Zašto se Josip obrijao prije odlaska pred faraona
Foto: barberschoolsnearme.com

U Postanku čitamo o Josipu koji je u Egiptu nepravedno optužen i bačen u tamnicu. Egipatski faraon imao je snove koji su ga mučili, i kad je čuo da zatvorenik Josip zna tumačiti snove, naredio je da mu ga hitno dovedu.

U stihu 41,14 vidimo jedan interesantan detalj – prije odlaska pred faraona, Josip se obrijao. Ovaj naizgled minoran detalj zapravo puno govori u prilog autentičnosti knjige Postanka. U antičko doba gotovo sve kulture na Bliskom istoku, pa i židovska, smatrale su uobičajenim da muškarci nose brade. Jedini izuzetak bili su Egipćani, koji su dlake na tijelu smatrali neprihvatljivim. Povjesničari kažu da bi brijali čitavo tijelo prije nego što bi išli pred faraona ili učestvovali u vjerskim ritualima.

Kritičari knjige Postanka govore da ovu knjigu nije napisao Mojsije, već Židovi negdje u Perziji ili Izraelu mnogo stoljeća nakon Mojsija, vjerojatno nakon babilonskog ropstva. No, ovakvi detalji, kojima Postanak obiluje, pokazuju da je knjigu pisao netko tko je iz prve ruke poznavao egipatsku kulturu, a kao što znamo, Mojsije je rođen i odrastao je u Egiptu, piše portal Biblija i znanost.

IZVORBiblija i znanost