Za što trebamo moliti?

Što treba biti sadržaj naših molitvi? Za što trebamo moliti? Moliti kako se molilo u Novom zavjetu siguran je i moćan način molitve.

Ako ste poput mene, onda shvaćate da vaš molitveni život ponekad treba preispitati je li zapao u rutinu. Skloni smo tome da ponavljamo iste fraze. Zapadamo u obrasce bezumnog ponavljanja.

Đavao mrzi molitvu. Naše vlastito tijelo ju po prirodi ne voli. Zato molitva ne dolazi uvijek kao svježa, potpuna i strastvena iz dubine našeg srca. Ponekad joj je potrebna obnova.

Naše pouzdanje u molitvi raste kad znamo da nismo čudaci u svojim molitvama. Moliti kako se molilo u Novom zavjetu siguran je i moćan način molitve.

Molitva ostaje jedna od velikih i slavnih tajni svemira – činjenica da sveznajući i suvereni Bog upravlja svojim svijetom na način da odgovora na naše molitve je fantastično. I to nam dosljedno svjedoči Pismo. Bog čuje i odgovara na molitve svog naroda. O, nemojte zanemariti ovaj predivan način utjecanja na nacije, pokrete, institucije, crkve i ljudska srca, osobito vaše.

Ukoliko želite moliti za ono što je molila prva Crkva…

Molite da Bog proslavi svoje ime u svijetu.

„Vi dakle molite ovako: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.“ (Matej 6,9)

Molite da Bog proširi svoje kraljevstvo u svijetu.

„Dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja — kako na nebu, tako i na zemlji.“ (Matej 6,10)

Molite da se Evanđelje ubrzano širi i proslavi.

„Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i kod vas.“ (2. Solunjanima 3,1)

Molite za puninu Duha Svetoga.

„Ako dakle vi, koji ste zli, znate dobre darove davati djeci svojoj, koliko će više Otac nebeski davati Duha Svetoga onima koji u njega išću!“ (Luka 11,13; usp. Efežanima 3,19)

Molite da Bog obrani svoj narod u njihovoj situaciji.

„A neće li Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu ako je i odužio s njihovom stvari?“ (Luka 18,7)

Molite da Bog spasi nevjernike.

„Braćo! Želja je srca mojega i molitva Bogu za Izraela — da se spasi.“ (Rimljanima 10,1)

Molite da Bog usmjerava upotrebu mača.

„Uzmite… mač Duha, to jest riječ Božju. Svakovrsnom molitvom i prošnjom u svako doba molite u Duhu.“ (Efežanima 6,17-18)

Molite za smjelost u naviještanju Riječi.

„Svako doba molite u Duhu… i za me, da mi se dade riječ, kad otvorim usta svoja, da smjelo obznanim tajnu evanđelja.“ (Efežanima 61,8-19)

„I sada, Gospodine, pogledaj na prijetnje njihove i daj slugama svojim da sa svom smjelošću govore riječ tvoju.“ (Djela 4,29)

Molite za znakove i čudesa.

„I sada, Gospodine,… daj slugama svojim da sa svom smjelošću govore riječ tvoju time što ćeš pružiti ruku svoju na iscjeljenje i što će se znaci i čudesa događati po imenu svetoga sluge tvojega Isusa.“ (Djela 4,29-30)

„Ilija bijaše čovjek baš kao i mi; i žarko se pomoli da ne bude kiše, i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci. I opet se pomoli, i nebo dade kišu i zemlja iznese rod svoj.“ (Jakovljeva 5,17-18)

Molite za iscjeljenje braće i sestara koji boluju.

„Boluje li tko među vama? Neka pozove crkvene starješine, pa neka se oni pomole nad njim pomazavši ga uljem u ime Gospodinovo. I molitva vjere spasit će klonuloga, i Gospodin će ga podići.“ (Jakovljeva 5,14-15)

Molite za iscjeljenje nevjernika.

„A dogodilo se da je Publijev otac, kojega je mučila ognjica i griža, ležao. Pavao uđe k njemu, pomoli se, položi na nj ruke i iscijeli ga.“ (Djela 28,8)

Molite za istjerivanje demona.

„I reče im: Ta vrsta nikako ne može izaći, osim molitvom i postom.“ (Marko 9,29)

Molite za čudesna izbavljenja.

„Petra su dakle držali u tamnici, no crkva se žarko molila Bogu za njega… I shvativši [da je oslobođen], dođe do kuće Marije, majke Ivana prozvanog Marko, gdje se mnogi bijahu sabrali i molili.“ (Djela 12,5. 12)

„A o ponoći, Pavao i Sila su molili i pjevali hvale Bogu, a uznici ih slušali. No odjednom nasta velik potres, tako da se uzdrmaše temelji zatvora. I učas se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi.“ (Djela 16,25-26)

Molite za podizanje mrtvih.

„No Petar ih sve izbaci van pa prignu koljena i pomoli se. I okrenuvši se prema tijelu, reče: ‘Tabita, ustani!’ A ona otvori oči svoje, pogleda Petra i sjede.“ (Djela 9,40)

Molite da se Bog pobrine za vaše potrebe.

„Kruh naš svagdanji daj nam danas.“ (Matej 6,11)

Molite za stratešku mudrost.

