Unuk se pomolio za bolesnog djeda
Foto: Unsplash

Unuk je položio ruku pomolio se za bolesnog djeda nakon čega je uslijedilo istinsko Božje čudo.

Molitva je tajna duhovnog rasta, ali ako odlazimo k prijestolju samo za našu osobnu izgradnju i potrebu, sebični smo. Biblija nam pokazuje da ne možemo zanemariti ozbiljno moliti za potrebe onih oko nas te nam daje primjere “molitava pomaganja” (vidi 2 Kor 1,11).

Ljudi često kažu: “Molit ću za tebe” i možda mole jednom ili dvaput, a onda brzo zaboravljaju tuđu potrebu. Pravi molitveni pomagač je onaj koji za potrebe drugih moli bez prestanka. On ne moli za njih samo jednom i onda prestaje. Ne, on posreduje iz dana u dan.

Vaše molitve ne moraju biti dugačke. Jednostavno iznesite svoju molbu i vjerujte Bogu da vas je čuo.

Jednom je meni to bilo pokazano kad sam bio bolestan u krevetu. Ušao je jedan od mojih unuka i najavio: “Djede, molit ću za tebe.” Moj mali pomagač je položio svoju ruku na moju glavu i molio: “Isuse, učini da djed bude sasvim dobro.”

VIDI OVO: Što se događa s drugom osobom dok molite za nju? Pročitajte ovo nevjerojatno svjedočanstvo

Njegova molitva digla me na noge

Nasmiješio sam se i zahvalio mu za molitvu. Ali on me nastavio gledati. Na kraju je rekao: “Iscijeljen si. Digni se!” I tako sam se digao – i bio sam iscijeljen. Njegova molitva vjere digla me na noge.

Silna se izbavljenja događaju kad ga sveti Božji revno traže s djetinjom vjerom za potrebe drugih. Možemo pogledati u Pismo i vidjeti kako je Bog bio silno ganut kao rezultat molitve i hrabrosti pomagača u molitvi. Pogledajte kakvo ganuto svjedočanstvo toga daje Pavao:

“Čak smo u sebi smatrali sigurnom smrtnu osudu, ali to bijaše da se ne bismo uzdali sami u se, nego u Boga koji uskrisuje mrtve. On nas je oslobodio od tolike smrtne pogibli i opet će nas osloboditi. Da, u nj smo postavili nadu da će nas opet osloboditi. I vi ćete nas pomagati molitvom da bi tako mnogi zahvaljivali za nas zbog dobročinstva koje smo primili posredovanjem mnogih” (2 Kor 1,9-11).

Autor: David Wilkerson