Što je zagovornička molitva?

Zagovornička molitva odražava Božji karakter ljubavi i milosrđa. Bog želi da razmišljamo i djelujemo poput Njega, a molitva za druge jedan je od načina.

Usred svog najvećeg iskušenja, Isus je usrdno molio. Fascinantno je vidjeti što je Isusu bilo na umu dok se molio, ne samo za sebe (Luka 22, 41-42), već za svoje učenike i za nas:

“Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga (…) Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini. Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.” (Ivan 17, 15., 18-21)

Isus je svojim riječima i svojim molitvama (Ivan 13-17) pokazao da želi Očev blagoslov za svoje sljedbenike. Znao je da će Njegovo suđenje biti njihovo suđenje. Znao je da će se, kada udare Pastira, “ovce raspršiti” (Marko 14, 27). Molio se za njih – i za nas – iz ljubavi i duboke zabrinutosti.

Isus Krist je naš posrednik na nebu. On je uz nas i može suosjećati s našim slabostima te nam omogućuje da primimo milost i pomoć koja nam je potrebna. Također želi da i mi naučimo biti zagovornici.

Biblija kaže da se trebamo moliti za druge

Biblija nam daje upute da se molimo za druge na nekoliko mjesta. Apostol Jakov nam kaže: “molite jedni za druge da ozdravite” (Jakov 5, 16). Apostol Pavao potiče nas da posredujemo za članove Crkve i propovjednike:

“Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.” (Efežanima 6, 18-20)

Pavao nas potiče: “da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti” (2. Timoteju 2, 1-2)

Dakle, trebamo se moliti za one koji su na vlasti i druge ljude koji možda ne znaju da postojimo i koji nisu tražili da molimo za njih. Isus Krist je čak zapovjedio:

“Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone.” (Matej 5, 44)

Zagovornička molitva: Zašto Bog želi da molimo za druge? 

Zagovornička molitva odražava Božji karakter ljubavi i milosrđa. Bog želi da razmišljamo i djelujemo poput Njega, a molitva za druge pomaže nam da ne mislimo samo na sebe, već da rastemo u suosjećanju s drugima.

Bog uspoređuje molitvu s tamjanom koji miriše i koji mu godi (Otkrivenje 5, 8).

Biblija daje mnoge primjere ljudi koji se mole za druge, a mi možemo puno naučiti iz njih. Evo samo nekoliko:

  • Abraham se zauzeo za narod Sodome radi svog nećaka Lota (Postanak 18, 23-33). Pametno je započeo pitanjem hoće li Bog poštedjeti Sodomu ako je tamo 50 pravednika. Iako Bog nije pronašao ni deset, ispunio je Abrahamovu namjeru poštedivši Lota i njegovu obitelj.
  • Mojsije je molio za Božju milost za izraelski narod koji je griješio (Izlazak 32, 9-14; Brojevi 14, 11-20).
  • Daniel je molio Boga za svoj narod (Daniel 9, 3-19). Njegova molitva završava molbom: “Gospode, čuj! Gospode, oprosti! Gospode, poslušaj i čini! Ne oklijevaj – zbog sebe, Bože moj, jer se tvojim imenom zove grad tvoj i narod tvoj!” (stih 19).
  • Apostol Petar molio je za Tabitu, a Bog ju je čak uskrisio iz mrtvih (Djela 9, 36-41).
  • Satnik, koji traži od Isusa zdravlje za svoga slugu, još je jedan divan primjer. Sluga je postao njegov prijatelj. On ga jednostavno voli i zato traži kod Isusa ozdravljenje (Luka 7, 6-10).

Zablude o zagovorničkoj molitvi

Zagovornička molitva nije igra brojevima. Bog ne mora čekati dok se 10 ili 20 ili 100 ljudi pomoli da bi intervenirao. Molitva nije glasanje ili molba na koju Bog mora djelovati ako je dovoljno ljudi “potpiše”. Naše molitve ne mogu prisiliti Boga na bilo što.

Bog može i djeluje kad je najbolje vrijeme, bilo da se jedna osoba ili milijun ljudi moli o tome. Također, zagovornička molitva nije nešto što bismo trebali činiti da bismo pokušali zaraditi bonus za naše služenje Bogu. Naša jedina motivacija mora biti ljubav.

Bog nam omogućuje da mu se približimo i poziva nas da mu dođemo. Zbog toga možemo s pouzdanjem moliti i za sebe i za druge.

“Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran Onaj koji dade obećanje.” (Hebrejima 10, 19-23)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!