Ako nevjenčani par prakticira seks, jesu li u Božjim očima u braku?

Ako nevjenčani par prakticira seks prije braka, znači li to da su u braku? Biblija nam ne daje nikakav povod da vjerujemo da je tome tako.

Istina je da je seksualni odnos krajnje ispunjenje para koji postaje „jedno tijelo“ (Postanak 2,24). Međutim, čin seksa nije jednak braku.

Kad bi to bilo tako, predbračni seks ne bi postojao – jednom kada bi dvoje ljudi imali seks, bili bi u braku. Biblija naziva predbračni seks „bludnošću“.

U Bibliji se opetovano osuđuje zajedno sa svim ostalim oblicima seksualnog nemorala (Djela 15,20; 1. Korinćanima 5,1; 6,13.18; 10,8; Galaćanima 5,19; Efežanima 5,3; Kološanima 3,5; 1. Solunjanima 4,3; Judina 7).

Biblija promiče apstinenciju prije braka kao standard pobožnosti. Seks prije braka jednako je pogrešan kao preljub i drugi oblici seksualnog nemorala, jer svi oni uključuju prakticiranje seksa s nekim tko nije vaš supružnik.

PROČITAJTE: Bog ne odobrava seks prije braka: Što se događa onima koji su to ipak učinili?

Ako nevjenčani par ima seksualni odnos, znači li to da su u braku? Biblija nam ne daje nikakav povod da vjerujemo da je tome tako. Čin seksualnog odnosa možda ih je na trenutak fizički spojio, ali to ne znači da ih je Bog spojio kao muža i ženu.

Seks je važan aspekt braka, fizički čin braka. Ipak, seks između nevjenčanih ljudi nije jednak braku.

NAJNOVIJE!