Hoćeš li iskoristiti današnji dan da sve brige predaš Meni?

Kakvu silu imamo nad stvarima koje ne možemo kontrolirati? Moramo naučiti predati svaku brigu, problem i nevolju naših srca Bogu.

“I ne brinite se za sutra jer će se sutra brinuti za sebe. Svaki dan ima dovoljno svojih nevolja.” (Matej 6,34)

Dovoljno za svaki dan

Način biblijskog razmišljanja je da se pobjeda jedino nalazi u predaji jer se Bog bori za nas (Neh 4,20; Pnz 3,22; Izl 14,14). Ne bi trebali nositi naokolo teret brige za ovaj dan jer ćemo tako skinuti pogleda s Isusa. Već je dovoljno briga za jedan dan, i bez naših koje bismo dodali (Matej 6,34). Grčka riječ za “zabrinutost (uznemirenost)” u smislu “ne brinite se” je “merimnao” što znači “briga” ili “biti zabrinut”. Tako da kada god pročitate riječ “briga (uznemirenost)” jednostavno pročitajte kao da je napisana “briga” jer je to u osnovi ista riječ.

Jedna stvar koju većina ljudi mogu ispustiti iz vida o Mateju 6,34 je da je ovo u stvari zapovijed koju je Isus dao – imperativ, izravna zapovijed od Njega – jer On zna da nije dobro za nas da brinemo ili budemo uznemireni o stvarima koje nas čekaju danas ili sutra.

Kakvu silu imamo nad stvarima koje ne možemo kontrolirati? Moramo naučiti predati svaku brigu, problem i nevolju naših srca Gospodinu, jer On ne samo da poznaje budućnost, On može i pomoći u njoj.

Više od hrane, više od odijela

Prije nego što nam je Isus zapovjedio da ne budemo zabrinuti ili uznemireni, rekao nam je da je život više od hrane, odijela ili pića, i rekao nam je da u životu postoje bitnije stvari od ovih (Matej 6,25); naravno da jest tako. Isus je obećao da će se pobrinuti za svaku našu potrebu ako najprije tražimo Njega i Njegovu pravednost prvo Matej 6,33). Jeste li počeli primjećivati ​​nešto u ovoj pobožnosti? Skoro svaki savjet je od Isusa, i skoro svaki je iz Matejevog 6. poglavlja.

VIDI OVO: Bog brine za vas: Kratka molitva protiv zabrinutosti

Postoji zanimljiv predložak u ovom poglavlju, jer ga započinje pomaganjem siromašnima (Matej 6,1-4), onda nam pokazuje kako da molimo (Matej 6,5-15) i postimo (Matej 6,16-18) a da nas drugi ne vide, i ljudsku preokupiranost novcem (Matej 6,19-24). Na kraju, prikladno, završava s našom brigom oko životnih stvari nad kojim nemamo kontrolu (Matej 6,25-34).

Postoji predložak ovdje kako trebamo pomagati drugima, kako da se molimo za tu pomoć, kako da novac ne bude naš izvor pomoći, kako da zadobijemo nagradu s neba, i na kraju kako da ne ovisimo od nas samih već od Boga za naše potrebe.

Spremni za predaju?

Mislim da je tema 6. poglavlja Matejevog evanđelja o predaji i ovisnosti samo o Bogu, a ne od nas samih. Briga je izraz nepovjerenja da će se Bog pobrinuti za naše potrebe. Moramo predati ono što ne možemo kontrolirati i predati to Bogu koji zna budućnost i koji ima potpunu kontrolu nad svim.

Moje pitanje vama i meni je hoćemo li iskoristiti ovaj dan koji nam je dao Gospodin da predamo naše brige Njemu? Hoću li uzalud pokušavati kontrolirati ono što ne mogu, ili ću se predati Njemu u ruke? To jest, hoću li sve brige predati Njemu?

Završna molitva

Bože Oče, molim te oprosti kada se pokušavam čvrsto držati svojih briga bez da ih predam Tebi, jer nisam sposoban učiniti ništa povodom tih stvari koje su izvan moje moći, ali Ti si suveren nad svim. Zato mi pomozi da svoje brige predam Tebi, u moćno, snažno Isusovo ime molim. AMEN.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Rhetoricaljesus.com 

NAJNOVIJE!