Zašto nam Biblija kaže da se trebamo bojati Gospodina?

Zašto nam Biblija kaže da se trebamo bojati Gospodina? Što točno ovaj ”strah” znači?

Svi oni koji su povjerovali u Krista i koje je Bog doveo do pokajanja se ne trebaju bojati Božjeg gnjeva jer je Njegov gnjev bio stavljen na Isusa kako bi Isus pretrpio za nas kako mi ne bismo morali.

Riječ ”strah”

S obzirom na to da nas Bog voli, zašto bi nam On rekao da Ga se trebamo bojati? Pomislio sam kako bi se samo oni koji se nisu pokajali i povjerovali trebali bojati. To jest, da bi se oni trebali bojati vatre pakla (Otkrivenje 21, 8). Nije li apostol Ivan napisao „U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubav“? (1. Ivanova 4, 18)

Budući da nam je oprošteno i da smo pošteđeni Božjeg gnjeva, zašto nam Bog u svojoj Riječi govori da Ga se trebamo bojati? Riječ ”strah” je na hebrejskom ”yir’ah” i ona znači ”strah, groza” i ”zapanjujuća i grozna stvar”. U Novome Zavjetu grčka riječ koja se koristi za strah je ”phobos” (ista riječ odakle dolazi riječ fobija). ”Phobos” znači isto strah i teror, ali i poštovanje, s time da će ovo posljednje značenje imati veliku važnost kasnije u članku.

Bogobojazan strah

Strah je dobra stvar jer nas on sprječava da sami sebe ozljeđujemo ili da se ubijemo. Isus je svojim učenicima rekao da se ne trebaju bojati smrti nego Boga. Rekao je „Ne bojte se onih, koji doduše mogu ubiti tijelo, ali duše ne mogu ubiti! Nego se bojte onoga, koji može dušu i tijelo pogubiti u paklu“. (Matej 10, 28)

PROČITAJTE: Zašto je važno bojati se Boga?

Pisac poslanice Hebrejima upozorava nevjernike, „Strašno je upasti u ruke Boga živoga“. (Hebrejima 10, 31) Isus je isto tako izrekao neka vrlo ozbilja upozorenja za nevjernike, rekavši im „Bojte se onoga, koji nakon smrti ima moć baciti u pakao. Da, kažem vam: Njega se bojte“! (Luka 12, 5)

Znajući dakle strah Gospodnji ljude svjetujemo, a Bogu smo poznati; a nadam se, da smo i u vašim savjestima poznati“. (2. Korinćanima 5, 11)

Apostol Pavao kaže da je dobro i zdravo bojati se Boga, no s obzirom da znamo kako je strašno upasti u ruke živoga Boga, mi bismo trebali upozoriti druge na to da je spasenje ključ jer će se Božji gnjev spustiti na sve one koji odbijaju povjerovati. Isus je rekao da ako netko odbije povjerovati u Njega da će na tu osobu biti usmjeren gnjev Božji (Ivan 3, 36), što je jako strašno, pogotovo nakon što umrete.

Što je to bogobojazan strah?

Što je bogobojazan strah? Je li to strah da ćemo na licu mjesta pasti mrtvi ili se to odnosi na strah da će nas Bog kazniti zbog naših grijeha? To znači oboje za sve one koji su odbacili Boga i koji nisu željeli povjerovati u Isusa Krista. Ovo je vrlo stvaran i legitiman strah, jer ako umrete, a da niste povjerovali, na Dan Suda ćete sami trebati stati pred Božje lice bez Krista koji bi vam bio Zastupnik i nećete ići na nebo nego ćete ići u ognjeno jezero (Otkrivenje 21, 8).

Biblija to opisuje na vrlo jasan i zastrašujući način: „I vidjeh mrtvace velike i male, gdje stoje pred prijestoljem; i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i suđeni biše mrtvaci po onome, što je napisano u knjigama, po djelima njihovim. I more dade svoje mrtvace; i smrt i podzemlje dadoše svoje mrtvace; i svaki bi suđen po djelima svojim. I smrt i podzemlje bačeni biše u jezero ognjeno, Ovo je druga smrt, jezero ognjeno. I tko se ne nađe zapisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno“. (Otkrivenje 20, 12-15)

S obzirom na to da ne možemo biti spašeni svojim djelima (Efežanima 2, 8-9), naša djela će nas osuditi. Prevelik broj ljudi za sebe smatra da su dobri i vjeruju da će ih njihova ”dobra djela” odvesti u nebo. No pazite se: nitko od nas nije dobar i ne postoji niti jedan koji traži Boga (Rimljanima 3, 10-12). I osim toga, naša ljudska djela su za Boga prljavština (Izaija 64, 6) i On ih neće prihvatiti!

Zašto je važno bojati se Boga?

Job je rekao, „Čovjeku je rekao: Boga se bojati jest mudrost, i zla se kloniti jest razboritost“. (Job 28, 28) Isto tako „Strah Božji je početak mudrosti“. (Psalam 111, 10) Nadalje „Strah je Gospodnji najviša spoznaja; samo luđaci preziru mudrost i stegu“. (Mudre Izreke 1, 7)

Ne samo da je strah od Boga početak mudrosti, već je to puna mjera mudrosti. Mi se trebamo bojati Boga jer Bog ima u svojoj kontroli naše duše nakon što umremo. Za kršćanina strah od Boga ne znači da će ih Bog udariti i da će oni pasti mrtvi na licu mjesta, nego duboki, sveti strah iz poštovanja prema Bogu. Poštujete ono čega se bojite, a Bog je netko koga bismo najviše trebali poštovati i netko koga bismo se trebali bojati i to ne da ćemo biti kažnjeni nego bojati se toga da ćemo stajati pred Svetim, Savršenim Bogom koji više od svega želi da Njegova djeca žive živote koji će Ga zadovoljiti. Postoji velika mudrost u strahu, jer oni koji ne osjete strah mogu učiniti bilo što (i to često i rade).

Zaključak

Oni koji odbijaju povjerovati u Krista imaju svaki razlog bojati se jer njihovo tijelo i njihova duša mogu završiti u paklu. Bog nas toliko voli da nas upozorava. Ovo je možda jedino upozorenje koje će neki ljudi dobiti. Stoga, bojite se Boga, slavite Ga, budite Mu poslušni i nikada više nećete imati razloga da živite u strahu.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H., Izvor: Faithinthenews.com