Vaša samoća ima svrhu: Evo što Bog radi kada ste sami

Postoji Božja svrha za vaš samački život koje često niste ni svjesni. Ako ste sami i pitate se zašto, ove istine će vas oduševiti.

Mnogi su se mnogo puta pitali: „Zašto bi Bog dopustio drugim ljudima da se udaju ili ožene, a mene ostavlja samu/samog?“ Iz kojeg razloga Bog ne odgovara na ovu moju molitvu?

No, bez obzira odgovori li vam Bog da „ne“ ili „ne još“, bilo da ste sami godinu ili pedeset godina i vaša samoća ima svrhu. Autorica Krist Walker na portalu Crosswalk iznosi 5 Božjih svrha za vaš samački život:

1. Božja svrha za vaš samački život je činiti vas sličnijima Kristu

Isus je bio samac. Znači li to da su neoženjeni sličniji Isusu? Nisu li osobe u braku posvećene i preobražene da budu slične Kristu? Bez obzira na bračno stanje, svaki vjernik treba težiti biti sličniji Kristu: 

„Ljubljeni,
sad smo djeca Božja
i još se ne očitova što ćemo biti.
Znamo:
kad se očituje, bit ćemo njemu slični
jer vidjet ćemo ga kao što jest“ (1. Ivanova 3,2), 

Krist je bio usmjeren na volju Očevu. Pavao je napisao da je lakše biti usredotočen na volju Očevu ako ste samci (1. Korinćanima 7,23-33). Vaša samoća nije samo dar, nego je i prilika da se usredotočite samo na Njega. Pavao je ujedno napisao: „Za mene, živjeti je Krist“. 

Sam je Isus izjavio: „Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo.“ (Ivan 4,34). Drugim riječima, sve fizičke potrebe su sekundarne, Božja volja je primarna. Ako želimo biti kao Krist to mora biti naša perspektiva. 

Kao sljedbenici Krista, trebamo vidjeti našu samoću, ne kao problem koji treba riješiti, nego kao priliku koju treba iskoristiti. 

Ne mogu mnogi živjeti tako pokorno i usmjereno, no trebali bi. Život na zemlji je u vezi Boga, a ne nas. 

2. Božja svrha za samački život je pomoći vam da privučete ljude Kristu

Ovo treba biti cilj svakog vjernika. Ima nešto posebno u tome kako samo jedna osoba može mnoge okrenuti prema Kristu. Svi mi imamo određene vrline, sposobnosti, mogućnosti da druge vodimo Kristu. Svatko ima tu priliku, iako je različita. Drugačije će sportaš privući ljude Kristu od političara ili glumca ili slijepca… Lista je beskonačna. Svi mi imamo poseban glas kojim možemo utjecati na druge. 

Osoba koja nije u vezi ili u braku može Krista dijeliti s tog stajališta. Možda smatramo da nas definira to što smo samci, ali mi, kao i zvijezde na noćnom nebu, nismo istinski sami. Svi smo mi individue, ali i kolektivi. Što je zvijezda sjajnija, to više privlači naš pogled prema Stvoritelju. 

„Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti“ (Psalam 19,1-4), 

Ljudi imaju posebnu energiju koju unose u sve što čine, pa tako i u propovijedanje Krista. 

„A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu“ (1. Korinćanima 7,32-35). 

Osoba koja nije u braku ima potencijal velikog predanja Bogu te usmjeravanja sve svoje energije na Boga. Taj potencijal, ako se ostvari, pridobit će mnoge i navesti ih da shvate da jedino Bog može u potpunosti ispuniti njihova srca. 

„Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima“ (Matej 5,16), 

No, ako je ta osoba usredotočena samo na razočaranja, samosažaljenje i tugu, onda njezino svijetlo za Krista sve više opada. 

Božja svrha za vaš samački život
Foto: Pexels

3. Božja svrha za samački život je naučiti nas da živimo današnji, a ne sutrašnji, poziv

Božja svrha za samački život je da danas slavite i zahvaljujete Bogu, a ne da tratite dan razmišljajući o boljem sutra. Sutra će možda biti drugačije, a možda i neće. Moramo slaviti ono što je danas. Ono je prolazno, ono je dar i možemo ga živjeti u potpunosti ili ga izgubiti. 

Nemojte propustiti nešto samo zato što ste usredotočeni na nešto što nije. Danas ima svrhu. U samo 24 sata imamo priliku: odabrati biti zadovoljni i radosni, učiti, rasti, davati Bogu slavu, ohrabrivati nekoga, usmjeriti nekoga prema Kristu, napraviti razliku…

Ovaj dan se neće ponoviti. Živite ga za Boga! Neka Bog bude prvi, a sve ostalo neka pričeka. 

„Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati“ (Matej 6,33). 

4. Omogućiti vam da shvatite da je Bog dovoljan

Bog zadovoljava i On je dovoljan. 

„Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim,
da kličemo i da se veselimo u sve dane!“ (Psalam 90,14). 

Božja ljubav ne prestaje (ona je vječna, čvrsta, neprekidna) i u njoj trebamo naći zadovoljstvo. Njome trebamo biti zadovoljni. No, mi često u to ne vjerujemo. Mi radije vjerujemo da nam On nije dovoljan, nego trebamo drugo ljudsko biće da nas upotpuni. 

„I reče Jahve, Bog: »Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.«“ (Postanak 2,18). 

Adam je trebao Evu, pomislili biste, zbog toga ju je Bog i stvorio. Da, treba nam netko tko će nam pomoći, biti uz nas; a oni koji žive bez romantične ljubavi i seksualnog užitka su nepotpuni. Adamu očito nije moglo biti dobro samome s Bogom. 

TO NIJE ISTINA. Eva je bila Božja milost u Adamovom životu, Božji dar Adamu. Božja je milost dovoljna jer Bog u svojoj mudrosti uvijek daje ono što je dobro, ono što je najbolje. Bez Eve, Adam bi bio potpuno zadovoljan s Bogom. Bog mu je već bio dao život i dah te ga je smjestio u sam raj. Adamov život je već bio bolji od života bilo kojeg čovjeka poslije njega.

No, Bog tu nije stao, dao mu je još jedan dar koji je Adam trebao, a da to nije ni znao. Bog nam uvijek daje ono što zna da nam treba, čak i ako mi toga nismo svjesno. No, činjenica je, da nam je i sam Bog dovoljan. Ne daje nam ono što mi mislimo da trebamo, nego što On ZNA da mi trebamo. 

Adam ne bi znao da treba pitati da mu Bog da Evu. Bog je znao da Adamu treba Eva, te ju je stvorio Svojom milosti. Nama nije zagarantiran ljudski suputnik u životu, no, budite sigurni da će se Bog za vas pobrinuti kao i za Adama. Njegova će milost biti dovoljna za vas. 

„Ti otvaraš ruku svoju,
do mile volje sitiš sve živo.

Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima“ (Psalam 145,16-17). 

Zamislite koliko bi naš život i naše svjedočenje bilo drugačije da zapravo tako i živimo: da smo zaista zadovoljni Božjom bezgraničnom ljubavlju i da vjerujemo da je Božji put uvijek pravi put. 

Apostol Pavao je to saznao na teži način. Nakon što je tri puta molio Boga da promjeni njegove okolnosti, dobio je slijedeći odgovor: 

„»Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.«“ (2. Korinćanima 12,9). 

Pavao nastavlja: „Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova“ (2. Korinćanima 12,9).  

Zanimljivo je, ali i samoća i brak nam dokazuju da ljudi nisu dovoljni, nego da je naša jedina zadovoljština Bog. Koliko god je Eva bila velik dar, taj par je zapravo učinio grešku, raj je nestao, a čovječanstvo je moralo shvatiti koliko trebaju biti zadovoljni samo s Bogom – što je učinjeno dolaskom Isusa Krista. 

5. Božja svrha za samački život je potaknuti vas da Mu vjerujete

Bog nam želi dati sve što će nas zadovoljiti, ali nam neće dati ništa što nije dobro. Moramo vjerovati Njegovoj definiciji dobroga. On je Dobar, Njegovi planovi su dobri, Njegovo vrijeme je dobro i sve je to za moje dobro, za moju posvetu i Njegovu slavu – tako trebamo razmišljati. 

„Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim
bolji od tisuću drugih.
Volim biti na pragu doma Boga svoga
nego boraviti u šatorima grešnika“ (Psalmi 84,11). 

No, mi često vjerujemo u našu mudrost i vrijeme, a sumnjamo u Božje. Kao da želimo da smo mi Bog. 

Bog nam je već dao jedinu stvar koja može istinski utažiti potrebe i želje naše duše: Isusa. 

„Uistinu, Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje
ne propadne,
nego da ima život vječni“ (Ivan 3,16). 

„Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?“ (Rimljanima 8,32). 

Isus je dokaz da Bog daje samo ono što je dobro. Možemo Mu vjerovati.  

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!