Tri stvari koje trebate znati kada Božji odgovor nije ono što želite

Ovo su tri velika podsjetnika kada Božji odgovori nisu ono što želite.

Zna bolje

Ne moram vas podsjećati da je Bog sveznajući, što znači da sve zna. Ništa se nikada nije tek tako dogodilo Bogu … pa kada Bog odgovori na način koji nam nije po volji, ili je odgovor suprotno od onoga što smo tražili, imajte na umu da Božji putovi nisu naši putovi i da Njegove misli nisu naše misli (Izaija 55,8). Njegovi putovi su puno bolji.

Nešto bolje

Kada je Isus govorio učenicima o molitvi za vlastite potrebe, rekao je: “Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati?” Isus je u stvari htio reći: “Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati ​​djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!” (Matej 7,11)

Odgovor koji vam Bog daje možda nije onaj kojem ste se nadali, ali je uvijek najbolji za vas (Rimljanima 8,28). To je zato što će Bog “dobrima obdariti one koji ga zaištu” (Matej 7,11)

Nešto novo

Kada je jedna od naših članica u crkvi zbog slomljenog kuka otišla živjeti u dom za nezbrinute, otišao sam je posjetiti. Ušao sam, misleći: “Zaista bih volio započeti lokalnu službu crkve negdje ovdje u gradu.” Zatim sam ušao u dom i posjetio je, ali sam onda i upoznao osoblje, zatim neke druge stanare, ali i obitelji tih stanara. Uključio sam se u rad staračkog doma sam, slučajno, a što mi je Bog dao je bilo bolje od onoga za što sam se molio.

U početku to možda neće izgledati kao ono što ste željeli, ali ako date sebe nečemu, to može zahvatiti vaše srce, a onda ćete odjednom imati i strasti za to.

Zaključak

Zamislite dijete koje prilazi roditeljima s pitanjem da se igra s nekim škarama… mislim na škare za odrasle, sa šiljkom na kraju. Naravno da dijete ne zna uvijek ono što je najbolje za njega kao što roditelj zna, tako da mu roditelj u ruke daje manje škare, s oblim krajevima, poput onih koje se koriste u osnovnoj školi. U početku, djetetu se nije svidio odgovor ‘’ne’’, dobilo je nešto što nije htjelo, ali puno bolje od prošlih.

Autor: Jack Wellman; Izvor: Faithinthenews.com

NAJNOVIJE!