Zašto Bog testira našu vjeru?
Foto: Unsplash

Bog testira našu vjeru da bi se pokazala istinskom i da se u nama razviju navike i vrline kakve je imao naš Gospodin.

Kada se ruda testira kako bi se utvrdilo je li zlato ili srebro, ispitivač stavlja vatru pod nju, izlije kiselinu i potom utvrđuje je li istinska.

Isto tako, Bog stavlja vjeru na test kako bi pokazala je li istinska ili ne. Kada vas u životu snađu poteškoće, vaša će vjera biti testirana. Hoćete li vjerovati Bogu? Hoćete li se više oslanjati na Njega ili na svoje vlastito razumijevanje? Hoćete li postati slađi ili gorki?

Lažna vjera odlazi

Kada je naš Gospodin započeo svoju službu, susreo se s grupom ljudi koji su imali lažnu vjeru.

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku. (Ivan 2, 23-25)

VIDI OVO: Što je istinska vjera koju Bog od nas traži?

Je li sumnjao? Sigurno je. Znao je da njihovo vjerovanje nije iskreno jer ih je “sve dobro poznavao.” Kada je došlo vrijeme ispitivanja za njih, njihova se vjera pokazala lažnom. Gospodin im je kasnije rekao:

“‘A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.’ Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: ‘Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.’ Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime.” (Ivan 6, 64-66)

Oni koji su otišli nisu mogli podnijeti test, pa su ga napustili. Tada se naš Gospodin obratio svojim učenicima i pitao ih: “Hoćete li i vi otići?” Šimun Petar, odgovarajući za njih, odgovori: “Gospodine, kamo ćemo ići? Ti imaš riječi vječnog života”(Ivan 6, 68). Njihova je vjera bila istinska.

Mnogi su morali proći test vjere

Davidova vjera je također bila testirana. Zamišljamo ga kao starca koji se osvrće na svoj život. Sjetio se kako ga je Bog vodio. Tada je napisao psalam 23. Samo je čovjek koji je bio testiran mogao napisati “Gospodin je moj pastir; ni u čem ja ne oskudijevam” (Psalam 23, 1). Neiskusni čovjek, koji ništa nije znao o životu, nije mogao napisati tu izjavu. Ali David je to mogao, jer su se njegov život i njegova vjera testirali u požarima nevolja.

Apostol Pavao je također bio stvarno testiran. Od početka, kad je prvi put pozvan da slijedi Gospodina, rečeno mu je da će biti testiran:

Gospodin mu odvrati: “Pođi jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti.” (Djela 9, 15-16)

Gospodin je testirao Pavlovu vjeru. Kad je pisao Galaćanima, rekao je: “Ubuduće neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove!” (Galaćanima 6, 17)

VIDI OVO: Bog čini nešto važno dok prolazimo kroz testiranje vjere

Ako je tvoja vjera istinska, Bog će te testirati da ju dokažeš. Crkva je danas ispunjena plitkim i površnim vjernicima. Zašto? Njihova vjera nikada nije testirana.

Poput rude, i pod našim nogama će nekad gorjeti vatra. Gospodin želi da njegov narod bude kao zlato. Želi nas očistiti od svake nečistoće. Želi da se u nama jasno vidi Njegov lik kako bismo ovome svijetu bili svjetlo i sol. Iako će nam biti teško, ipak ćemo se radovati tom zahvatu, jer će se u nama razviti navike i vrline kakve ima naš Gospodin. Zato nam On daje prijemni ispit za patnju, nevolju ili čak tragediju.