Vidjeti sebe na način na koji te Bog vidi
Foto: Pixabay

Čak nekoliko godina nakon što sam postala kršćanka, imala sam potpuno krivu sliku o samoj sebi. Nisam bila svjesna promjene koja se dogodila u meni u trenutku kada sam prihvatila Krista. Nisam se vidjela na način na koji me Bog vidi. U glavi mi je postojalo nešto poput mrežni sustava ili sita podređenosti, nesigurnosti i nedostatnosti. Kada sam probavila tu informaciju o svome svijetu i samoj sebi, prvo je morala proći kroz to negativno sito.

Kada bi mi netko otkazao dogovoreni ručak, ja bih to interpretirala ovako: „Ne sviđam joj se.“ Kada ne bih bila pozvana na neki događaj, pomislila bih: „Nisam vrijedna.“ Ako mi muž ne bi pridavao dovoljno pozornosti, mislila bih: „Njemu i nije baš stalo do mene.“ Kada bi me netko tražio da preuzmem neki projekt, odmah bih pomislila: „Ja nisam sposobna za to.“ Moja interpretacija događaja i tuđih postupaka bila je iskrivljena đavoljim lažima.

U svojim tridesetima sam počela shvaćati da su način na koji me vidi Bog i način na koji ja vidim samu sebe jako različiti. Kao gladno dijete, počela sam istraživati i zapisivati stihove o tome tko sam ja u Kristu – svoj istinski identitet kao djeteta Božjeg. Shvatila sam da sam ja dijete Božje (Iv 1,12), izabrana i voljena(Iv 15,16), novo stvorenje (2 Kor 5,17), subaštinica Kristova (Rim 8,17), svetica (Ef 1,1), pravedna i sveta ( Ef 4,24), ljubljena (Kol 3,12), otpuštena od svojih grijeha (1 Iv 1,9), potpuno slobodna (Iv 8,36) i jedinstveno stvorena (Ps 139,14).

Također sam shvatila da je Đavao taj koji je držao tu negativnu mrežu nad mojim mislima, a na meni je bilo da snagom Duha Svetoga uništim njegovo uporište.

Tijekom svog duhovnog putovanja, došla sam na raskrižje. Mogla sam nastaviti vjerovati lažima ili pak početi vjerovati istini. Isus je rekao: „Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.“ (Iv 8,32). Odlučila sam vjerovati isitini. Bilo je teško i isprva se nisam osjećala ugodno. Kao hrom čovjek koji ponovno može hodati, ili slijepac kojemu je vraćen vid, morala sam se prilagoditi svom novom sustavu uvjerenja.

Prijatelju moj, Bog ima toliko toga u planu za tebe, da toliko toga učiniš i postaneš, ali ako živiš u lažnom uvjerenju o samome sebi, možeš ostati paraliziran.

Na Isusov prvi dan javnog propovijedanja, On je ušao u vodu i ondje Ga je krstio njegov rođak Ivan. Kada je Isus izašao iz vode, začuo se glas s Neba: „Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!“ (Lk 3,22). Bog istu stvar kaže tebi…i meni.

„Ti si sin moj, ljubljeni…u tebi mi sva milina!“

Ova je rečenica za mene vrlo osobna. Rekla sam ti jednu od svojih najvećih brobi. Ali, želim da ispitaš vlastiti misaoni život. Vjeruješ li u laži o sebi ili vjeruješ u istinu?

Dajem ti izazov za početak Nove godine: Počni vjerovati da si ono što Bog kaže da jesi. Ta će te istina osloboditi!

Pomolimo se

Dragi Bože, predugo sam vjerovala neprijatelju. Smatrala sam samu sebe nedovoljno dobrom, nedovoljno pametnom i nedovoljno duhovnom. Ali od danas, želim zamijeniti te laži s Tvojom istinom! Ja sam dijete Božje koje je izabrano od Oca, zaštićeno od Sina i osnaženo Duhom Svetim. Ja sam ona koju Ti ljubiš.

U snažno Isusovo ime, amen.

Sada je na tebe red

Ako te netko pita: „Tko si ti?“, što ćeš mu reći?

Ako netko upita Boga: „Tko je ona? (misleći pritom na tebe), što bi On rekao?

Vrati se na moje ispisane stihove i podcrtaj one o svom identitetu u Kristu. Napiši to na papir. Stavi ga zajedno s malenim ogledalom u torbu. Zapamti tko si.

Autorica: Sharon Jaynes; Prijevod: Suzana Z.; Izvor: Crosswalk.com