Trebaju li kršćani vjerovati u duhove
Foto: Unsplash

Zar duhovi stvarno postoje? Ako ne, tko su bili demoni koje je Isus izgonio iz ljudi?

U Mateju 14,26-27 čitamo: „A učenici, vidjevši ga kako hodi po moru, prestrašiše se govoreći da je utvara pa od straha kriknuše. No Isus im odmah progovori rekavši: ‘Samo hrabro! Ja sam, ne bojte se!’“

Za učenike su duhovi očito postojali. Obično se vjeruje da su duhovi prisutnost mrtvih ljudi koji se vraćaju u stvarni svijet. No, je li to istina? Pogledajmo što Biblija kaže u Hebrejima 9,27: „I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a nakon toga na sud.“ Ljudi se ne vraćaju u svijet kao duhovi. Nakon što umru, suočavaju se sa sudom. Duhovi koje ljudi tvrde da su vidjeli zapravo su demoni koji se predstavljaju kao mrtvi ljudi.

Zli duhovi postoje

Da bismo saznali više o demonima, moramo se okrenuti Bibliji koja jasno uči da postoje zli duhovi ili demoni (Jakovljeva 2,19). Postoji samo jedan Đavao, ali mnogi demoni. Oni ulaze u ljude i kontroliraju ih (Matej 8,28-34). Pod silom su Đavla ili Sotone, vladara svih zlih duhova (Matej 12,24).

duhovi postoje
Foto: Pixabay

Često uzrokuju bolest u ljudima u koje ulaze, tipa da ne mogu govoriti ili vidjeti (Matej 12,22); ludilo ili mahnitost (Luka 8,26-36); osobne ozljede (Marko 9,14-26); i druge tjelesne slabosti (Luka 13,11-17). Demoni znaju tko je Isus. Znaju zašto je došao na svijet (Luka 4,41). Vjeruju u Boga (Jakovljeva 2,19). Boje se suda i vječne kazne (Matej 8,29). Demoni su duhovna bića koja misle, govore i djeluju.

Isus nije samo izgonio demone iz ljudi (Matej 8,16), već je također dao ovlasti svojim apostolima da izgone zloduhe (Luka 10,17; Marko 16,17-18; Djela 5,16; 8,7; 16,16-18; 19,12). Apostoli su mogli dati čudesne darove drugima polaganjem ruku (Djela 6,6-8; 8,14-21; 19,1-6). To uključuje moć da izgone demone (Djela 8,5-8).

Đavao u Starom zavjetu

Đavao u Starom zavjetu zvao se Lucifer (Izaija 14,12). Bio je „anđeo svjetlosti“, a Isus govori o njemu sljedeće: „Gledao sam Sotonu kako pade s neba kao munja.“ Razlog za njegov pad je da se htio izjednačiti s Bogom (Izaija 14,13-15). To se dogodilo i prije stvaranja svijeta. A dok je padao, Sotona je povukao sa sobom trećinu anđela (Otkrivenje 12,3-9). Ovi anđeli su demoni koji čine sve moguće zle stvari ljudima. Cilj Đavla i njegovih demona jest suprotstavljanje Bogu i odvlačenje svakog ljudskog bića u pakao. Poslušajmo stoga Jakovljevu 4,7: „Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu, i pobjeći će od vas!“

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.