Zahvalna molitva donosi mir u naš život. To je molitva vjere koju Bog traži od nas. Za što možemo biti zahvalni Bogu?

„Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu“ (Filipljanima 4,6-7). 

Nije lako prestati se brinuti o često vrlo strašnim aspektima našeg svakodnevnog života, no Bog nam govori kako je to moguće: „Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu“ (Filipljanima 4,6).

Zahvalna molitva stvara mir

Zahvalna molitva donosi mir. Bog kaže da kada se počnete brinuti trebate stati i početi se moliti. 

VIDI OVO: 7 molitvi za zahvalnost Bogu

Roditelji razumiju moć zahvalnosti. Većina roditelja ne bi cijenila da njihova djeca neprestano nešto traže bez da kažu „hvala“ za ono što su već primili. Bogu je isto tako. On želi da Ga pitamo za sve što trebamo i želimo. Više od 20 puta u Novom zavjetu rečeno nam je da Ga „molimo“. No, On želi da to učinimo zahvalno. 

Biblija nas potiče da budemo specifični u našim molbama – i našoj zahvali. Umjesto jednostavnog „hvala za sve“, On želi da mu točno kažemo za što smo zahvalni. Kada kažem svojoj supruzi: „Jako sam ti zahvalan“, ona mi kaže da budem specifičan. Ona voli čuti što cijenim u vezi nje i zašto sam joj zahvalan. 

Za što možemo biti zahvalni? Trebamo biti specifični

Bog isto to želi čuti. Kada molite, recite Bogu za što ste Mu zahvalni. Molitva je jedan od najvažnijih načina na koji Bogu možemo reći „hvala“. 

VIDI OVO: 8 stvari za koje trebamo biti zahvalni, a mi ih uzimamo zdravo za gotovo

Zahvaljivanje Bogu unaprijed je velik korak za vjeru. Biblija kaže da kada imamo vjere zahvaliti Bogu unaprijed, za odgovor na naše molitve, onda se događaju čuda. Što smo zahvalniji, to Bog više djeluje u našim životima. 

Biblija kaže da Bog prebiva u molitvama Svog naroda. On osnažuje i koristi naše zahvale kao instrument moći u našim životima. 

Autor: Rick Warren; Izvor: Pastorrick.com