Zašto je Isus istjerao ljude iz hrama?

Zašto je Isus otjerao ljude iz hrama
Foto: Wikimedia Commons

Gospodin Isus Krist svojim je životom kao ljudsko biće savršeno pokazao kakav je Otac. On je sam rekao da sve što On čini, čini po Ocu. To vidimo i u Njegovim riječima: „Isus nato odvrati: »Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini.«“ (Ivan 5, 19)

U ovom članku ćemo pogledati jednu Božju karakteristiku koja se pokazala kada je Isus istjerao trgovce iz hrama.

Protjerivanje bezbožnih

Matejevo 21, 12-17 daje nam prikaz situacije kada je Isus istjerao neke ljude iz hrama;

„Isus uđe u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjačima isprevrta stolove i prodavačima golubova klupe. Kaže im: »Pisano je: Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku.« U Hramu mu priđoše slijepi i hromi i on ih ozdravi. A kad glavari svećenički i pismoznanci vidješe čudesa koja učini i djecu što viču Hramom: »Hosana Sinu Davidovu!«, gnjevni mu rekoše: »Čuješ li što ovi govore?« Kaže im Isus: »Da! A niste li čitali: Iz usta djece i dojenčadi sebi si pripravio hvalu?« On ih ostavi, pođe iz grada u Betaniju te ondje prenoći.“

Zašto je to učinio? Što možemo naučiti iz ovog incidenta? Ovo je nekoliko stvari:

1) Hram (ili crkva) treba biti kuća molitve

Kada je Isus stigao u hram zatekao je ljude kako trguju, umjesto da se unutra mole i bio je, naravno, razočaran. Ali zašto?

Zato što bi Božja kuća trebala biti kuća molitve (Izaija 56, 7)

Neke su crkve danas postale, među ostalim, i mjesta gdje se Božja Riječ ne podučava kako bi trebalo. U takvim se crkvama ljudi zanose „u ime Isusovo.“ U središte se postavlja ljudska agenda, a evanđelje se razvodnjava i postaje sredstvo zarade ili inspirativne poruke.

Ne bi trebalo tako biti! U Božjoj kući bi se trebalo putem molitve, slavljenja i posta tražiti Boga te učiti evanđelju.

2) Usmjeren je na Boga, i ništa drugo

U Ivanovom 2, 16-17 čitamo nešto što će nam pomoći razumjeti zašto je Isus to učinio: „a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.“

Isus je rastjerao trgovce i prodavače golubova iz hrama zato što je Božju kući shvaćao ozbiljno. Moramo shvatiti da, iako Bog voli sve ljude, ne želi da se njegova crkva ugrozi krivim naukom, stavovima i namjerama.

Božja je kuća oduvijek bila, i zauvijek će biti namijenjena da se Njemu ugodi, a ne čovjeku. Božja kuća nije namijenjena zaradi i bogaćenju.

Sam je Isus rekao u Matejevom 6, 24: „Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.“

Novac nikada ne smije zamijeniti Božje mjesto u našim životima, pogotovo ne u crkvama.

3) Crkva treba pokazivati svoju ljubav prema ljudima, a ne iz njih izvlačiti novac

Znam da ovo nekima možda zvuči uvredljivo, ali mora se izreći: Zapovjeđeno nam je da idemo i propovijedamo evanđelje svim stvorenjima, i da od svih nacija učinimo Isusove učenike, da ih učimo ono što je Isus učio nas (Matej 28, 18-20; Marko 16, 15-18).

Dio je toga i molitva za bolesne i pomaganje siromašnima:

„Liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje!’“ (Luka 10, 9)

„A siromahâ svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda.“ (Marko 14, 7)

„Otvaraj usta svoja za nijemoga i za pravo sviju nesretnika što propadaju. Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravo siromahu i nevoljniku.“ (Mudre izreke 31, 8-9)

Svaki kršćanin treba shvatiti da crkve moraju biti mjesta gdje je na prvom mjestu Božja volja, a ne ljudski prohtjevi. Podložimo se Bogu i Njegovoj volji.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Christian Today

Reci što misliš