4 grijeha protiv Duha Svetoga
Foto: Pixabay

Grijesi protiv Duha Svetoga su vrlo opasni. Sve ove grijehe mogu počiniti samo vjernici koji su iskusili Istinu Evanđelja.

Sveti Duh je sam Bog u vjerniku i sa vjernikom. Nitko osim vjernika nema prisutnost Svetog Duha.

Sveti Duh je na Krista sišao kao grlica, plaha ptica. Možda Bog na taj način želi poručiti da se prema Svetom Duhu odnosimo tako pažljivo kao što bismo se odnosili prema grlici.

Koji su grijesi protiv Duha Svetoga?

Sveto Pismo nam otkriva da je iznimno važno za vjernike paziti na odnos prema Bogu koji se po svome Svetom Duhu nastanio u, na i među vjernicima. Zašto je to važno?

I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja. (Ef 4,30)

Jer grijeh prema Svetom Duhu ne može biti oprošten na ovome svijetu. (Mt 12,31)

Ovo su grijesi prema Svetom Duhu koje spominje Sveto Pismo:

1. Žalostiti Duha – Ef 4,30

2. Gnječiti (trnuti) Duha – 1 Sol 5,19

3. Opirati se Duhu – Dj 7,51

4. Huliti na Duha – Mt 12,31

Sve ove grijehe mogu počiniti samo vjernici koji su iskusili Istinu Evanđelja.

VIDI OVO: 5 zastrašujućih posljedica grijeha protiv Duha Svetoga

Razlika među ovim grijesima je sljedeća:

–  Hula na Duha je neoprostiv grijeh i onoga tko to učini nemoguće je vratiti natrag, njegova je sudbina jednaka sudbini nevjernika koji nikada nisu vjerovali u Istinu. Kada se netko tko je iskusio Evanđelje, okrene od Evanđelja i onda negira, ismijava i blati Evanđelje, to je hula na Svetog Duha.

–  Žalostiti, gnječiti i opirati se Duhu su grijesi za koje se ne odbacuje vjernika, ali mu se ne prašta na način da posljedice neće osjetiti u vječnosti. Tko ustraje u ovim grijesima mnogo će izgubiti u vječnosti.

–  Žalostiti Svetog Duha znači biti vjernik, a ustrajavati u življenju protivno nauci Isusa Krista. Na primjer ustrajno biti pristran (Jak 2,1-13), i ustrajno ne ljubiti braću i sestre, već biti sebičan, posesivan, strančariti i donositi razdore u Tijelo (Iv 13,34,35).

–  Gnječiti Svetog Duha znači opirati se njegovim poticajima kojima vodi vjernika da služi Isusu Kristu, Crkvi i ljudima u svijetu koristeći darove Duha koje je Sveti Duh darivao toj osobi. Također, znači odbacivati nepatvoreno djelovanje Svetog Duha od strane drugih udova Kristovog Tijela.

–  Opirati se Duhu Svetom znači odbiti Istinu koju nam otkriva Duh Sveti jer se ne slaže s mišljenjem koje mi imamo o određenoj stvari. Ovo znači staviti svoje mišljenje i tradiciju ispred Istine.

VIDI OVO: Ako se prepuštate grijehu, Duh Sveti će morati nešto poduzeti

Volja je Božja da njegova djeca rastu u milosti, istini, ljubavi, zajedništvu sa Svetim Duhom i međusobnom zajedništvu. Nema rasta u milosti, istini, ljubavi i međusobnom zajedništvu bez razvijanja sve dubljeg zajedništva sa Svetim Duhom.

Autor: Oliver Buljat