Zašto trebamo čitati Bibliju
Foto: Canva

Ovo su razlozi zašto svakodnevno trebamo čitati Bibliju!

Zato što joj je vijest istinita i vrijedi za sva vremena.

“Božja Riječ je živa i ostaje vječno. Svaki, je naime, čovjek kao trava, sva njegova slava kao cvijet od trave: trava se osuši i cvijet joj propadne, a Riječ Gospodnja zauvijek ostaje.”
(1. Petrova 1,23-24)

“Uistinu, Gospode, Gospode, ti si Bog, i riječi su tvoje istina!” (2. Samuelova 7,28)

Jer je nadahnuta Božjim Duhom.

“Sve je pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti.” (2. Timoteju 3,16)

“Nikad proroštvo nije bilo od čovječje volje, nego – naučeni od Boga – govoriče sveti Božji ljudi.” (2. Petrova 1,21)

“Čujte!…Gospod sad govori.” (Jeremija 13,15)

“Poslušajte…i duša će vam živjeti!” (Izaija 55,3)

Zato jer pokazuje put u vječni život.

“Sveta Pisma te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista Isusa.”  (2. Timoteju 3,15)

“Bog je svjedočio za svojega Sina. Tko vjeruje u Božjeg Sina, ima svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem; jer ne vjerova u svjedočanstvo koje Bog svjedoči za svojega Sina. A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u njegovu Sinu. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.” (1. Ivanova 5,9-12)

Jer nam daje objašnjenje o oproštenju grijeha.

“Za njega (Isusa Krista) svjedoče svi proroci da po imenu njegovu prima oproštenje grijeha svaki koji u nj vjeruje.” (Djela apostolska 10,43)

Gdje početi čitati Bibliju

Jer nam daje objašnjenje o Božjoj ljubavi.

“U tome nam se očitovala Božja ljubav što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenog Sina da živimo po Njemu. U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas i poslao svoga Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.”  (1. Ivanova 4,9-10)

“Po tome smo spoznali ljubav što je On (Gospod Isus) za nas dao svoj život.” (1. Ivanova 3,16)

Jer nam daje objašnjenje o miru.

“Koji tvoj zakon ljube, velik mir uživaju.” (Psalam 119,165)

“S Bogom ti se sprijatelji i pomiri i vraćena će opet biti ti sreća. Ded prihvati Zakon iz njegovih usta, u srce svoje Riječ njegovu usadi.” (Job 22,21-22)

Jer nam daje objašnjenje o sigurnoj nadi.

“Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate život.” (1. Ivanova 5,13)

“Uistinu sve što je nekoć napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošcu i utjehom, koje daje Pismo, trajno imamo nadu.” (Rimljanima 15,4)

Jer nam daje objašnjenje o čistoći.

“Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.” (Psalam 119,9)

Jer nam daje objašnjenje o uputstvu za naš život.

“Tvoja Riječ, svjetiljka je nozi mojoj i svjetlo stazi mojoj.” (Psalam 119,105)

Jer nam daje objašnjenje o radosti.

“Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao: riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce moje.” (Jeremija 15,16)