Smiju li vjernici nositi naušnice?

Danas i muškarci i žene nose naušnice. Mnogi pretjeruju i imaju ih svuda po tijelu. Smiju li vjernici nositi naušnice?

U Bibliji postoji nekoliko stihova koji potvrđuju da su i muškarci i žene nosili naušnice. Jedan od njih je u Izlasku 32:

“Poskidajte zlatne naušnice što vise o ušima vaših žena, vaših sinova i vaših kćeri”, odgovori im Aron, “pa ih meni donesite.” Sav svijet skine zlatne naušnice što ih je o ušima imao i donese Aronu. (Izlazak 32, 2-3)

Smiju li vjernici nositi naušnice?

U Novom zavjetu ne postoji zapovijed za ili protiv nošenja naušnica. Međutim, Pavao je jednom upozorio kršćanske žene:

“Isto tako žene – u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom, nego – dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost.” (1. Timoteju 2, 9-10)

Nije želio da njihov fokus bude na skupoj odjeći ili nakitu, već na Kristu. Fokus je bio na skromnosti, a ne na tome jesu li naušnice prihvatljive ili ne.

“Vaš nakit neka ne bude izvanjski – pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje haljina. Nego: čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno.” (1. Petrova 3, 3)

Neki tvrde da muškarci ne bi trebali nositi naušnice jer je to znak ženstvenosti. Spominje se Ponovljeni zakon 22, 5 koji kaže:

“Žena ne smije na se stavljati muške odjeće, a muškarac se ne smije oblačiti u ženske haljine. Tko bi to činio bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome.”

Biblija ne govori izravno o pitanju muškaraca koji nose naušnice. Međutim, u Božjoj Riječi nalazimo smjernice koje treba slijediti u takvim stvarima. Primjerice, apostol Pavao je rekao: “Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu?” (1. Korinćanima 11, 14). Kad se promatra u kontekstu, očito je da je Pavao rekao da je sramotno da muškarac izgleda poput žene. To je, dakle, osnovna smjernica.

Muškarci i dječaci trebali bi izgledati očito muški ili, rečeno na drugi način, muškarci i dječaci ne bi trebali izgledati kao žene i djevojke. Još je jasnija, međutim, zapovijed kako da se ne oblače, odnosno muškarci ne smiju nositi žensku, a žene mušku odjeću.

Je li biblijski da muškarci nose naušnice?
Foto: Pexels

Je li biblijski da muškarci nose naušnice?

Danas i muškarci i žene nose naušnice, a da se to ne smatra problemom. Ipak, za mlađe ljude važno je pitanje poslušnosti roditeljima. Kao dijete koje živi u roditeljskom domu, pozvani ste poslušati svog roditelja u vezi s ovim pitanjem.

“Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu!” (Kološanima 3, 20).

Sve u svemu, ne postoji biblijska zapovijed protiv muškarca ili žene koji nose naušnice. Zapravo se može vidjeti u Bibliji da su neki muškarci i žene, koji su slijedili Boga, nosili naušnice. Ako to ne uzrokuje probleme s vjerom drugih oko vas (Rimljanima 14) i nije neposluh prema roditeljima, onda je stvar osobnog izbora hoće li muškarac ili žena nositi naušnice ili ne. Naš cilj, međutim, nije samo ugoditi sebi, već častiti Boga i živjeti za Njega. Moramo tražiti ne samo ono što je dopušteno, već i moliti za mudrost kako najbolje služiti Bogu u svim područjima našega života, uključujući i ono što nosimo. Kao što je Pavao napisao:

“Sve je slobodno!” Ali – sve ne koristi. “Sve je dopušteno!” Ali – sve ne saziđuje” (1. Korinćanima 10, 23).

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!