Tvoj um je najveći dar kojeg ti je Bog dao

Je li tvoj um čvrst u Bogu ili umire od gladi? Gladovanje uma, uzrokovano nemarom, jedan je od glavnih uzroka iscrpljenosti i slabosti u životu sluge.

Ako nikad nisi uporabio svom da se postaviš pred Bogom, počni sada. Nema razloga čekati na Boga da dođe do tebe. Moraš odvratiti svoje misli i oči od idola i pogledati na Boga kako bi se spasio (vidi Izaija 45,22).

Tvoj um je najveći dar kojeg ti je Bog dao i valja ga razvijati u potpunosti za Njega. Moramo težiti da ”zarobljujemo svaki razum da se pokorava Kristu” (2. Korinćanima 10,5).

To će biti najveći dobitak vjere kad dođe vrijeme kušnji i tegoba, jer će tada tvoje vjera i Božji duh djelovati zajedno.

PROČITAJTE: Biblijske upute za skrivene misli: Kako negativne misli izbaciti iz glave?

Kad su ti misli i ideje vrijedne Božje pohvale, nauči ih usporediti i pridružiti sa svime što se događa u prirodi, s izlaskom i zalaskom sunca, sjajem zvijezda i mjeseca, promjenom godišnjih doba.

Vidjet ćeš da su ti misli također od Boga, a um ti više neće biti na milost i nemilost tvoje nepromišljenosti, već će uvijek biti uporabljen u službi za Boga.

”Zgriješimo kao oci naši… ne spominjahu se ljubavi Tvoje” (Psalam 106,6-7). Potakni svoje pamćenje i odmah se probudi.

Nemoj reći: ”Ali Bog mi sada ne govori.” Potakni se da se ti prisjetiš i tvoja odanost Bogu će se udeseterostručiti. Um ti više neće gladovati već ćeš biti žustar i oduševljen, a nada će biti izrazito svjetla.

Autor: Oswald Chambers