, ne samo s očiju Izraelaca koji sada ne mogu razumjeti njihova vlastita Pisma zbog okorjelosti njihovih srca, nego i sa očiju pogana.” 

Misterij je u tome što su pogani su-nasljednici s Izraelcima i ”sudionici u Kristovim obećanjima koja je dao kroz evanđelje.” (Efežanima 3, 6) Slavna sila je u ovome: Božje stado će biti cijelo, a sveci Starog i Novog zavjeta slijedit će jednog Pastira. (Ivan 10, 16) 

Izaija je nagovijestio dolazak Božjeg suda

Iako Izaija svoju knjigu završava s nadom i utjehom, ne možemo ignorirati nagovještaje s početka. Izaija je prekorio Izrael i svom je narodu na vrlo jasan način dao do znanja da će pobuna, ponos, idolopoklonstvo i grijeh biti kažnjeni. (Izaija 1, 2; 2, 11-20; 34, 1-2; 42, 25) 

Gospodin je ”plamen koji proždire.” (Izaija 33, 14; Hebrejima 12, 29) Tijekom suda grijeha, Njegov je dah ”poput rijeke izgarajućeg sumpora.” (Izaija 30, 33) Izaija je također zapisao o Bogu koji spaljuje ”snažne.” (Izaija 1, 31) Drugi prizori u Izaijinoj knjizi opisuju Izrael kao ”izgaženi” vinograd. (Izaija 5, 1-7) 

Jasno, sud za grijeh je zaslužen i bit će izvršen. Za kršćane je to dobar podsjetnik zbog čega nam je potreban Mesija, Spasitelj, koji je naše grijehe i naš sud preuzeo na sebe, kako bismo mi mogli postati pravedni ispred Boga po Njemu. (2. Korinćanima 5, 21; Ivan 3, 18; Ivan 5, 24) 

Svjedočio je o Božjem milosrđu

Iako će sud i sljepoća zasigurno doći, prorok Izaija je također prepoznao Božje suosjećanje, koje se vidjelo u tome što je neprestano spašavao Izrael. U Izaijinim danima, Judi je prijetilo uništenje od strane Egipta i Asirije, no Bog je u svome milosrđu poštedio Izrael. 

Neki od opisa Božjeg milosrđa i milosti uključuju izraze poput: „cesta ostatka Njegovog naroda, Gospodin će imati suosjećanja,” i ”utočište od oluje.” (Izaija 11, 16; Izaija 14, 2; Izaija 32, 2; Izaija 41, 14-16) Jedna od mojih omiljenih izjava koje Bog daje Izraelu nalazi se u Izaiji 41, 14: „Ne boj se, Jakove, crviću, Izraele, ličinko, ja sam pomoć tvoja – riječ je Jahvina – Svetac Izraelov tvoj je otkupitelj.“ 

Naš Bog je suosjećajan Bog. (Psalam 86, 15) Suosjećanje potječe od riječi ”zajedno patiti s nekime.” Iako pravedni Sudac mora suditi grijeh, Boga također pogađa bol koju ljudi osjete kada se suočavaju s grijehom.

Knjiga proroka Izaije 30, 18 kaže: „Međutim, Gospodin čeka čas da vam se smiluje, on će se dignuti da vam pokaže svoje milosrđe, jer Gospodin je jedan Bog pravedan: sretni svi oni koji se uzdaju u njega.“ Zbog svog suosjećanja Bog vodi i tješi svoj narod. (Izaija 49, 10; Izaija 49, 13) Iako su teške okolnosti čekale Izrael, Božja ljubav prema Izraelu ostala je postojana. Božji savez mira s Izraelom nije bio uzdrman. Bog je zaista suosjećajan i dobar Bog. (Izaija 54, 10; Izaija 63, 7) 

Prorok Izaija
Foto: Bible Discovery Tv

Izaija je pozvao Božji narod na pokajanje

U Izaiji 30, 15 Bog je pozvao Izrael na ”povratak i počinak,” ono što se u nekim prijevodima prevodi kao pokajanje i kao rezultat pokajanja, tiho pouzdanje. Charles Spurgeon opisao je pokajanje kao ”otkriće zla koje nastaje od grijeha, tugovanje zbog grijeha kojeg smo počinili i poduzimanje mjera kako bismo se odvratili od grijeha.” Nadalje, Spurgeon govori da ”promjene u umu i dubini karaktera dovodi do toga da čovjek mrzi ono što je nekoć volio i da voli ono što je nekoć mrzio.” 

