Tvrdite da ste vjernici, a živite u bludnosti i seksualnom nemoralu? Obratite se ili vas čeka velika nevolja!

S obzirom na pozornost koju homoseksualnost, transrodnost i razna seksualna zastranjenja danas zahtijevaju, moramo razgovarati o posljedicama takvih aktivnosti unutar crkve.

Zapravo, tzv. ‘gay kršćanski’ pokret dobiva na popularnosti u cijelom svijetu, a neke od najvećih kršćanskih denominacija ozakonile su homoseksualni brak.

Nažalost, nemoral je uvijek postojao kao vid zaraze unutar Crkve. U knjizi Otkrivenja vidimo ozbiljan primjer ovoga, i jednako ozbiljnu reakciju od strane Boga:

„Znam tvoja djela i ljubav i službu i vjeru i postojanost tvoju, i djela tvoja — posljednja koja su i veća od prvih. Ali imam malo protiv tebe što dopuštaš ženi Jezabeli, koja sebe naziva proročicom, naučavati i zavoditi moje sluge da počine blud i pojedu kumirima žrtvovano. I dadoh joj vremena da se pokaje od bludnosti svoje, i ne pokaja se. Evo, nju ja bacam u postelju, a one koji s njom preljub čine u nevolju veliku, ako se ne pokaju od djela svojih. I djecu ću njenu smrću pobiti; i znat će sve crkve da sam ja Onaj koji istražuje bubrege i srca; i dat ću svakomu od vas prema djelima vašim“ (Otkrivenje 2,19-23).

Bog je Crkvu u Tijatiri istaknuo zbog njihovih djela, ljubavi i vjere, ali i zbog toleriranja seksualnog nemorala u crkvi.

Dakle, mnogi su pali na nebiblijsku definiciju istinske ljubavi koja je lišena ispravke, odnosno Božjih mjerila. Njihovo shvaćanje ljubavi više ima osjećaj toplih, mekih, emocionalnih uspona i potvrde ljudi bez obzira na njihov način života, a to nije biblijska ljubav. S vremena na vrijeme, ljubav može nositi prilično odbojne i otuđene osjećaje. Bog je ljubav. On to ne može izbjeći! Iz gore navedenog odlomka, ovaj Bog ljubavi odbija igrati se s pitanjem bludnosti u crkvi. Njegov odgovor na ovaj problem? Obratite se ili vas čeka velika nevolja!

Razmislite o ovom pitanju: „Ako ste pastor, a netko tko sebe deklarira ‘gej kršćaninom’ počne dolaziti u vašu crkvu, ili ako netko ne osjeća da je grešno imati seks sa svojim dečkom ili djevojkom izvan braka, što biste učinili?“

U većini slučajeva ljudi odgovaraju sa: „Ljubite ih.“

U redu, ali kako to izgleda? Opet, većina će reći da ih trebamo poticati, dijeliti istinu s njima i moliti da će ostati povezani sa crkvom i na kraju vidjeti pogrešku svojih putova.

Ovaj savjet je u suprotnosti s Božjom riječi. Prije samo nekoliko trenutaka postavio sam ovo pitanje na Facebooku, i jako sam ponosan na svog sina Skylara, koji je odgovorio ukucavši: ‘1. Korinćanima 5’. Potpuno je u pravu:

„Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to takvoj bludnosti kakva se ni među poganima ne spominje: da netko ima ženu očevu. A vi se još uzoholiste, umjesto da tugujete te da se između vas ukloni onaj koji počini to djelo. Jer ja, kao nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam osudio kao nazočan onoga koji je to tako učinio. U ime Gospodina našega Isusa Krista, pošto se sastanete vi i moj duh, zajedno sa silom Gospodina našega Isusa Krista, neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u dan Gospodina Isusa“ (1. Korinćanima 5,1-5).

Ovaj odlomak također koristi oblik riječi ‘tolerirati’. Ne smije se tolerirati seksualni nemoral. Jezabela i seksualne perverzije koje ona promiče ne smiju biti tolerirani. Ono što današnja kultura zahtjeva jest tolerancija seksualne perverzije. Ovo se uvuklo u kulturu crkve i vrijeme je da se nešto učini.

Bog nije tolerantan. Bog je strpljiv, ali sigurno ne tolerira perverziju, posebice unutar crkve. To je njegova zaručnica!

Što je reakcija u ljubavi koju crkvene vođe moraju imati kada je nepokajani seksualni nemoral otkriven u crkvi? Ta osoba mora biti uklonjena. Ona se predaje Sotoni na propast njezina tijela da bi joj se spasio duh!

To je ljubav!

Naravno, postoje značajne razlike između nekoga tko se bori, primjerice, s pornografijom i nekoga tko se slobodno i dobrovoljno upušta u nju bez pokajanja ili bilo kakvog plana za promjenu.

Također postoji razlika između osobe koja za sebe ispovijeda da je kršćanin i koja se odbija pokajati za seksualni grijeh u odnosu na nevjernika koji se ne želi pokajati. Ove prve treba ukloniti iz crkve, dok potonje treba dočekati otvorenih ruku u nadi da će se radikalno i slavno spasiti! I da, u to vrijeme njihovo ponašanje ćemo mjeriti sasvim drugačijim mjerilima.

  1. Korinćanima 5 nastavlja:

„Nije dobro vaše hvastanje! Zar ne znate da malo kvasca sve tijesto ukvasa? Očistite dakle stari kvasac, da budete novo tijesto — kao što i jeste beskvasni. Jer je i pasha naša, Krist, za nas žrtvovana. Zato svetkujmo, ne sa starim kvascem ni s kvascem zloće i pakosti, nego s beskvasnim kruhovima čistoće i istine. Napisah vam u poslanici da se ne družite s bludnicima, i to ne općenito s bludnicima ovoga svijeta, ili s lakomcima, ili s razbojnicima, ili s idolopoklonicima, jer biste onda morali izaći iz svijeta. No sad napisah vama da se ne družite s onim koji bi, iako se zove brat, bio ili bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvime ni jesti! Ta što je meni do toga da sudim i one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? A one vani sudi Bog. Stoga uklonite opakoga između sebe samih“ (1. Korinćanima 5,6-13).

Ako je onaj koji sebe naziva bratom ili sestrom u Kristu seksualno nemoralan, pohlepan, idolopoklonik, psovač, pijanica ili varalica, onda s njima ne možemo ni sjesti na kavu! Ne možemo ih ni pozvati kući na večeru!

To je ljubav!

Ako mi ne poduzmemo brzu akciju, cijela Crkva će se zaraziti. Malo kvasca sve tijesto ukvasa.

„A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kao što i dolikuje svetima“ (Efežanima 5,3).

Autor: John Burton; Prijevod: Aleksandar J.

NAJNOVIJE!