Zašto je Isus želio da Njegova čuda ostanu tajna?

"A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali" (Marko 7,36)

Isus je rekao svojim učenicima i onima koje je izliječio da nikome ne govore o čudima koja je učinio. Iako se glas proširio, to nije bila Isusova želja.

Isusova čuda su bila znakovi njegove božanske moći i milosrđa prema ljudima. On je ozdravljao bolesne, umnažao kruh, hodao po vodi, uskrsavao mrtve i činio mnoga druga čudesna djela.

No, zašto je Isus želio da njegova čuda ostanu tajna? Zašto je često zapovijedao onima koje je ozdravio da nikome ne govore što im je učinio? Ovo su neki od mogućih odgovora na to pitanje.

1. Isus nije želio da ga ljudi slijede samo zbog Njegovih čuda.

Isus je želio da ga ljudi prihvate kao Mesiju i Sina Božjeg, a ne kao čarobnjaka ili političkog vođu. Znao je da mnogi Židovi očekuju Mesiju koji će ih osloboditi od rimskog ropstva i uspostaviti zemaljsko kraljevstvo. Isto tako je znao da će ga njegovi neprijatelji optužiti da surađuje sa Sotonom ili da vara ljude. Zato je Isus htio da njegova čuda budu priznata samo od onih koji imaju vjeru u njega i njegovu poruku.

2. Isus nije želio da njegova čuda izazovu prerani sukob s vlastima.

Isus je bio svjestan da će ga njegovo javno djelovanje dovesti do smrti na križu, ali je također imao na umu da je to bio Božji plan za spasenje svijeta. Htio je da se taj plan ostvari u pravo vrijeme i na pravi način. Zato je Isus ponekad izbjegavao velike mase i povlačio se u osamu sa svojim učenicima. Isto tako je upozoravao svoje učenike da ne govore nikome da je on Mesija dok ne dođe njegov čas.

3. Isus nije želio da njegova čuda zamrače njegovu glavnu misiju.

On je došao na svijet da propovijeda Evanđelje o Božjem kraljevstvu, da oprosti grijehe ljudima, dade im novi život i uvede ih u zajedništvo s Bogom. Isusova čuda su bila sredstva za ostvarenje te misije, a ne cilj sam po sebi. Isus je htio da njegova čuda potaknu ljude na obraćenje, na ljubav prema Bogu i bližnjemu, na služenje i žrtvu. Zato je Isus više cijenio vjeru, poniznost i zahvalnost onih koje je ozdravio nego sama čuda koja im je učinio.

Isusova čuda su bila tajna koju su mogli razumjeti samo oni koji su ga voljeli i slijedili. Ona su bila znakovi njegove ljubavi prema svakom čovjeku. On i danas čini druga razna vidljiva i nevidljiva čuda u životima onih koji mu se obraćaju s vjerom i pouzdanjem.

NAJNOVIJE!