Zašto Bog odbija pomoći
Foto: Pixabay

Mnogi su se osjetili napušteno od Boga u vremenima svoje najveće potrebe, tražeći od Boga pomoć, ali nisu dobili ono što su tražili. Znači li to da je Bog nezainteresiran, ili ignorira naše pozive za pomoć? Kada mu zavapimo, moleći da prekine bol i patnju, mi prenosimo univerzalnu želju da izbjegnemo bol. To nije slabost, ali je dio ljudske prirode.

U Bibliji se nalazi nekoliko svjedočanstava onih koji su zavapili Bogu u vrijeme potrebe, i makar na neko vrijeme, jedino su čuli tišinu. Job je najočitiji primjer, jer je u svojoj boli osjećao da Boga nigdje nema: “Na istok krenem li, naći ga ne mogu; pođem li na zapad, ne razabirem ga. Ištem na sjeveru, al’ ga ne opažam; nevidljiv je ako se k jugu okrenem.”(Job 23,8-9). Psalmisti su se također borili s osjećajem da Bog ne odgovara na njihove vapaje: “Zašto, Jahve, stojiš daleko, zašto se skrivaš u dane tjeskobe?” (Ps 10,1). “Ta dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati ​​lice od mene?” (Ps 13,2). “Preni se! Što spavaš, Gospode? Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka! “(Ps 44,24).

Isus je shvaćao našu želju da ne prolazimo kroz bol i patnju. U Getsemanskom vrtu, prije nego je bio uhićen, Isus je upitao svog Oca tri puta: “Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.” (Matej 26,39) (vidite također Matej 26,42 i Matej 20,22). I ako je tražio da ga mimoiđe “čaša”, Isus je to tražio s uvjetom “ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.” Isus je bio u potpunosti predan Božjoj volji, a ne svojoj. Ako je Njegova patnja dio Božje volje, bio je to spreman prihvatiti.

Kada zavapimo “Bože, molim te pomogni!”, Bog nas čuje i uvijek odgovara. Možda neće odgovoriti na način na koji želimo, ali svakako odgovara. Razumljivo, teško je usred bola, patnje i žalosti vidjeti širu perspektivu Božjega plana, posebno kada je odgovor “ne” ili “ne sada”. Ali možemo vjerovati Božjoj suvereneosti, jer znamo da je On dobar (Ps 48,1; 95,3,6). Čak i kada prolazimo kroz kušnje, Bog daje milost (2. Korinćanima 12,9). Nakon Isusove molitve u Getsemanskom vrtu, “ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri” (Luka 22,43).

Budući da je Bog sveznajući, On zna detalje koje mi ne shvaćamo. Psalam 147,5 kaže: “Velik je naš Gospodin i svesilan, nema mjere mudrosti njegovoj.” Kada zavapimo Bogu: “Molim te, pomogni”, On vidi naše srce i razumije (Hebrejima 4,15), i Njegov odgovor će uvijek biti motiviran ljubavlju (Rimljanima 5,8; Psalam 139,13-16). Možemo se predati Njegovom autoritetu jer je On dostojan povjerenja. Zapamtite, Bog je prekinuo tišinu i otkrio sebe Jobu na nepogrešiv način (Job 38,1).

Isus nam daje sigurnost da će nam Bog dati samo ono što je dobro i ispravno u Luki 11,11-13: “A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati ​​djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!” Bog koji pazi na svakog vrapca brine i o detaljima naših života, također (Luka 12,5-6 ).

Zato jer Bog zna što je najbolje za naše živote, neće reći “da” molitvi koja je suprotno od najboljeg za nas. Možda se nećemo složiti niti razumjeti razlog tog odgovora, ali možemo vjerovati da Bog zna i da će Njegova djela doprinijeti Njegovoj slavi i našem dobru (Psalam 19,7; 2 Korinćanima 4,7). Kroz bolne trenutke u životu, možemo učiti biti poput Krista te proslaviti Gospodina našim riječima i djelima, čak i kroz našu patnju (Job 1,22; Jakovljeva 1,2-8; 1 Ljetopisa 16,28-29).

Bog odgovara na svaki vapaj u pomoć. Ali je li taj odgovor onaj koji želimo, ovisi od Boga. Bog izvodi sve na dobro onima koji ga vole (Rimljanima 8,28) i za svoju slavu. Možemo vjerovati da će On uvijek odgovoriti na vapaj za pomoć u skladu sa svojom dobrom i savršenom voljom. Čak i kada je psalmist tražio naizgled odsutnog Boga, odabrao je živjeti u vjeri: “Ja se u tvoju dobrotu uzdam, nek ‘mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat ću Jahvi koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Jahve Svevišnjeg! “(Psalam 13,6).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.