„Ako li komu od vas nedostaje mudrosti, neka išće od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.“ (Jakovljeva 1,5)

Molite da Bog uspostavi vodstvo u crkvama.

„A kad su im — uz molitvu i post — rukopoložili starješine po crkvama, povjeriše ih Gospodinu u koga su vjerovali.“ (Djela 14,23)

Molite da Bog pošalje pojačanje.

„Zamolite dakle Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.“ (Matej 9,38)

„A dok su jednom vršili službu Gospodnju i postili, reče Duh Sveti: ‘Hajde, odvojite mi i Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao.’ Tada su ih, pošto postiše i pomoliše se i položiše na njih ruke, otpustili.“ (Djela 13,2-3)

Molite za uspjeh drugih misionara.

„Ali zaklinjem vas, braćo, Gospodinom našim Isusom Kristom i ljubavlju Duha: borite se sa mnom u molitvama Bogu upravljenima za me, da budem izbavljen od onih nevjernih u Judeji i da moja služba za Jeruzalem bude ugodna svetima.“ (Rimljanima 15,30-31)

Molite za jedinstvo i sklad među učenicima.

„A ne molim samo za ove nego i za one koji će po riječi njihovoj uzvjerovati u mene: da svi budu jedno. Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu jedno, kako bi svijet uzvjerovao da si me ti poslao.“ (Ivan 17,20-21)

Molite za poticaj na zajedništvo.

„Noću i danju najusrdnije molimo da vidimo vaše lice i nadoknadimo što još nedostaje vašoj vjeri.“ (1. Solunjanima 3,10)

Molite za oštroumnost raspoznavanja.

„I za ovo molim: da ljubav vaša sve više i više obiluje spoznajom i svakim oštroumljem te uzmognete prosuditi što je najbolje, da biste bili čisti i besprijekorni za dan Kristov.“ (Filipljanima 1,9-10)

Molite za spoznaju Božje volje.

„Zbog toga i mi, od dana u kojem to čusmo, ne prestajemo moliti za vas i iskati da se ispunite spoznajom volje njegove u svoj mudrosti i duhovnom razumijevanju.“ (Kološanima 1,9)

Molite da bolje upoznate Boga.

„[Ne prestajemo moliti za vas da] rastete u spoznaji Boga.“ (Kološanima 1,10; usp. Efežanima 1,17)

Molite za silu da shvatite Kristovu ljubav.

„Stoga prigibam svoja koljena pred Ocem… da mognete shvatiti sa svima svetima što je širina i duljina i dubina i visina te upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju, kako biste se ispunili do sve punine Božje.“ (Efežanima 3,14. 18-19)

Molite za dublji osjećaj pouzdanja i nade.

„Ne prestajem zahvaljivati za vas spominjući vas se u svojim molitvama… da prosvijetli oči vašega uma kako biste shvatili koje li nade u pozivu njegovu, i kojeg li bogatstva slave baštine njegove među svetima.“ (Efežanima 1,16. 18)

Molite za snagu i izdržljivost.

„[Ne prestajemo moliti za vas da budete] osnaženi svakom snagom, prema moći slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost s radošću.“ (Kološanima 1,11; usp. Efežanima 3,16)

Molite za dublji osjećaj Božje sile u vama.

„Ne prestajem zahvaljivati za vas spominjući vas se u svojim molitvama… da prosvijetli oči vašega uma kako biste shvatili koje li nade u pozivu njegovu, i kojeg li bogatstva slave baštine njegove među svetima, i koje li prekomjerne veličine sile njegove prema nama koji vjerujemo.“ (Efežanima 1,16. 18-19)

Molite da vaša vjera ne bude uništena.

„No ja se pomolih za tebe da tvoja vjera ne malakše; pa kad se ti povratiš, učvrsti svoju braću.“ (Luka 22,32)

„Stoga bdijte i molite u svako doba da se nađete dostojnima umaći svemu tome što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.“ (Luka 21,36)

Molite za veću vjeru.

„Djetetov otac odmah povika pa sa suzama govoraše: Vjerujem, Gospodine! Pomozi mojoj nevjeri!“ (Marko 9,24; usp. Efežanima 3,17)

Molite da ne upadnete u iskušenje.

„I ne uvedi nas u iskušenje.“ (Matej 6,13)

„Bdijte i molite da ne dođete u iskušenje! Duh je, doduše, spreman, ali je tijelo slabo.“ (Matej 26,41)

Molite da Bog dovrši vaše dobre odluke.

„Zato i molimo svagda za vas da vas Bog naš učini dostojnima ovoga poziva i dovede do punine svako zadovoljstvo Njegovom dobrotom i djelo vjere u sili.“ (2. Solunjanima 1,11)

Molite da činite dobra djela.

„[Ne prestajemo moliti za vas] da proživite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, da svakim dobrim djelom plod donosite.“ (Kološanima 1,10)

Molite za oproštenje vaših grijeha.

„Oprosti nam duge naše kako i mi opraštamo dužnicima našim.“ (Matej 6,12)

Molite za zaštitu od zla.

„Izbavi nas od zla.“ (Matej 6,13)

Izvor: Desiringgod.org; Prijevod: Vesna L.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi samo za Novizivot.net.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!