‘U svijetu ćete imati nevolje, ali naučite naći počinak u meni, jer ja sam taj koji dajem mir’

Postoji slatko i blagoslovljeno mjesto u Isusu! Postoji skriven život koji je divan i svet, u kom su srce i um u slozi. Borba je završila.

Kad nas je jučer naučio lekciju potpunog i trajnog pouzdanja u njega, bitka je bila zadobivena. Iako smo bili poput djece koja plaču u mraku jer ne znaju put kući, naše su suze bile obrisane nevidljivom rukom i sad nam se srce raduje u vodstvu našega Spasitelja.

Nema više potrebe za brigom. Nema više potrebe za strahom. Gospodin je blizu! Naš Gospodin je tako blizu da možemo osjećati njegov dodir na svojoj glavi te drhtimo od zvuka njegova glasa. On hoda s nama puteljcima vrta naše duše i razgovara s nama pod prozorom molitve. Nevolje nas sad ne dotiču jer su nas kušnje natjerale bliže k njemu.

Oluje izvana ne znače oluje iznutra. Oluje u svijetu ne uznemiruju mir koji je u srcu kad srce i um čuva sila Božja te je naš život pokriven divnim plaštem slave. Njegovom milošću stižemo do duhovnog iskustva tako da i mi možemo reći: „Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu“ (Rim 8,38-39). To je naša baština. To može biti i vaša svojina. To bi trebalo biti vaše iskustvo.

Neka Bog u svojoj ljubavi usadi u vas mir Božji koji nadilazi svako razumijevanje. Neka on bude vaš danas i vaš sutra, da uvijek hodate u njegovoj svjetlosti dok se ne otvore vrata od bisera!

„U meni je odmor i osvježenje. U svijetu ćete imati nevolje, ali naučite naći počinak u meni, jer ja sam taj koji dajem mir koji nadilazi svako razumijevanje. Ja sam taj koji će sačuvati vaše srce i um u mojoj spoznaji. U svijetu ćete imati nevolje. U svijetu ćete imati pomutnju i nemir. U svijetu ćete podnositi poniženja, ali ne bojte se, ja sam pobijedio svijet i u meni ćete naći svoju pobjedu.“

Autor: Charles S. Price

NAJNOVIJE!