Učiteljica je naredila učenicima da viču “NEMA BOGA”, a odgovoru jednog od njih se nije nadala

Na satu ateizma u sovjetskoj školi učiteljica je naredila učenicima: “Djeco, vičite do neba – NEMA BOGA! “

Dok su djeca vikala, učiteljica je primijetila jedno židovsko dijete kako stoji i šuti.

Učiteljica je upitala dječaka: “Zašto šutiš i ne vičeš? ”

Dijete je odgovorilo: “Ako tamo gore nema nikoga, zašto da vičem i vičem? I ako je netko tamo, zašto bismo kvarili naše odnose mojim vikanjem?”

SMJER POUKE: Čovjek u djetinjstvu stječe mudrost!

Pitam se često, ako čovjek ne vjeruje da Bog postoji zašto Ga psuje i huli na Njega? Bog nikome nije napravio ništa nažao. Zašto ne psuje sotonu koji je u većini slučajeva izvor i povod zla?