Prorok Izaija, u svom navođenju Božjeg naroda na pokajanje, govori: „Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek` bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek` se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. “Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti,” riječ je Jahvina. “Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.“ (Izaija 55, 6-9) 

Bog ljude poziva na pokajanje jer je On jedini Bog i jer nas samo On može spasiti. (Izaija 45, 22; Izaija 46, 13) Prije raspeća, Ivan Krstitelj također je pozivao Židove na pokajanje, a nakon raspeća, apostoli su propovijedali o pokajanju ”svim narodima.” (Matej 3, 1-2; Djela apostolska 2, 38) 

Izaija je prorokovao obnovu Izraela

Izrael, slijep i osuđivan stoljećima, bit će obnovljen kao narod. To će se dogoditi nakon povratka Mesije kojeg su Izraelci odbacili i to će rezultirati velikim blagoslovima širom svijeta. Naznake oprosta i obnove vidimo u Izaijinoj knjizi, a te su stvari još jasnije objašnjene u Jeremiji i Ezekielu. (Izaija 43, 2; Jeremija 23, 5-8; Ezekiel 37, 21-28) 

Prorok bilježi: „I reći će se u onaj dan: “Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio; ovo je Jahve u koga se uzdasmo! Kličimo i veselimo se spasenju njegovu.“ (Izaija 25, 9) Izaija obnovu i ozdravljenje naroda opisuje u 26. poglavlju. Sviđa mi se 15. stih: „Umnožio si narod, Jahve, umnožio si narod, proslavio se, proširio sve granice zemlje!“ Prekrasna svrha obnove Izraela odnosi se na to da će Njegov odabrani narod Bog konačno iskazati slavu, kakvu Bog zaslužuje zbog slanja Mesije. 

Nagovijestio je okupljanje Izraelaca i povratak u njihovu domovinu. (Izaija 43, 5-6) Jednoga će dana Izrael, okupljen i iscijeljen, ”procvasti i sav svijet plodovima napuniti.” (Izaija 27, 6) 

Izaija je ukazao na dolazak Mesije 

Izaija je nagovijestio vladavinu, ali i patnju Mesije. (Izaija 9, 6; 53) Tijekom svog prvog dolaska, Isus je postao Spasitelj koji je patio i umro zbog ljudskih grijeha. No nakon drugog dolaska, Isus će biti Kralj koji osvaja i pobjeđuje, naš Princ mira. 

Izaija tvrdi da će Mesija vladati pravedno i pravično. (Izaija 9, 7; 32, 1) Njegovo kraljevstvo na Zemlji u potpunosti će otkriti Božju pravednost i mir svijetu i konačno će donijeti mir i sigurnost Izraelu. (Izaija 65-66; 11, 6-9) 

Jedan od blagoslova budućega kraljevstva je svjedočanstvo Izraela. (Izaija 42, 6; Izaija 55, 4-5) Izrael će biti svjetlo, svjedok svim narodima zbog Mesije. To je ponovno napisano u Lukinom evanđelju 2, 32. Zaslijepljene oči Izraelaca konačno će biti otvorene za svjetlost evanđelja. 

Proglasio je evanđelje nade 

Neki teolozi Izaijinu knjigu nazivaju ”petim evanđeljem.” Bog je odredio svaki detalj vezan uz Isusovo razapinjanje. Sve što se dogodilo na križu već je prorokovano u Izaiji 53. poglavlju, kao i kroz druga mesijanska proročanstva u Starome zavjetu. Kao glasnik Radosne vijesti, ukazuje na jedinu nadu palog čovječanstva. (Izaija 40, 9) 

Kao što je Izaija prorokovao, Isus, izraelski Mesija i naš Spasitelj, bio je rođen od djevice. Prorokova priča o evanđelju jasno je opisana u Izaiji 53, a dovršena je u Novome zavjetu. (Izaija 7, 14; Matej 1, 18-25) Kao odrasla osoba, Isus je bio prezren i odbačen, a na križu je iskusio Božji gnjev i bio je kažnjen za naše prijestupe. (Izaija 53, 3-5; Luka 13, 34; Ivan 1, 10-11; Matej 27, 46; Ivan 19, 34; 1. Petrova 2, 24) 

Svojom patnjom, Isus je platio kaznu koju smo mi zaslužili; Isus je naša savršena žrtva. (Izaija 53, 5; Hebrejima 10, 10) Otac je kaznio bezgrješnog sina za svaki naš grijeh, a zahvaljujući Isusovoj žrtvi i Njegovom pravednom životu, mi postajemo pravedni ispred Boga. (2. Korinćanima 5, 21) 

Izaija se radovao zbog Izraelove budućnosti

Izaija piše o obnovi Izraela i Zemlje u stanje u kakvom su bili prije pada. Bog će učiniti sve novo: nova nebesa, novu Zemlju, a mi ćemo se ”radovati zauvijek” u onome što Bog stvori. (11, 6-9) Cijeli svemir će biti obnovljen. Toga dana, Jeruzalem će biti ”radostan,” a izraelski narod bit će ”prepun radosti.” Više neće biti plača ni tuge. Božje kraljevstvo bit će zapanjujuće. 

Gospodin će zauvijek uništiti smrt. (25, 6-8) Božji će se narod radovati u Božjoj prisutnosti; a njihovi prijestupi će nestati. U stvari, Bog svome narodu govori: „Otkupio sam vas, zazvao sam vas po imenu; vi ste moji.“ (43, 1) 

Jedan od izazova koje Izaija stavlja ispred Božjeg naroda jest da Boga slave u pjesmi: „Pjevajte Jahvi, jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji!“ (12, 5) Bog želi da se za Njega zna na cijeloj Zemlji. Izaija piše: „Pjevajte Gospodinu novu pjesmu.“ (42, 10) U stvari, Bog će svom stvorenju u one dane zapovjediti neka ”radosno pjeva.” (44, 23) Gospodin će jednom zauvijek otkupiti svoj narod i bit će proslavljen u njemu. 

Autor: Dawn Wilson; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: