Trebamo li moliti za bolesne?

Trebamo li moliti za bolesne? Biblija je puna primjera ozdravljenja po molitvama vjerujućih, no ozdravljenje nije uvijek Božja volja.

Stari zavjet ima malo primjera u kojima su ljudi ozdravili nakon što su se Bogu molili za ozdravljene.

Zahtjev za ozdravljenjem obično je posredovan kroz proroka koji će možda moliti za ozdravljenje, ili koji će služiti kao kanal Božje moći za čudo ozdravljenja, ili čak uskrsnuće. David se molio da se izlijeći njegov novorođeni sin, ali Bog nije udovoljio njegovoj molitvi (2. Samuelova 12, 16-17).

Kada je prorok Izaija rekao Ezekiji da će umrijeti, molio se ponovno i Bog mu je udovoljio sa dodatnih 15 godina života (2. Kraljevima 20).

Ako se nemogućnost začeća smatra bolešću, tada su brojniji primjeri kojima je Bog izliječio ili je udovoljio molitvama.

U Bibliji se spominju mnogi primjeri ozdravljenja bolesnih

U Evanđeljima Isus je ozdravljao mnoge ljude koji su ga to zamolili. U Djelima apostolskim brojni su ljudi izliječeni nakon što su molili apostole da ih izliječe, što je slično događajima Starog zavjeta gdje se izlječenje događa preko proroka. Čini se da se nijedan od ovih oblika izravno ne primjenjuje danas.

PROČITAJTE: Ozdravlja li Bog i danas?

U Filipljanima Pavao kaže da je Epafrodit bio bolestan, čak na samrti, ali da mu se Bog smilovao i da ga je izliječio. Možemo pretpostaviti da se Pavao molio za izlječenje Epafrodita, ali to nije izravno rečeno.

U 1. Timoteju 5, 23 Pavao spominje kako je Timotej imao trajnu bolest povezanu sa želudcom, a preporučio mu je da pije malo vina. Nije rekao Timoteju da moli za izlječenje. U 2. Korinćanima 12 Pavao se moli da „trn u tijelu“ bude uklonjen, ali Bog je ovo odbio.

Rezultat je toga da je Pavao rekao da će se radovati u svojim slabostima, što je riječ koja se obično koristila za bolesti. U ovom slučaju, Pavao se molio za izlječenje, ali njegov je zahtjev odbijen. Umjesto da pruži ozdravljenje, Gospodin je rekao Pavlu da se oslanja na Njegovu milost (stih 9).

Jedina izravna uputa u vezi molitve i izlječenja nalazi se u Jakovljevoj poslanici 5, 13-15: „Pati li tko među vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve! Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se.“

Bolesna osoba bi trebala učiniti prvi korak

Jakov daje izravne upute. Osoba koja je bolesna trebala bi učiniti prvi korak i zatražiti molitvu od starješina. Starješine pomazuju bolesnika s uljem i nude molitvu vjere, a Bog obećava da će bolesnika „podići“.

Međutim, s obzirom da se izravni kontekst tiče ispovjedi grijeha i oproštenja, moguće je da se bolest gleda kao rezultat određenog grijeha. Unatoč tome, ovaj je proces skupni trud koji uključuje vodstvo crkve. Nadalje, starješine se pozivaju da preko molitve pokažu vjeru. Čini se kako se ovime odbacuje tvrdnja da neki ‘iscjelitelji’ ne mogu liječiti zato što bolesnik nema dovoljno vjere.

PROČITAJTE: Molitve za bolesne – za utjehu, snagu i ozdravljenje

Na prvu se čini da Jakovljeva poslanica 5, 13-15 jamči ozdravljenje svaki put, ali moramo se konzultirati sa cijelom Biblijom. Postoje neki stihovi o molitvi koji, ako se uzmu van konteksta, mogu davati dojam da Bog daje odriješene ruke:

Marko 11, 24: „No kad ustanete na molitvu, otpustite ako što imate protiv koga da i vama Otac vaš, koji je na nebesima, otpusti vaše prijestupke.“

Matej 21, 22: „I sve što zaištete u molitvi vjerujući, primit ćete.“

Ivan 14, 13: „I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.“

Ivan 15, 7: „Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.“

Uvijek treba moliti po Božjoj volji

Ove stihove treba shvatiti u širem kontekstu, uvijek treba moliti po Božjoj volji, kao što nas upozorava: „I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas.“ (1. Ivanova 5, 14)

Upute da molimo po Božjoj volji slično je uputi da molimo „u Isusovo ime“. Molitva u Isusovo ime označava molitvu za stvari koje će slaviti Isusa. Ako želimo stvari koje nisu u skladu s Božjom voljom, nećemo proslavljati Isusa.

Isus je pružio primjer kako se moliti u skladu s Božjom voljom. Isus se u Getsemanskom vrtu molio: „Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!“ (Lukino 22, 42). Isus nije izbjegao križ jer je bila Božja volja da pati pod križem.

PROČITAJTE: Molitva da se vrši Božja volja u tvome životu

Ako uzmemo sve što nas Biblija uči o izlječenju i molitvi, primjereno je molitvi za izlječenje ili bilo što što smatramo da trebamo ili želimo. Međutim, uvijek trebamo moliti Boga da nam po svome sudu pruži što je najbolje, iako mi često ne znamo što je za nas najbolje i što je u skladu s Njegovim planom.

Molitva „budi volja Tvoja“ nije zbog nedostatka vjere, kako neki misle, nego je to izraz potpunog povjerenja u Božju dobrotu, Njegov plan i svrhu za nas. U Bibliji nema dokaza za tvrdnju da će Bog uvijek liječiti.

Zapravo, u Bibliji imamo puno primjera gdje Bog nije liječio ljude. Ponekad je Njegova volja da patimo kroz poteškoće ili bolesti kako bismo došli do većeg duhovnog zdravlja, kojeg ne bismo mogli dobiti drugim putem.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.