Svršeno je
Snimka zaslona: The Bible

Kršćani nikada ne bi smjeli misliti da njihova djela doprinose njihovom opravdanju ili spasenju na bilo koji način. Srećom, ovdje je dvanaest razloga zašto je Isus mislio ozbiljno kad je rekao: „Svršeno je!“ (Ivan 19,30).

1. Isus – kao istinski Bog i istinski čovjek – bio je savršena, jednom zauvijek prinesena žrtva za grijeh.

„I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao jedinorođena od Oca, puna milosti i istine“ (Ivan 1,14).

„Jer Krist ne uđe u rukotvorenu Svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo, da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi sama sebe kao što velesvećenik svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju, inače bi trebao pretrpjeti mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom“ (Hebrejima 9,24-26).

2. Samo je Isus potpuno ispunio zakon – bio je pravi Sin Izraela koji je savršeno ljubio Boga i svog bližnjeg.

„Ne pomišljajte da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti“ (Matej 5,17).

„Njega, naime, koji ne upozna grijeha, za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu“ (2. Korinćanima 5,21).

„Ta nemamo takva Velesvećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijeha“ (Hebrejima 4,15).

3. Ne možemo ništa dodati Isusovom dovršenom djelu u naše ime.

„[On] ne treba danomice, kao oni velesvećenici, prinositi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za one puka. Jer to učini jednom zauvijek prinijevši samoga sebe“ (Hebrejima 7,27).

„Ali ovaj, prinijevši jednu žrtvu za grijehe zasvagda, sjede zdesna Bogu“ (Hebrejima 10,12).

„Tako i vi, kad izvršite sve što vam je naređeno, kažite: ‘Sluge smo beskorisne! Učinismo što smo bili dužni učiniti!’“ (Luka 17,10).

PROČITAJTE: Sedam posljednjih Isusovih izjava s križa i njihovo zapanjujuće značenje

4. Spasenje nam je dar Božji – kao i naša vjera.

„Ali dar nije kao i prijestup. Jer ako su prijestupom jednoga mnogi umrli, mnogo su više milost Božja i dar obilovali u mnogima milošću jednoga čovjeka, Isusa Krista“ (Rimljanima 5,15).

„Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to nije od vas, Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko pohvalio“ (Efežanima 2,8-9).

5. Nismo mogli savršeno držati zakon zbog našeg grijeha.

„Jer svi sagriješiše te su lišeni slave Božje“ (Rimljanima 3,23).

„Jer što je bilo nemoguće Zakonu, u čemu je po tijelu bio nemoćan, Bog je učinio poslavši Sina svojega u obličju grješnoga tijela, te za grijeh osudio grijeh u tijelu da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne hodimo po tijelu, nego po Duhu“ (Rimljanima 8,3-4).

„Znajući da se čovjek ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista, i mi u Krista Isusa uzvjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona, jer se po djelima Zakona nijedno tijelo neće opravdati“ (Galaćanima 2,16).

6. Svako naše neophodno djelo poništilo bi Božju milost.

„Ako li je prvina sveta, sveto je i tijesto; i ako je korijen svet, svete su i grane“ (Rimljanima 11,6).

„Ne dokidam milost Božju! Jer ako pravednost dolazi po Zakonu, onda je Krist umro zalud“ (Galaćanima 2,21).

7. Spašava nas Isusova poslušnost, a ne naša.

„Dakle, kako prijestupom jednoga na sve ljude dođe osuda, tako i pravednošću Jednoga na sve ljude dođe opravdanje života. Jer kao što neposluhom jednoga čovjeka mnogi postadoše grješnici, tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici“ (Rimljanima 5,18-19).

„A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, očito je — jer: Pravednik će od vjere živjeti“ (Galaćanima 3,11).

8. Isus je platio naš dug u cijelosti.

„Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni“ (Ivan 8,36).

„I vas, koji bijaste mrtvi u prijestupima i neobrezanosti tijela svojega, oživi zajedno s njime; oprosti vam sve prijestupe, izbriše nama protivnu zadužnicu koja odredbama bijaše protiv nas i uze je između nas pribivši je na križ“ (Kološanima 2,13-14).

PROČITAJTE: Kako nas je Isus spasio na križu?

9. Svi vjernici opravdavaju se pred Bogom samo u Isusu Kristu.

„Onomu pak koji ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, njemu se vjera njegova uračunava u pravednost“ (Rimljanima 4,5).

„Opravdani dakle po vjeri, imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu, po kome u vjeri i imamo pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje“ (Rimljanima 5,1-2).

„S Kristom sam razapet — živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. A što sada živim u tijelu, živim vjerom u Sina Božjega koji me uzljubi i predade sama sebe za mene“ (Galaćanima 2,20).

10. Vjernici su zauvijek oslobođeni osude.

„Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu, koji ne hode po tijelu, nego po Duhu. Jer zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me od zakona grijeha i smrti“ (Rimljanima 8,1-2).

„Uvjeren upravo u ovo: Onaj koji u vama započe dobro djelo, dovršit će ga do dana Isusa Krista“ (Filipljanima 1,6).

„Jednim naime prinosom zasvagda usavrši one koji se posvećuju“ (Hebrejima 10,14).

11. Naš plod je dokaz djela Duha Svetoga u našim životima, a ne naše vlastite vjernosti.

„Ostanite u meni, i ja u vama. Kao što mladica ne može donijeti plod sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda. Jer bez mene ne možete činiti ništa“ (Ivan 15,4-5).

„Ali ne samo ono nego i sami mi koji imamo prvinu Duha, i mi sami u sebi uzdišemo iščekujući posinjenje, otkupljenje tijela svojega… Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni liku Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom“ (Rimljanima 8,23. 29).

„Ali, reći će netko: ‘Ti imaš vjeru, a ja imam djela!’ Pokaži mi svoju vjeru bez svojih djela, i ja ću ti svojim djelima pokazati vjeru svoju“  (Jakovljeva 2,18).

12. Bog je obećao opravdati – i proslaviti – svaku osobu koju je predodredio i pozvao.

„A koje predodredi, te i pozva; i koje pozva, te i opravda; a koje opravda, te i proslavi“ (Rimljanima 8,30).

„A mi svi koji otkrivenim licem slavu Gospodnju kao u zrcalu gledamo, u isti se lik preobražavamo iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha“ (2. Korinćanima 3,18).

Izvor: Beautifulchristianlife.com; Prijevod: Vesna L.