Zašto svijet mrzi Židove?

Zašto svijet mrzi Židove? Zašto je antisemitizam snažno prisutan u tolikom broju država? Što je toliko loše u vezi Židova?

Sotona je pokušao uništiti Židove preko Babilonaca, Perzijanaca, Asiraca, Egipćana, Hetita i nacista. No nijednom nije uspio. Bog nije završio s Izraelom.

Zašto svijet mrzi Židove? Zašto je antisemitizam snažno prisutan u tolikom broju država? Što je toliko loše u vezi Židova? Povijest pokazuje da su Židovi u različitim vremenskim periodima tijekom posljednjih 1700 godina bili protjerani iz više od 80 različitih zemalja. Povjesničari i stručnjaci zaključuju da postoji najmanje šest različitih razloga:

• Rasna teorija – Židove se mrzi jer su niža rasa.

• Ekonomska teorija – Židove se mrzi jer posjeduju previše bogatstva i moći.

• Teorija nepripadanja – Židove se mrzi jer su drugačiji od svih ostalih.

• Teorija žrtvenog jarca – Židove se mrzi jer su uzrok za sve probleme u svijetu.

• Teorija Bogoubojice – Židove se mrzi jer su ubili Isusa Krista.

• Teorija izabranog naroda – Židove se mrzi jer arogantno izjavljuju da su „izabranici Božji“.

Koja je suština ovih teorija?

• Što se tiče rasne teorije, istina je da Židovi nisu rasa. Svatko u svijetu bilo koje boje, vjere ili rase može postati Židov.

• Ekonomska teorija koja navodi da su Židovi bogati ne drži istinu. Povijest pokazuje da su tijekom 17. do 20. stoljeća, osobito u Poljskoj i Rusiji, Židovi bili očajno siromašni i imali veoma malo, ako uopće, utjecaja na poslovne ili političke sustave.

• Što se tiče teorije nepripadanja, Židovi su se tijekom 18. stoljeća očajnički pokušavali asimilirati s ostatkom Europe. Nadali su se da će asimilacija uzrokovati da antisemitizam nestane. Međutim, oni koji su tvrdili da će Židovi inficirati njihovu rasu s lošijim genima mrzili su ih još više. To je osobito bila istina u Njemačkoj prije Drugog svjetskog rata.

• Što se tiče teorije žrtvenog jarca, činjenica je da se Židove oduvijek mrzilo, što ih čini vrlo prikladnom metom.

• Što se tiče ideje Bogoubojice, Biblija jasno pokazuje da su Rimljani bili oni koji su zapravo ubili Isusa, iako su Židovi postupali kao suučesnici. Tek nekoliko stotina godina kasnije Židove se navodi kao ubojice Isusa. Pitamo se zašto se Rimljane ne mrzi. Sam Isus je oprostio Židovima (Luka 23,34). Čak je i Vatikan 1963. god. oslobodio Židove odgovornosti za Isusovu smrt. Ipak, ni ta izjava nije umanjila antisemitizam.

• Što se tiče njihove tvrdnje da su „izabrani Božji narod“, Židovi u Njemačkoj odbacili su svoj status „izabranja“ krajem 19. stoljeća kako bi se bolje asimilirali u njemačku kulturu. Ipak, pretrpjeli su holokaust. Danas, neki kršćani i muslimani tvrde da su od Boga „izabrani narod“, pa ipak većinu od njih svijet tolerira i još uvijek mrzi Židove.

To nas dovodi do pravog razloga zašto svijet mrzi Židove. Apostol Pavao nam kaže: „Jer želio bih ja sâm proklet biti, odvojen od Krista za braću svoju, srodnike svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinjenje, i slava, i savezi, i zakonodavstvo, i bogoslužje, i obećanja; njihovi su oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je nad svima, Bog blagoslovljen uvijeke“ (Rimljanima 9,3-5 VB). Istina je da svijet mrzi Židove zato što svijet mrzi Boga. Židovi su Božji prvorođenci, Njegov izabrani narod (Ponovljeni zakon 14,2). Kroz židovske patrijarhe, proroke i hram, Bog je koristio Židove da dâ svoju Riječ, Zakon i moral grešnome svijetu. Poslao je svog Sina, Isusa Krista, u židovskom tijelu da otkupi svijet od grijeha. Sotona, vladar zemlje (Ivan 14,30; Efežanima 2,2), otrovao je umove ljudi svojom mržnjom prema Židovima. Pogledajte Otkrivenje 12 za alegorijski prikaz Sotonine (Zmajeve) mržnje prema židovskom narodu (Ženi).

Sotona je pokušao uništiti Židove preko Babilonaca, Perzijanaca, Asiraca, Egipćana, Hetita i nacista. No nijednom nije uspio. Bog nije završio s Izraelom. Rimljanima 11,26 nam govori da će se jednog dana sav Izrael spasiti, a to se ne može dogoditi ako Izrael više neće postojati. Dakle, Bog će sačuvati Židove za budućnost, isto kao što je sačuvao svoj ostatak kroz povijest, sve dok ne izvrši svoj konačni plan. Ništa ne može iskriviti Božji plan za Izrael i židovski narod.

NAJNOVIJE!