NaslovnicaDuhovnostŠto znači da smo začeti u grijehu?

Što znači da smo začeti u grijehu?

„Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.“ (Psalam 51, 7) Jesmo li svi začeti u grijehu?

2. Samuelova 11 govori o tome kako je David počinio ne samo grijeh sa Bat-Šebom, nego je i dogovorio da njezin muž bude ubijen na bojišnici. David je napisao nekoliko psalama u kojima jasno opisuje žaljenje zbog svog čina, no također i želju za Božjim oprostom. Natan, Božji prorok i Davidov pouzdani prijatelj, otišao je Davidu zbog grijeha koje je počinio. Za vrijeme tog razgovora David je bio u potpunosti osvjedočen o svome grijehu i shvatio je puninu njegove opačine.

Rezultat toga bio je Psalam 51, gdje David u 5 i 7. stihu piše sljedeće: „Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. Jer gle, rođen sam u grijehu, u krivnji me je već začela mati moja.“ Jesu li svi ljudi začeti u grijehu ili je David bio poseban slučaj?

Originalni grijeh

Grijeh znači promašiti cilj kojeg je postavio Bog. Grijeh je usmjeren protiv Božjeg zakona: „Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.“ (1. Ivanova 3, 4) Kada je osoba neposlušna Božjim zakonima, ona tada čini grijeh. Prvi primjer ljudskog grijeha zabilježenog u Bibliji primjer je pada Eve i Adama u Edenskom vrtu. Bog im je dao jasnu zapovijed: „Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: “Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!“ (Postanak 2, 16-17) Iako su Adam i Eva mogli slobodno uživati u obilju kojeg im je Bog darovao, mamac zabranjenog ploda bio je predobar. Postanak 3 pokazuje nam njihov grijeh i Božju pravednu kaznu. Adam i Eva imali su izbor biti poslušni ili neposlušni Božjim zapovijedima. Oni su dragovoljno odabrali grijeh. Nakon toga, Adamu se „rodi sin njemu sličan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet.“ (Postanak 5, 3) Ta njegova slika uključivala je grješnu prirodu. Sva Adamova djeca bila su začeta u grijehu. 

Nasljedna grešna priroda

Rimljanima 3, 23 nas uči: „Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja.“ Zašto su svi sagriješili? Odakle dolazi ta grješna priroda? Pavao daje odgovor: „Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše.“ (Rimljanima 5, 12) Ovaj stih odnosi se na originalni grijeh Adama i Eve, kojeg su počinili u Edenskom vrtu. Grješna priroda postala je dio ljudskog roda sve otkako su Eva i Adam jasno bili neposlušni Božjoj zapovijedi o zabranjenom plodu. Adam, budući da je bio prvi čovjek i samim time otac ljudskoj rasi, dao je u nasljeđe svoju grješnu prirodu svima koji su nastali od njega. Grijeh je bio dio našeg nasljeđa od Adama. 

”Začeti u grijehu”

Pogledajmo ponovno na Psalam 51, 7: „Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.“ To ne znači da je bio začet na nelegitiman način. Umjesto toga, ovaj stih govori o činjenici da je Davidova majka bila grješnica. Ona je naslijedila tu prirodu od svojih roditelja, oni su naslijedili od svojih i tako dalje, kroz rodoslovnu liniju, sve do Eve i Adama. Psalam 58, 3 govori: „Ne, već bezakonje smišljeno činite, po zemlji vam ruke dijele nepravde.“ Rođenje ljudskog bića znači da se rodio još jedan grješnik. Svatko je ”začet u grijehu”. 

Jedina iznimka za one koji su rođeni u grijehu jest Krist. Krist, Sin Božji, rođen od djevice, bio je bezgrješan u trenutku začeća. 1. Petrova 2, 22 govori o Kristovoj bezgrješnoj prirodi: „On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše;“ 

Zaključak: začeti u grijehu 

Ljudska bića griješe, no to nije jedini razlog zbog kojeg su grješnici. Mi smo kao ljudi rođeni grješni. David je shvatio ovu činjenicu, kada je priznao da je začet u grijehu u Psalmu 51, 7. Svatko od nas je na isti način začet u grijehu; svi mi imamo grijeh utkan u našu prirodu. Dobra vijest jest da postoji rješenje za ovaj problem. U Adamu umiremo, no u Kristu živimo. „Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva – po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu – po Jednome, Isusu Kristu.“ (Rimljanima 5, 17) Iako smo rođeni kao grješnici, iako zaslužujemo smrti, svi mi imamo priliku za spasenje. Bog nam nudi dar vječnoga života, kroz vjeru u Krista. (Ivan 3, 1-18) Prokletstvo grijeha, koje smo svi naslijedili od ”prvog Adama” može biti slomljeno vjerom u ”posljednjeg Adama”. (1. Korinćanima 15, 45) 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.

PROČITAJTE JOŠ: