Zašto vjerujem Bogu?

Bogu vjerujem zato što me stvorio, dao svoga Sina da me izbavi od pakla i uvijek je uz mene i nosi me kroz život.

Na mnogim stranicama Božje Riječi čitamo da trebamo vjerovati Bogu.

Prepusti Jahvi putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi. (Psalam 37, 5)

Zašto Mu trebamo vjerovati? Zašto bismo trebali ulagati svu nadu i pouzdanje u biće koje nikada nismo vidjeli?

Sotonina vatrena strelica želi nas natjerati da sumnjamo u Njegovu Riječ. Igra s kartom od Edenskog vrta kad je rekao Evi: “Sigurno nećete umrijeti kad pojedete to voće … Bog zna da ako ga pojedete, bit ćete poput Njega … ” Uvijek iznova Sotona dolazi s lažima da sumnjamo u Boga.

U nastavku donosimo tek 10 razloga zbog kojih danas trebamo vjerovati Bogu.

1. Božja Riječ je potpuno istinita

“Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.” (Ivan 17, 17)

Ne postoji niti jedan jedini dio Biblije koji nije apsolutna i potpuna istina. Božja Riječ nije 95% ili 99% istinita. Da samo jedna rečenica nije istinita, ne bismo joj mogli vjerovati. Ali ona je potpuno istinita, baš kako je Isus rekao u Ivanu 17, 17.

2. Bog ne laže

Bog nije čovjek da bi slagao, nije sin Adama da bi se kajao. Zar on kada rekne, a ne učini, zar obeća, pa ne ispuni? (Brojevi 23, 19)

Ljudska bića lažu. Nažalost, čak i kršćani ponekad lažu. Ali Bog je apsolutno i beskrajno svet. Ne može lagati i ne laže. Kao što smo već rekli, Sotona će nas pokušati natjerati da dovedemo u pitanje istinu o Bogu. Uvijek se postavlja pitanje u što ću vjerovati – onome što vidim, osjećajima, vlastitoj procjeni stvari ili Božjoj Riječi? Zato što je svet i pravedan, Bogu uvijek možemo vjerovati.

3. Bog nikad ne mijenja svoje planove

Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. (Efežanima 2, 10)

Bog ne započinje s jednim planom za svijet, a onda ga promijeni ako stvari ne idu kako treba. On će ispuniti svoju svrhu za nas, iako ćemo ponekad prolaziti kroz nevolje i pitati se imaju li stvari smisla. Njegova je glavna svrha učiniti nas poput Krista i proslaviti Krista kroz nas, i usprkos našim brojnim slabostima, On će tu svrhu sigurno ispuniti.

“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.” (Jeremija 29, 11)

Kakav divan razlog da vjerujemo našem Bogu! Ima spremljene vreće i torbe s milošću. Ima dobre planove za nas, koje ništa ne može spriječiti da se ispune.

4. Bog uvijek ispuni svoje obećanje

Od svih obećanja što ih je Jahve dao domu Izraelovu nijedno ne osta neispunjeno. Sve se ispunilo. (Jošua 21, 45)

Bog je ispunio svako obećanje koje je dao Izraelcima. Izveo ih je iz ropstva i doveo u obećanu zemlju. Podredio je sve njihove neprijatelje. Nijedno od Njegovih dobrih obećanja nije propalo.

5. Bog je suveren nad svim stvarima

“Jahve, Bože otaca naših, ti si Bog na nebu i vladaš nad svim krivobožačkim kraljevstvima. U tvojoj je ruci takva sila i jakost da se nitko ne može održati pred tobom. Jer je Jahve nad Vojskama namjeravao i tko će je poništiti? Ruka mu je ispružena i tko će je okrenuti?” (2. Ljetopisa 20, 6)

Možemo ljudima nešto obećati, ali nas okolnosti mogu spriječiti da to održimo. Ali Boga ništa ne može zaustaviti. Suveren je nad svakom molekulom u svemiru. Suveren je nad anđelima nebeskim i nad svakim demonom. Sotona i svi njegovi službenici ne mogu spriječiti Boga da spašava ljude i ispunjava svoje planove za nas.

6. Bog je vjeran

Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. (Izlazak 34, 6)

Bog je vjeran. Kakva divna istina. Jedino nas On nikada neće razočarati.

7. Bog nas beskrajno ljubi

Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog ostaje u njemu. (1. Ivanova 4, 16)

Zato što nas voli, možemo Mu vjerovati da svaku stvar koju čini u našem životu čini ili dopušta je za naše dobro.

8. Bog je dao svoga sina za nas

Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. (Rimljanima 5, 8)

Činjenica da nam je Bog dao najdragocjeniji dar, vječni život, konačan je dokaz Njegove ljubavi.

9. Bog je beskrajno dobar

Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe. (Psalam 34, 9)

Budući da je Bog u svom biću i karakteru beskrajno dobar, svaka Njegova stvar je dobra.

10. Bog nas nikada neće napustiti

“Neću te ostaviti niti ću te napustiti.” (Ponovljeni zakon 31, 6)

Još jedan razlog da Mu vjerujemo! Bog nas nikad ne napušta, nikad ne kaže: “Čekaj, vratim se za 10 minuta.” Ne. On je s nama 24/7. Svaki dan našeg života.

Bog je naša Stijena! Nikad se ne mijenja u svom karakteru, planovima ili svrhama. On je naš ljubljeni Otac. Dakle, vjerujmo Mu danas.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!