Foto: Andy Zeigert/Flickr

Isus nam se otkriva u svakoj knjizi Biblije, kroz Stari i Novi zavjet:

Postanak – Stvoritelj i obećani Otkupitelj

Izlazak – pashalno Janje

Levitski zakonik – Veliki svećenik

Brojevi – voda u pustinji

Ponovljeni zakon – On je postao proklet umjesto nas

Jošua – zapovjednik vojske Gospodnje

Suci – izbavlja nas od nepravde

Ruta – najbliži rođak otkupitelj

1. Samuelova – sve u jednom, Prorok/Svećenik/Kralj

2. Samuelova – Kralj milosti i ljubavi

1. Kraljevima – vladar veći od Salomona

2. Kraljevima – moćni prorok

1. Ljetopisa – Sin Davidov koji dolazi vladati

2. Ljetopisa – Kralj koji će vladati vječno

Ezra – Svećenik koji naviješta slobodu

Nehemija – Onaj koji obnavlja ono što je slomljeno

Estera – Zaštitnik svog naroda

Job – Posrednik između Boga i čovjeka

Psalmi – naša pjesma ujutro i navečer

Izreke – naša mudrost

Propovjednik – naš smisao života

Pjesma nad pjesmama – Autor vjerne ljubavi

Izaija – Sluga patnik

Jeremija – plačući Mesija

Tužaljke – On preuzima Božji gnjev umjesto nas

Ezekiel – Sin Čovječji

Daniel – stranac u vatri zajedno s nama

Hošea – vjerni suprug čak i kada od Njega pobjegnemo

Joel – On šalje svog Duha svome narodu

Amos – donosi pravdu potlačenima

Obadija – Sudac onima koji čine zlo

Jona – najveći misionar

Mihej – On baca naše grijehe u morske dubine zaborava

Nahum – navješćuje budući svjetski mir koji ne možemo niti zamisliti

Habakuk – uništava nepravdu

Sefanija – ratnik koji spašava

Hagaj – obnavlja naše štovanje

Zaharija – proriče Mesiju koji će biti proboden za nas

Malahija – sunce pravednosti koje donosi iscjeljenje

Matej – Spasitelj koji je Kralj

Marko – Spasitelj koji je sluga

Luka – Spasitelj koji je izbavitelj

Ivan – Spasitelj koji je Bog u tijelu

Djela – Duh koji prebiva u svome narodu

Rimljanima – Božja pravednost

1. Korinćanima – sila i ljubav Božja

2. Korinćanima – On je unaprijed plaćena cijena onoga što će doći

Galaćanima – On je sam naš život

Efežanima – jedinstvo naše crkve

Filipljanima – radost našeg života

Kološanima – drži vrhovni položaj nad svime

1. Solunjanima – naša utjeha u posljednjim danima

2. Solunjanima – naš Kralj koji se vraća

1. Timoteju – Spasitelj najgorih grešnika

2. Timoteju – vođa nad vođama

Titu – temelj istine

Filemonu – naš Posrednik

Hebrejima – naš Veliki svećenik

Jakovljeva – On čini da naša vjera sazrijeva

1. Petrova – naša nada u vremenima patnje

2. Petrova – Onaj koji nas čuva od lažnog nauka

1. Ivanova – izvor svakog zajedništva

2. Ivanova – Bog u tijelu

3. Ivanova – izvor svake istine

Judina – čuva nas od pada

Otkrivenje – Kralj kraljeva i Gospodar gospodara

Alfa i Omega,

Početak i svršetak,

Onaj koji ponovno dolazi i Onaj koji sve čini novo.

IZVORBiblestudytools.com