Uskoro će Bog svijetu reći STOP!

Uskoro će Bog sve zaustaviti i reći STOP svijetu koji lagano ide u propast. Svijet koji vidimo ne može u ovakvom stanju vječno trajati.

Zadnjih nekoliko desetaka godina svjedoci smo klimatskih promjena koje utječu na sav živući svijet oko nas. Kad govorimo o klimatskim promjenama, tada govorimo o neočekivanim globalnim vremenskim promjenama uzrokovanim isključivo ljudskom aktivnošću.

«Sudeći po predviđanjima koje su proveli znanstvenici u Trstu (Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics), u budućnosti Mediteran može očekivati više poplava, sjeveroistočna Europa više snijega, a Sjeverna Amerika neuobičajene vremenske prilike. Kako navode, najekstremnije se promjene očekuju baš na Mediteranu i u Europi»

Gospodin Bog stvorio je planet Zemlju pogodnom za život. Sustav koji održava život na Zemlji jedinstven je u nama poznatom svemiru. Bog je između ostaloga, stvorio atmosferski omotač Zemlje koji se ponaša kao filter koji filtrira negativne utjecaje iz svemira. Atmosfera se sastoji od 5 slojeva: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, egzosfera. U pretpotopno vrijeme koje je opisano u Postanku, prvoj knjizi Biblije, , opisan je jedan atmosferski sloj koji je postojao u obliku vode (leda).

Postavlja se pitanje, koji je razlog postojanja atmosferskog sloja u obliku vode (leda)? Naime, Sunce osim svjetlosti stvara X zrake, Beta zrake, Gama zrake i one su štetne za čovjeka. X zrake su posebno opasne. Mnogi su ljudi bili pod izravnim djelovanjem X zraka. Na primjer, ako slomite ruku, u bolnici će vas snimati rendgenskim uređajem. Rendgenski uređaj stvara X zrake koje prolaze kroz određeni dio tijela i tako omogućuju stvaranje slike tog dijela tijela na filmu postavljenom iza njega. Malo ljudi zna da Sunce zrači X zrakama svaki dan. Naša koža osjeća punu snagu Sunčevog zračenja što se nakon 50-60 godina ljudskog života vidno primjećuje. Bilo da sjedimo u kući, vozimo auto, šetamo šumom, Sunce nas bombardira svojim zračenjem nanoseći štetu našoj koži.

Znanstveno je dokazano da su voda i beton najbolji filteri protiv X zraka. Kišni oblak je također odličan filter X zraka. Atmosferski vodeni sloj opisan u knjizi Postanka u Bibliji bio je savršen filter oko cijele Zemljine kugle koji je eliminirao štetno zračenje Sunca. Nakon općeg potopa vodenog omotača više nema oko Zemlje, ali preostali su ranije navedeni atmosferski slojevi koji pod normalnim prirodnim okolnostima savršeno odrađuju svoj “posao”. Ipak, količina zračenja iz svemira vjerojatno je znatno veća nego u vrijeme prije potopa. Kao uspomenu na potop i svoje obećanje da više nikad neće poslati potop na Zemlju, Bog je poslao dugu kao predivnu pojavu na nebu koja nam se često prikazuje poslije kiše.

VIDI OVO: Znakovi smaka svijeta: 6 stvari koje dokazuju da smo blizu

Čovjek se počeo miješati u prirodne zakone

Prije 200 godina čovjek se počeo miješati u prirodne zakone namećući svoje zakone proizvodnje i industrijalizacije. Izgaranjem fosilnih goriva, industrijskim procesima, odlaganjem otpada, sječom tropskih šuma (koje su pluća Zemlje) i drugim radnjama uspjeli smo poremetiti savršeni prirodni sklad. Dovoljno je prisjetiti se 1997. godine i protokola iz Kyota koji je SAD 2001. godine odbacio «jer će štetiti američkoj ekonomiji» (G. W. Bush).

Razumno je priznati da unatoč raznim tehnološkim dostignućima, čovjek nije u mogućnosti promijeniti prirodne zakone u svijetu u kojemu se nalazi. Može samo poremetiti prirodnu ravnotežu što će je vrlo teško popraviti. Stvoritelj Bog je jedini koji stvara, mijenja, koji može učiniti sve novo, bolje, savršeno. Bog se ponaša kao dobar domaćin koji tolerira anomalije (čitaj: grijeh) u svojoj kući do određene mjere nakon koje će morati intervenirati.

Bog je više nego voljan prihvatiti svakog čovjeka koji Ga zazove i podariti mu Kristovu narav, učiniti ga dionikom Njegovog Kraljevstva! U kutu svoje sobe zazovite ime Gospodina Isusa Krista, pokajte se za svoje grijehe i zatražite oproštenje. Kao što apostol Pavao u svojoj 2 poslanici Korinćanima 5,20 reče: «Molimo mjesto Krista: Pomirite se s Bogom!»

Odbacite grešan način života: «Odbacite laž, srdite se ali ne griješite u svojoj srdžbi, ne dozvolite da đavao upravlja vašim tijelom, umom, ne kradite, ne govorite ružne riječi, svaka gorčina, gnjev i ljutnja, vika i psovka neka je daleko od vas, budite blagi, milosrdni, opraštajte kao što je i Bog u Kristu oprostio vama! (Efežanima 4:25,32) Prihvatite milost koju vam Bog nudi kroz Isusa Krista i Gospodin će vam kroz zla vremena podariti mir koji nadilazi svaki razum! » (Filipljanima 4,7).

Autor: Alen Prstec