Može li naša vjera promijeniti Božji plan?

Kratak odgovor je da ništa ne može promijeniti Božji savršeni, suvereni plan. Međutim, Bog može dati i daje dar vjere i djeluje kroz tu vjeru u pojedincima kako bi ostvario svoj plan. Dakle, iz naše ljudske perspektive često se čini da naša praktična vjera mijenja način na koji Bog djeluje.

Na primjer, Isus je ponekad izliječio pojedince te rekao: „Vjera te tvoja spasila“ (Matej 9,22; Luka 17,19). U Marku 6,1-6 i Mateju 13,53-58, Isus poučava u svom rodnom gradu Nazaretu, a stanovnici ga odbacuju. Marko kaže: „I ne mogaše ondje učiniti nijedno čudo, osim što ozdravi nekoliko bolesnika položivši na njih ruke. I čudio se zbog nevjere njihove“ (Marko 6,5-6).

PROČITAJTE: 3 razloga zbog kojih je Božji plan bolji od svih tvojih planova

Dakle, Biblija sadrži primjere Božjeg djelovanja (ili nedjelovanja) u izravnom odgovoru na ljudsku vjeru (ili nedostatak vjere). Mijenja li vjera neke osobe Božji plan? Iz ljudske se perspektive čini da je Isus, Bog Sin, činio nešto drugačije na temelju razine vjere u drugoj osobi. Međutim, iz Božje perspektive On je već znao koga će izliječiti i koga neće izliječiti. U tom smislu, Božji se plan nije promijenio.

Problem kod pitanja mijenja li vjera Božji plan dotiče veće pitanje Božje volje i ljudskog izbora. Bog zna sve i ima savršen plan. Međutim, također zapovijeda ljudima da čine određene stvari, ostvarujući time svoj plan po ljudima. Također, Bog je dopustio da grijeh uđe u svijet i dopušta patnju i danas. Sve to nije dio Božje zamišljene volje, ali je dio Njegove dopuštene volje. Božji konačni plan čovječanstva, i put koji mora poduzeti da bi realizirao taj plan, mnogo je veći i složeniji nego što možemo shvatiti. Ima mjesta i za Božje zapovijedi nama i Njegovo predznanje kako ćemo odgovoriti na Njegove zapovijedi.

Isus je podučavao: „Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom nego i gori ovoj ako reknete: ‘Digni se i baci u more!’, bit će tako“ (Matej 21,21). Vjera je izuzetno važna u našem hodu s Bogom (Hebrejima 11,6). Čak i mala vjera može ostvariti velike stvari – ne zato što je vjera posebna moć koju posjedujemo, već zato što je objekt naše vjere, Bog sam po sebi, svemoćan i traži od nas da se pouzdamo u Njega.

PROČITAJTE: Kada mislite da se Božji planovi za vas neće ostvariti

Vjera je također važna pri spasenju, ali čak i vjera koja nas spašava ne mijenja Božji plan. Bog nas je izabrao u Kristu prije postanka svijeta (Efežanima 1,4), a vjera nam je dana kao dar (Efežanima 2,8-9). Nakon spasenja nastavljamo hodati po vjeri (2. Korinćanima 5,7). I ta vjera po kojoj hodamo nastavlja ispunjavati Božji plan: „Jer njegova smo tvorevina, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja unaprijed pripravi Bog da u njima hodimo“ (Efežanima 2,10). Od početka do kraja odvija se Božji plan, kako upotrebljava ljude ispunjene Duhom, ispunjene vjerom da donose Njegov plod u svijetu.

Hebrejima 11 poznato je poglavlje vjere. Ovaj odlomak nudi brojne primjere biblijskih likova koji su živjeli za Boga po vjeri. Autor Hebrejima naglašava njihove primjere kao pozitivne modele za nas da ih slijedimo. Unatoč brojnim borbama i poteškoćama, ovi su pojedinci pokazali da je Bog djelovao kroz njihovu vjeru na načine koji su promijenili njihove vlastite živote i tijek povijesti. Hebrejima 11,30 ukratko opisuje jedan događaj u Jošuinom životu: „Vjerom zidine jerihonske padoše pošto se tijekom sedam dana kružilo oko njih.“ Je li Jošuina vjera promijenila Božji plan? Je li marširanje vojske konačno uvjerilo Boga da djeluje sedmog dana? Ili je Bog planirao srušiti zidove Jerihona cijelo vrijeme? Biblijski odgovor glasi da je Božja suverena volja bila da osvoji Jerihon i da je upotrijebio vjernog čovjeka i poslušan narod da ostvari svoj dizajn.

Vjera ne mijenja Božji konačni plan, ali je bitan dio kršćanskog života (2. Korinćanima 4,18). Vjera obuhvaća način kako upoznajemo Boga, kako živimo za Njega i kako ga dijelimo drugima.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Vesna L.