5 istina koje uskrsnuće otkriva o životu nakon smrti

Uskrsnuće nam otkriva snažne istine o životu nakon smrti. U ovom tekstu otkrivamo koje su to istine.

Najvažniji događaj koji se dogodio u povijesti svakako je uskrsnuće našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. On je učinio ono što nitko drugi nije mogao; pobijedio je smrt, uskrsnuo je kao pobjednik i danas živi. 

Iako se velik broj ljudi običava sjećati Isusova uskrsnuća za vrijeme Uskrsa, zbog važnosti tog događaja i njegova značenja trebali bismo o njemu razmišljati kroz cijelu godinu. Isusovo uskrsnuće povezano je s našom vječnošću; nadom koju imamo sada i za vječnost. 

Činjenica da je Isus uskrsnuo od mrtvih nas neprestano podsjeća da, bez obzira na ono s čime se suočavamo danas, s čime smo se suočavali u prošlosti i bez obzira na to kakve nesigurnosti nas čekaju u budućnosti, samo je Krist naša čvrsta nada. On je pobijedio smrt. Uskrsnuo je, kao Pobjednik i samo On posjeduje moć stvaranja svega novoga. 

U nastavku članka pročitajte o 5 snažnih istina o kojima nas uči Kristovo uskrsnuće. 

1. Isus posjeduje moć stvaranja svega novoga.

Zahvaljujući moći Kristova uskrsnuća ne samo da nam je oprošteno, da smo očišćeni i oslobođeni, nego imamo i novi život i novu sudbinu. Kao vjernici, ispunjeni smo Duhom Svetim, koji nas mijenja iznutra, koji obnavlja naše umove, mijenja naša srca i želje. Duh Sveti nam daje svježu svrhu za svaki dan koji je ispred nas. Samo Isus ima moć stvaranja svega novoga. 

Ako je dakle tko u Kristu, to je on novo stvorenje, to je staro prošlo, gle, sve je novo postalo.“ (2. Korinćanima 5, 17) 

Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrsnut od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću.“ (Rimljanima 6, 4-5) 

Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: “Evo, sve činim novo!” I doda: “Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.“ (Otkrivenje 21, 5) 

2. Samo je Krist porazio smrt.

Bez boli i stvarnosti križa, bez žrtve koju je Krist podnio za nas, bez čuda uskrsnuća i Njegove konačne pobjede na grijehom i smrti i dalje bismo bili u ropstvu, bez nade. Bili bismo pobijeđeni, živjeli bismo u tami, bez oproštenja grijeha. Svrha čuda otkupljenja leži u tome što je Isus pobijedio smrt i grijeh za nas; u Njemu imamo pobjedu.

Iako je patio i umro za nas, nije ostao mrtav. Nije ostao pokopan u grobnici. Ponovno je uskrsnuo i danas živi. Zahvaljujući cijeni koji je Isus platio na Kalvariji, oni koji vjeruju u Njega sebe smatraju ‘“mrtvima grijehu, ali živima u Isusu Kristu.“ Isus je pobijedio ono što nikada sami ne bismo mogli pobijediti. Ne postoji većeg dara od ovoga. 

Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!“ (1. Korinćanima 15, 55-57) 

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas.“ (1. Petrova 1, 3-4) 

Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!“ (Rimljanima 6, 10-11) 

3. Isus je otvorio put prema našoj slobodi.

Živimo slobodni u Kristu, jer nam uskrsnuće daje natprirodnu snagu svakoga dana. Zbog Isusa više nismo u okovima stvari ovoga svijeta. Sada smo slobodni. Isus nam da je slobodu od grijeha, straha, tjeskobne zabrinutosti, očaja, slobodu od ovisnosti, slobodu od krivnje, slobodu od bespomoćnosti, itd. Imamo izbor otresti sve ono od ovoga svijeta što bi nas opterećivalo, prekoračiti Neprijateljeve zamke i na sebe staviti Božji oklop. Svaki dan kojeg živimo u ovome životu dar je od Boga. Neka nam pomogne da možemo hodati u slobodi Njegovog Duha, kako bismo mogli svijetliti Njegovim svjetlom i ljubavlju u svijetu koji tako očajnički treba upoznati nadu koju samo Krist daje. 

Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.“ (Ivan 8, 36) 

Reče joj Isus: “Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će.“ (Ivan 11, 25) 

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.“ (Rimljanima 10, 9) 

4. Kao vjernici, imamo vječni život zahvaljujući Isusu, našem Spasitelju.

Ne samo da nam snaga uskrsnuća da je slobodu da možemo živjeti svaki dan, nego smo po Isusu Kristu dobili i obećanje vječnog života. Jedan strah s kojim se mnogi ljudi bore jest što će se dogoditi s njima nakon smrti. Mi se kao vjernici, ne trebamo bojati ovoga. Isus je obećao da će nam pripremiti mjesto na nebesima i da nas ondje čekaju stvari koje su bolje od bilo čega što možemo zamisliti. Ovaj Zemlja je naš privremeni dom; no zbog moći uskrsnuća imamo se itekako čemu radovati jednom kada našim danima ovdje dođe kraj. Zbog Isusa, živjet ćemo u vječnosti s Njime, što je razlog za veliku nadu. 

Neka rasvijetli oči srca vašega, da biste znali, koja je nada njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave baštine njegove u svetima;

I koja je izobilna veličina sile njegove prema nam koji vjerujemo po djelovanju jake sile njegove, koju je učinio u Kristu, kad ga uskrsnu od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima, nad svako poglavarstvo i vlast, i silu, i gospodstvo, i nad svako ime, što se naziva ne samo na ovome svijetu, nego i u budućemu.“ (Efežanima 1, 18-21) 

Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.“ (1. Solunjanima 4, 14) 

Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.“ (1. Korinćanima 2, 9) 

5. Krist posjeduje pobjedu i mi smo pobjednici s Njime.

Činjenica da je Isus ustao iz groba otkriva Njegovu čudesnu i silnu snagu; dokazuje da je On pobjednik nad svime. Zbog Krista smo i mi osposobljeni i opremljeni hodati u Njegovoj pobjedi. Obećao je da ništa s čime se suočavamo u ovom životu nije veće od Njegove natprirodne snage Duha Svetoga, koja svakodnevno djeluje u nama i kroz nas. Zbog toga bismo trebali imati neprestanu nadu i snagu, jer to je podsjetnik da nikada nismo prepušteni sami sebi kada vodimo borbe ili kada se borimo s poteškoćama života. On je s nama i On obnavlja naš um i duh, iz trenutka u trenutak. Istinska snaga i pobjeda nalaze se samo u Isusu! Pobijedio je Sotonu, ali i same moći i mračne sile, koje nas i dalje žele odvući od Njega. Neprestano će nam pružati sve što trebamo kako bismo mogli stajati čvrsto i kako bismo mogli živjeti u snazi, nadi i pobjedi. 

Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom.“ (1. Korinćanima 6, 14) 

I uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Jahve Gospodin obrisati, sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti: tako Jahve reče.“ (Izaija 25, 8) 

Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi i posljednji će on nad zemljom ustati.“ (Job, 19-25) 

Autorica: Debbie McDaniel; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!